AMP dodatak s podrškom za vlastite JavaScript kodove

Generator ubrzanih mobilnih stranica (AMP) za izradu Google AMP stranica , AMP dodaci i generator AMPHTML oznaka podržavaju usvajanje vaših vlastitih JavaScript-ova.


Oglas

Integrirajte određeni JavaScript


extension

Vlastiti JavaScripts i iframe sadržaj mogu se koristiti samo na AMP stranicama pod određenim uvjetima.

Vaš vlastiti JavaScript kôd može se učitati u AMPHTML samo ako je umetnut putem iframe-a.

Iframes u AMPHTML-u (putem oznake 'amp-iframe') prihvaćaju samo sadržaj koji ima šifriranu HTTPS vezu.

Dakle, ako želite koristiti vlastite JavaScripts u AMPHTML-u, morate ih pružiti putem HTTPS veze, a zatim ih integrirati u odgovarajuću podstranicu web mjesta putem Iframe-a, tako da ubrzani generator mobilnih stranica može prepoznati vaše vlastite JavaScripts i pretvoriti ih u 'amp Pretvorite oznake -iframe 'i integrirajte ih u AMP stranicu.

AMPHTML generator prepoznaje integrirane iframe (uključujući JavaScripts), pretvara ih u odgovarajuće oznake "amp-iframe" i čini vlastite JavaScripts sadržane u AMP verziji dostupnima.

Da biste koristili vlastiti JavaScript u AMPHTML-u, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • Vaš vlastiti JavaScript mora biti dostupan pod HTTPS-om
  • Vaš vlastiti JavaScript mora biti ugrađen putem iframe-a

Oglas