AMP dodatak s podrškom za vlastite JavaScript kodove

Generator ubrzanih mobilnih stranica (AMP) za stvaranje Google AMP stranica , dodaci AMP i generator oznaka AMPHTML podržavaju usvajanje vaših vlastitih JavaScripts.


Oglas

Integrirajte određeni JavaScript


extension

Vlastiti JavaScripts i iframe sadržaj mogu se koristiti na AMP stranicama samo pod određenim uvjetima.

Vaš vlastiti JavaScript kôd može se učitati u AMPHTML samo ako je umetnut putem iframe-a.

Iframes in AMPHTML wiederum (via '‪‎amp-iframe‬'-Tag) akzeptieren nur Inhalte, die über eine verschlüsselte ‪‎HTTPS‬-Verbindung verfügen.

Dakle, ako želite koristiti vlastite JavaScripts u AMPHTML-u, morate ih pružiti putem HTTPS veze, a zatim ih integrirati u odgovarajuću podstranicu web mjesta putem Iframe-a, tako da ubrzani generator mobilnih stranica može prepoznati vaše vlastite JavaScripts i pretvoriti ih u 'amp Pretvorite oznake -iframe 'i integrirajte ih u AMP stranicu.

AMPHTML generator prepoznaje integrirane iframe (uključujući JavaScripts), pretvara ih u odgovarajuće oznake "amp-iframe" i čini vlastite JavaScripts sadržane u AMP verziji dostupnima.

Da biste koristili vlastiti JavaScript u AMPHTML-u, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • Vaš vlastiti JavaScript mora biti dostupan pod HTTPS-om
  • Vaš vlastiti JavaScript mora biti ugrađen putem iframe-a

Oglas