Datenschutz, Cookies & Haftung


Datenschutz-Einstellungen ändern:

Über die folgende Schaltfläche öffnen Sie den Hinweis-Text zur Cookie-Nutzung, worüber Sie die zugehörigen Datenschutzeinstellungen ändern können.

პასუხისმგებლობა www.amp-cloud.de– ს შინაარსთან დაკავშირებით:

Www.amp-cloud.de გვერდების შინაარსი შეიქმნა დიდი ყურადღებით. გარანტია არ არის მოცემული შინაარსის სისწორეზე, სისწორეზე და აქტუალობაზე. როგორც მომსახურების მიმწოდებელი, პასუხისმგებლობა § 7 პუნქტის 1 TMG შესაბამისად ეკისრება საკუთარ შინაარსს www.amp-cloud.de გვერდებზე, ზოგადი კანონების შესაბამისად. 8 – დან 10 – მდე TMG– ის თანახმად, როგორც მომსახურების მიმწოდებელს, არ არსებობს არანაირი ვალდებულება, გააკონტროლოს გადაცემული ან შენახული მესამე მხარის ინფორმაცია ან გამოიკვლიოს გარემოებები, რომლებიც მიუთითებს უკანონო საქმიანობაზე. ზოგადი კანონმდებლობის შესაბამისად ინფორმაციის ამოღების ან დაბლოკვის ვალდებულებები უცვლელი რჩება. ამასთან, ამ მითითებისათვის პასუხისმგებლობა შესაძლებელია ყველაზე ადრე იმ დროიდან, როდესაც ჩვენ შევიტყობთ კონკრეტული სამართლებრივი დარღვევის შესახებ. როგორც კი გავეცნობით შესაბამის სამართლებრივ დარღვევებს, ეს შინაარსი ამოიშლება რაც შეიძლება მალე.

Haftung bezüglich Links auf www.amp-cloud.de:

Das Angebot von www.amp-cloud.de kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte der Betreiber von www.amp-cloud.de keinen Einfluss hat. Deshalb wird für diese fremden Inhalte keine Gewähr übernommen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links schnellstmöglich entfernen.

საავტორო უფლებები:

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

მონაცემთა დაცვა ერთი შეხედვით:

Ზოგადი ინფორმაცია

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

მონაცემთა შეგროვება ჩვენს ვებგვერდზე

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

ამ ვებ – გვერდზე მონაცემთა დამუშავებას ახორციელებს ვებ – გვერდის ოპერატორი. მათი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ – გვერდზე.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

ერთის მხრივ, თქვენი მონაცემები გროვდება, როდესაც ისინი მოგვაწოდეთ. ეს შეიძლება იყოს, მაგალითად, მონაცემები, რომლებიც თქვენ შეაქვთ საკონტაქტო ფორმით.

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.

რისთვის ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.

შეგიძლიათ გააპროტესტოთ ეს ანალიზი. ჩვენ შეგატყობინებთ ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში გასაჩივრების შესაძლებლობების შესახებ.

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen:

Datenschutz

ამ ვებ – გვერდის ოპერატორები სერიოზულად ეკიდებიან თქვენი პირადი მონაცემების დაცვას. ჩვენ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემებს კონფიდენციალურად და მონაცემების დაცვის კანონით და ამ დაცვის დეკლარაციის შესაბამისად.

ამ ვებსაიტის გამოყენებისას, სხვადასხვა პერსონალური მონაცემები გროვდება. პირადი მონაცემები არის მონაცემები, რომლითაც შეგიძლიათ პირადად ამოგიცნოთ. მონაცემთა დაცვის ეს დეკლარაცია განმარტავს, თუ რომელ მონაცემებს ვაგროვებთ და რისთვის ვიყენებთ მას. იგი ასევე განმარტავს, თუ როგორ და რა მიზნით ხდება ეს.

გვსურს აღვნიშნოთ, რომ ინტერნეტის საშუალებით მონაცემთა გადაცემას (მაგალითად, ელექტრონული ფოსტით კომუნიკაციისას) შეიძლება უსაფრთხოების ხარვეზები ჰქონდეს. მონაცემების სრული დაცვა მესამე პირების წვდომისგან შეუძლებელია.

შენიშვნა პასუხისმგებელი ორგანოს შესახებ

ამ ვებ – გვერდზე მონაცემთა დამუშავების პასუხისმგებელი ორგანოა:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


პასუხისმგებელი ორგანოა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც, მარტო ან სხვებთან ერთად, წყვეტს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს (მაგ. სახელები, ელექტრონული ფოსტის მისამართები და ა.შ.).

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება გქონდეთ მონაცემები, რომლებსაც ჩვენ ავტომატურად ვამუშავებთ თქვენი თანხმობის საფუძველზე ან თქვენთვის ან მესამე მხარისთვის გადაცემული ხელშეკრულების საერთო, მანქანით წაკითხვადი ფორმატის შესრულების საფუძველზე. თუ თქვენ მოითხოვთ მონაცემთა პირდაპირ გადაცემას პასუხისმგებელ სხვა პირზე, ეს გაკეთდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ტექნიკურად შესაძლებელია.

ინფორმაცია, დაბლოკვა, წაშლა

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Widerspruch gegen Werbe-Mails

ამით ჩვენ ვეწინააღმდეგებით გამოქვეყნებული საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებას, როგორც ანაბეჭდის ვალდებულების ნაწილს არასასურველი სარეკლამო და ინფორმაციის მასალების გაგზავნისთვის. გვერდების ოპერატორები პირდაპირ იტოვებენ უფლებას იმოქმედონ იურიდიული ზომები სარეკლამო ინფორმაციის, მაგალითად, სპამის ელ.ფოსტის გაგზავნის შემთხვევაში, უნებართვო გაგზავნის შემთხვევაში.

