Wtyczka AMP z obsługą własnych kodów JavaScript

Generator przyspieszonych stron mobilnych (AMP) do tworzenia stron Google AMP , wtyczki AMP i generator tagów AMP HTML obsługują adaptację własnych skryptów JavaScript.


Reklama

Zintegruj określony JavaScript


extension

Twoje własne skrypty JavaScript i treści iframe mogą być używane na stronach AMP tylko pod pewnymi warunkami.

Twój własny kod JavaScript można załadować do formatu AMP HTML tylko wtedy, gdy zostanie wstawiony za pośrednictwem elementu iframe.

Ramki iframe w formacie AMP HTML (za pośrednictwem tagu „amp-iframe”) akceptują tylko treści z szyfrowanym połączeniem HTTPS.

Jeśli więc chcesz używać własnych skryptów JavaScriptu w AMP HTML, musisz je dostarczyć za pośrednictwem połączenia HTTPS, a następnie zintegrować je z odpowiednią podstroną witryny za pośrednictwem iframe, aby Generator przyspieszonych stron mobilnych mógł następnie rozpoznać własne skrypty JavaScript i przekonwertować je na „amp Konwertuj tagi -iframe 'i zintegruj je ze stroną AMP.

W ten sposób generator AMPHTML rozpoznaje zintegrowane elementy iframe (w tym skrypty JavaScripts), konwertuje je na odpowiednie tagi „amp-iframe” i udostępnia zawarte w nich własne skrypty JavaScript w wersji AMP.

Aby użyć własnego kodu JavaScript w formacie AMP HTML, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Twój własny JavaScript musi być dostępny przez HTTPS
  • Twój własny JavaScript musi być osadzony w ramce iframe

Reklama