AMP dodatak s podrškom vlastitih JavaScript kodova

Generator ubrzanih mobilnih stranica (AMP) za kreiranje Google AMP stranica , AMP dodaci i generator AMPHTML oznaka podržavaju usvajanje vaših vlastitih JavaScript-ova.


Advertisement

Integrirajte određeni JavaScript


extension

Vlastiti JavaScripts i iframe sadržaj mogu se koristiti na AMP stranicama samo pod određenim uvjetima.

Vaš vlastiti JavaScript kôd može se učitati u AMPHTML samo ako je umetnut putem iframe -a.

Iframe-ovi u AMPHTML-u (putem oznake 'amp-iframe') prihvaćaju samo sadržaj koji ima šifriranu HTTPS vezu.

Ako želite koristiti vlastite JavaScripts u AMPHTML-u, morate ih dostaviti putem HTTPS veze, a zatim ih integrirati u odgovarajuću podstranicu web stranice putem Iframe-a, tako da Ubrzani generator mobilnih stranica može zatim prepoznati vaše vlastite JavaScripts i pretvoriti ih na oznake 'amp Convert -iframe' i integriraj ih u AMP stranicu.

AMPHTML generator prepoznaje integrirane iframe-ove (uključujući JavaScripts), pretvara ih u odgovarajuće oznake "amp-iframe" i čini vlastite JavaScripts sadržane u AMP verziji dostupnima.

Da biste koristili svoj vlastiti JavaScript u AMPHTML-u, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • Vaš vlastiti JavaScript mora biti dostupan pod HTTPS-om
  • Vaš vlastiti JavaScript mora biti ugrađen putem iframe-a

Advertisement