ਆਪਣੇ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਏਐਮਪੀ ਪਲੱਗਇਨ

ਗੂਗਲ ਏਐਮਪੀ ਪੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਬਾਈਲ ਪੇਜਸ (ਏਐਮਪੀ) ਜਨਰੇਟਰ, ਏਐਮਪੀ ਪਲੱਗਇਨ ਅਤੇ ਏਐਮਪੀਐਚਟੀਐਮਐਲ ਟੈਗ ਜਨਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.


ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਖਾਸ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ


extension

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਅਤੇ ਇਫਰੇਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਐਮਪੀ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਡ ਸਿਰਫ ਏਐਮਪੀਐਚਟੀਐਮਐਲਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਆਈਫ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

AMPHTML ਵਿੱਚ iframes ('amp-iframe' ਟੈਗ ਦੁਆਰਾ) ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਗਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ HTTPS ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ AMPHTML ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ JavaScripts ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ HTTPS ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Iframe ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪ-ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਬਾਈਲ ਪੇਜ ਜਨਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ JavaScripts ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'amp Convert -iframe' ਟੈਗਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AMP ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ।

ਏਐਮਪੀਐਚਟੀਐਮਐਲਐੱਨਐੱਮਐੱਨਐੱਫ ਜਨਰੇਟਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ iframes (ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰੀ 'ਏਮਪ- iframe' ਟੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਏਐਮਪੀ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ.

AMPHTML ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ HTTPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਇੱਕ iframe ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