AMP plugin s podporou vlastních kódů JavaScript

Generátor Accelerated Mobile Pages (AMP) pro vytváření stránek Google AMP , pluginy AMP a generátor značek AMPHTML podporují přijetí vašich vlastních JavaScriptů.


reklama

Integrujte konkrétní JavaScript


extension

Vaše vlastní obsahy JavaScripts a Iframe lze na stránkách AMP používat pouze za určitých podmínek.

Váš vlastní kód JavaScript lze do AMPHTML načíst, pouze pokud je vložen prostřednictvím iframe.

Prvky iframe v AMPHTML (prostřednictvím značky 'amp-iframe') přijímají pouze obsah, který má šifrované připojení HTTPS.

Chcete-li používat své vlastní skripty JavaScriptu v AMPHTML, musíte je poskytnout prostřednictvím připojení HTTPS a poté je integrovat do příslušné podstránky webu prostřednictvím služby Iframe, aby generátor zrychlených mobilních stránek mohl také rozpoznat vaše vlastní skripty JavaScripty a převést je na značky „amp Convert -iframe“ a integrovat je do stránky AMP.

Generátor AMPHTML rozpozná integrované rámce iframe (včetně JavaScripts), převede je na odpovídající tagy 'amp-iframe' a ve verzi AMP zpřístupní vlastní JavaScripty v nich obsažené.

Abyste mohli používat svůj vlastní JavaScript v AMPHTML, musíte splnit následující podmínky:

  • Váš vlastní JavaScript musí být přístupný pod HTTPS
  • Váš vlastní JavaScript musí být vložen prostřednictvím prvku iframe

reklama