Ochrana údajů, cookies a odpovědnost


Změnit nastavení ochrany dat:

Pomocí následujícího tlačítka otevřete text poznámky o používání souborů cookie, který můžete použít ke změně přidruženého nastavení ochrany dat.

Odpovědnost za obsah www.amp-cloud.de:

Obsah stránek www.amp-cloud.de byl vytvořen s velkou pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu není poskytována žádná záruka. Jako poskytovatel služeb odpovídá podle § 7 odst. 1 TMG za vlastní obsah na stránkách www.amp-cloud.de v souladu s obecnými zákony. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb neexistuje povinnost sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost za tento odkaz je však možná nejdříve od okamžiku, kdy jsme se dozvěděli o konkrétním právním porušení. Jakmile zjistíme odpovídající porušení právních předpisů, bude tento obsah co nejdříve odstraněn.

Odpovědnost za odkazy na www.amp-cloud.de:

Nabídka z www.amp-cloud.de může obsahovat odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemá provozovatel www.amp-cloud.de žádný vliv. Na tento externí obsah se proto neposkytuje žádná záruka. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Pokud se dozvíme o porušení zákona, budou takové odkazy co nejdříve odstraněny.

Autorská práva:

Obsah a díla vytvořená provozovatelem webových stránek na stránkách www.amp-cloud.de podléhají německému autorskému zákonu. K reprodukci, zpracování, distribuci a jakémukoli jinému druhu využití mimo meze autorského práva je nutný písemný souhlas autora, tvůrce nebo provozovatele. Jakékoli stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé použití. Jakékoli komerční využití je zakázáno bez výslovného souhlasu právoplatného autora! Pokud obsah na stránkách www.amp-cloud.de nebyl vytvořen samotným provozovatelem webových stránek, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Za tímto účelem je obsah třetích stran takto označen. Pokud by přesto došlo k porušení autorských práv, požádáme vás, abyste nás náležitě informovali. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, bude takový obsah co nejdříve odstraněn.

Ochrana dat v kostce:

Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje najdete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi systémy IT, když navštívíte web. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme vaše údaje?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení. Děje se to hlavně pomocí cookies a takzvaných analytických programů. Vaše chování při procházení je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit pomocí nepoužívání určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Obecné a povinné informace:

Datenschutz

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení ochrany údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů federálního státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje najdete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Informace, blokování, mazání

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.

Sběr dat na našem webu:

Soubory cookie

Některé webové stránky používají takzvané cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči.

Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“. Po vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (např. Funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při procházení), je s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů zacházeno samostatně.

Kategorie souborů cookie „Funkce“

Soubory cookie v kategorii „Funkce“ jsou čistě funkční a nezbytné pro provoz webových stránek nebo pro implementaci určitých funkcí. Poskytovatele této kategorie proto nelze deaktivovat.

poskytovatelé

 • www.amp-cloud.de

Kategorie cookies „využití“

Soubory cookie v kategorii „Použití“ pocházejí od poskytovatelů, kteří poskytují určité funkce nebo obsah, jako jsou funkce sociálních médií, videoobsah, písma atd. Poskytovatelé v této kategorii ovlivňují, zda všechny prvky na stránce fungují správně .

poskytovatelé

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Kategorie cookie „měření“

Soubory cookie v kategorii „Měření“ pocházejí od poskytovatelů, kteří mohou analyzovat přístup na web (samozřejmě anonymně). To poskytuje přehled o výkonu webových stránek a o tom, jak se vyvíjí. Z toho lze odvodit opatření, například k dlouhodobému vylepšení webu.

poskytovatelé

 • google.com

Kategorie „Financování“ souborů cookie

Cookies z kategorie „Financování“ pocházejí od poskytovatelů, jejichž služby financují provozní náklady a část nabídek webových stránek. To podporuje dlouhodobé přežití webových stránek.

poskytovatelé

 • google.com

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

 • Typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL referreru
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tato data nejsou kombinována s jinými zdroji dat.

Tyto údaje se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svého webu - k tomu je nutné zaznamenat soubory protokolu serveru.

Sociální média:

Facebookové pluginy (tlačítko „lajkni a sdílej“)

Na našich stránkách jsou integrovány doplňky sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Líbí se mi“ na našem webu. Přehled zásuvných modulů pro Facebook najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Když navštívíte náš web, modul plug-in vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Výsledkem je, že Facebook obdrží informace, že jste navštívili naši stránku s vaší IP adresou. Pokud při přihlášení ke svému účtu na Facebooku kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich používání Facebookem. Více informací o tomto najdete v prohlášení o ochraně údajů Facebooku na: https://de-de.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby vám Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Doplněk Google+

Naše stránky využívají funkce Google+. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Shromažďování a šíření informací: Pomocí tlačítka Google+ můžete publikovat informace po celém světě. Vy a další uživatelé obdržíte personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů prostřednictvím tlačítka Google+. Google ukládá jak informace, které jste dali +1 pro část obsahu, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 lze zobrazit jako nápovědu společně s vaším profilovým jménem a vaší fotografií ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo na jiných místech na webových stránkách a v reklamách na internetu.

Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby zlepšil služby Google pro vás i ostatní. Abyste mohli používat tlačítko Google+, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň název zvolený pro profil. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může tento název také nahradit jiný název, který jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identitu vašeho profilu Google lze zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo mají o vás jiné identifikační údaje.

Použití shromážděných informací: Kromě výše uvedených účelů budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s příslušnými předpisy společnosti Google o ochraně údajů. Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitách +1 uživatelů nebo je předávat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo propojené weby.

Analytické nástroje a reklama:

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies Google Analytics je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude před přenosem do USA zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP bude přenesena pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením doplňku prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Námitka proti shromažďování údajů

Kliknutím na tlačítko níže můžete službě Google Analytics zabránit ve shromažďování údajů. Zobrazí se informace a možnosti nastavení pro používání souborů cookie. Kliknutím na "" deaktivujete mimo jiné shromažďování vašich údajů v našem účtu Google Analytics:

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Zpracování údajů objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů se společností Google a plně využíváme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tento web využívá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. To umožňuje vytváření přehledů, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování údajů“. Tento web využívá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. To umožňuje vytváření přehledů, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

Google AdSense

Tato webová stránka používá Google AdSense, službu pro integraci reklam od společnosti Google Inc. („Google“). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Google AdSense také používá takzvané webové majáky (neviditelná grafika). Tyto webové majáky lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost návštěvníků na těchto stránkách.

Informace generované soubory cookie a web beacon o používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) a doručování reklamních formátů jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Tyto informace může společnost Google předat smluvním partnerům společnosti Google. Google však vaši IP adresu nespojí s jinými údaji uloženými o vás.

Ukládání cookies AdSense je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás shromáždil Google, výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem.

Pluginy a nástroje:

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje Google. Když vyvoláte stránku, načte váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. Díky tomu společnost Google pozná, že na náš web byl přistupován prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma Google se používají v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů:
https://www.google.com/policies/privacy/


reklama