IFrames கொண்ட பக்கங்களுக்கு AMP செருகுநிரல்

கூகிள் AMP பக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான Accelerated Mobile Pages (AMP) ஜெனரேட்டர், AMP செருகுநிரல்கள் மற்றும் AMPHTML டேக் ஜெனரேட்டரில் , iframes ஐ <amp-iframe> குறிச்சொற்களாக மாற்றும் தானியங்கு உள்ளது.


விளம்பரம்

<amp-iframe> டேக் ஒருங்கிணைப்பு


extension

முடுக்கப்பட்ட மொபைல் பக்கங்கள் ஜெனரேட்டர் உங்கள் சொந்த பக்கத்தில் ஒரு ஐஃப்ரேம் செருகப்பட்டதா என்பதை தானாகவே கண்டறிந்து, அது கண்டறிந்த எந்த ஐஃப்ரேம்களையும் <amp-iframe> குறிச்சொல்லாக மாற்றுகிறது.

AMPHTML தற்போது சரியான HTTPS இணைப்பைக் கொண்ட உள்ளடக்கத்தை ஏற்றுவதற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கிறது!

துரிதப்படுத்தப்பட்ட மொபைல் பக்கங்கள் ஜெனரேட்டர் தானாகவே ஐஃப்ரேமில் பயன்படுத்தப்படும் URL ஐ மறைகுறியாக்கப்பட்ட HTTPS இணைப்பு வழியாகவும் அணுக முடியுமா என்பதை சரிபார்க்கிறது. இதைச் செய்ய, துரிதப்படுத்தப்பட்ட மொபைல் பக்கங்கள் ஜெனரேட்டர் URL இல் ஒரு 'HTTPS' க்கு 'HTTP' ஐ மாற்றுகிறது. URL ஐ HTTPS உடன் திறக்க முடிந்தால், துரிதப்படுத்தப்பட்ட மொபைல் பக்கங்கள் ஜெனரேட்டர் ஐஃப்ரேமை அதனுடன் தொடர்புடைய 'amp-iframe' குறிச்சொல்லாக மாற்றுகிறது மற்றும் AMPHTML பதிப்பில் iframe உள்ளடக்கத்தையும் கிடைக்கச் செய்கிறது.

URL ஐ HTTPS உடன் ஏற்ற முடியாவிட்டால், AMPHTML பதிப்பில் ஐஃப்ரேம் உள்ளடக்கத்தை நேரடியாகக் காட்ட முடியாது. இந்த வழக்கில், முடுக்கப்பட்ட மொபைல் பக்கங்கள் ஜெனரேட்டர் பின்வரும் ஒதுக்கிட கிராஃபிக் காட்டுகிறது:

இந்த கிராஃபிக் மீது கிளிக் செய்வதன் மூலம், பயனர் மறைகுறியாக்கப்பட்ட 'HTTP இணைப்பு' வழியாக iframe உள்ளடக்கத்தை திறக்க முடியும். இந்த வழியில், IFrame உள்ளடக்கத்தை குறைந்தபட்சம் ஒரு மாற்று தீர்வு மூலம் அணுகலாம் மற்றும் முற்றிலும் புறக்கணிக்க முடியாது.


விளம்பரம்