AMP dodatak za stranice sa IF okvirima

Generator ubrzanih mobilnih stranica (AMP) za kreiranje Google AMP stranica , AMP dodataka i generator AMPHTML oznaka sadrži automatsku konverziju iframe-ova u oznake <amp-iframe>.


Advertisement

<amp-iframe> integracija oznake


extension

Generator ubrzanih mobilnih stranica automatski otkriva da li je iframe umetnut na vašu stranicu i pretvara bilo koji iframe koji pronađe u oznaku <amp-iframe>.

Trenutno AMPHTML dozvoljava učitavanje samo sadržaja koji ima važeću HTTPS vezu !

Generator ubrzanih mobilnih stranica automatski provjerava može li se do URL-a koji se koristi u iframe-u doći i putem šifrirane HTTPS veze. U tu svrhu, ubrzani generator mobilnih stranica jednostavno razmjenjuje 'HTTP' sa 'HTTPS' u URL-u. Ako se URL može otvoriti pomoću HTTPS-a, generator ubrzanih mobilnih stranica pretvara iframe u odgovarajuću oznaku 'amp-iframe' i takođe čini iframe sadržaj dostupnim u verziji AMPHTML.

Ako se URL ne može učitati HTTPS-om, sadržaj iframe-a ne može se prikazati direktno na verziji AMPHTML. U ovom slučaju, Ubrzani generator mobilnih stranica prikazuje sljedeću grafiku rezerviranog mjesta:

Klikom na ovu grafiku, korisnik tada može otvoriti iframe sadržaj putem nešifrirane 'HTTP veze'. Na ovaj način, sadržaju IFrame-a može se barem pristupiti putem alternativnog rješenja i ne zanemaruje se u potpunosti.


Advertisement