IFrames bilen sahypalar üçin AMP plugin

Google AMP sahypalaryny , AMP pluginlerini we AMPHTML bellik generatoryny döretmek üçin tizleşdirilen ykjam sahypalar (AMP) generatory iframlaryň <amp-iframe> belliklerine awtomatiki öwrülmesini öz içine alýar.


Mahabat

<amp-iframe> belligi birleşdirmek


extension

Tizleşdirilen ykjam sahypalar generatory, öz sahypaňyza iframe goýlandygyny ýa-da ýokdugyny anyklaýar we tapylan islendik iframlary <amp-iframe> belligine öwürýär.

AMPHTML häzirki wagtda diňe dogry HTTPS baglanyşygy bolan mazmuny ýüklemäge mümkinçilik berýär!

Tizleşdirilen ykjam sahypalar generatory, iframe-de ulanylýan URL-iň kodlanan HTTPS birikmesi arkaly hem baryp boljakdygyny awtomatiki barlaýar. Munuň üçin “Çaltlandyrylan ykjam sahypalar generatory” diňe “HTTP” -ni URL-de “HTTPS” üçin çalyşýar. URL-ni HTTPS bilen açyp bolýan bolsa, tizleşdirilen ykjam sahypalar generatory iframe degişli 'amp-iframe' belligine öwürýär we iframe mazmunyny AMPHTML wersiýasynda elýeterli edýär.

URL-ni HTTPS bilen ýükläp bolmaýan bolsa, iframe mazmuny göni AMPHTML wersiýasynda görkezilip bilinmez. Bu ýagdaýda tizleşdirilen ykjam sahypalar generatory aşakdaky ýer eýesiniň grafigini görkezýär:

Bu grafika basmak bilen, ulanyjy şifrlenen 'HTTP birikmesi' arkaly iframe mazmunyny açyp biler. Şeýlelik bilen, IFrame mazmunyna iň bolmanda alternatiw çözgüt arkaly girip bolýar we düýbünden hasaba alynmaýar.


Mahabat