მონაცემთა შეგროვება ჩვენს ვებ – გვერდზე:

ფუნთუშა

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Cookie-Kategorie "Funktion"

Cookies, der Kategorie "Funktion" sind rein funktional und für den Betrieb der Webseite bzw. zur Umsetzung bestimmter Funktionen nötig. Anbieter dieser Kategorie können daher nicht deaktiviert werden.

Anbieter

 • www.amp-cloud.de

ფუნთუშების კატეგორია "გამოყენება"

Cookies, der Kategorie "Nutzung" stammen von Anbietern über die bestimmte Funktionalitäten oder Inhalte bereitgestellt werden, wie z.B. Social-Media-Funktionen, Video-Inhalte, Schriftarten u.ä.. Anbieter dieser Kategorie beeinflussen, ob alle Elemente auf der Seite vollständig funktionieren.

Anbieter

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Cookie-Kategorie "Messung"

Cookies, der Kategorie "Messung" stammen von Anbietern mit denen sich die Zugriffe auf der Website (natürlich anonymisiert) analysieren lassen. Damit lässt sich ein Überblick über die Website-Leistung und deren Entwicklung erhalten. Hieraus lassen sich z.B. Maßnahmen ableiten, um die Seite langfristig zu verbessern.

Anbieter

 • google.com

ფუნთუშების "დაფინანსება" კატეგორია

"დაფინანსების" კატეგორიის ქუქი-ფაილების მიმწოდებლები არიან პროვაიდერები, რომელთა მომსახურება აფინანსებს საოპერაციო ხარჯებს და ვებ – გვერდის შეთავაზებას. ეს მხარს უჭერს ვებგვერდის მუდმივ არსებობას.

Anbieter

 • google.com

სერვერის ჟურნალი ფაილები

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

 • Browsertyp und Browserversion
 • verwendetes Betriebssystem
 • მიმართვის URL
 • Hostname des zugreifenden Rechners
 • სერვერის მოთხოვნის დრო
 • IP მისამართი

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Webseitenbetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Webseite – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.

Სოციალური მედია:

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

ჩვენი ვებსაიტის მონახულებისას, დამყარებულია პირდაპირი კავშირი თქვენს ბრაუზერსა და Facebook სერვერს შორის დანამატის საშუალებით. შედეგად, Facebook იღებს ინფორმაციას, რომ თქვენ თქვენს საიტს ეწვიეთ თქვენი IP მისამართით. თუ თქვენს Facebook ანგარიშში შესვლისას დააჭირეთ ღილაკს Facebook "მოწონება", შეგიძლიათ მიაბათ ჩვენი გვერდების შინაარსი თქვენს Facebook პროფილთან. ეს საშუალებას აძლევს Facebook- ს, თქვენს ვებგვერდზე თქვენი ვიზიტი დანიშნოს თქვენი მომხმარებლის ანგარიშზე. გვსურს აღვნიშნოთ, რომ როგორც გვერდების მიმწოდებელი, ჩვენ არ ვიცით ფეისბუქის მიერ გადაცემული მონაცემების შინაარსის ან მათი გამოყენების შესახებ. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ Facebook– ის მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში, შემდეგ მისამართზე: https://de-de.facebook.com/policy.php

თუ არ გსურთ, რომ Facebook– მა შეძლოს თქვენი ვებ – გვერდის მონახულების დანიშვნა თქვენი Facebook– ის მომხმარებლის ანგარიშზე, გთხოვთ შეხვიდეთ თქვენი Facebook– ის მომხმარებლის ანგარიშიდან.

Google+ Plugin

ჩვენს გვერდებზე გამოიყენება Google+ ფუნქციები. მიმწოდებელი არის Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ.

ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება: შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google+ ღილაკი, რომ განათავსოთ ინფორმაცია მსოფლიოში. თქვენ და სხვა მომხმარებლები Google+ და ჩვენი პარტნიორებისგან მიიღებთ პერსონალიზირებულ შინაარსს Google+ ღილაკის საშუალებით. Google ინახავს როგორც ინფორმაციას, რომელიც თქვენ მიანიჭეთ +1 შინაარსისთვის, ასევე ინფორმაციას იმ გვერდის შესახებ, რომელიც თქვენ დაათვალიერეთ +1-ზე დაწკაპუნებისას. თქვენი +1 შეიძლება ნაჩვენები იყოს როგორც მინიშნება, როგორც თქვენი პროფილის სახელი და თქვენი ფოტო Google სერვისებში, მაგალითად, ძიების შედეგებში ან თქვენს Google პროფილში, ან სხვა ადგილებში ვებსაიტებსა და ინტერნეტში განთავსებულ რეკლამებში.

Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google+-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.

შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება: ზემოთ აღწერილი მიზნების გარდა, თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება Google– ის მონაცემთა დაცვის შესაბამისი რეგულაციების შესაბამისად. Google- მა შეიძლება გამოაქვეყნოს შეჯამებული სტატისტიკა მომხმარებლების +1 საქმიანობის შესახებ ან გადასცეს ისინი მომხმარებლებსა და პარტნიორებს, როგორიცაა გამომცემლები, რეკლამის განმთავსებლები ან დაკავშირებული ვებსაიტები.

Analyse Tools und Werbung:

Google Analytics

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics იყენებს ეგრეთ წოდებულ "ქუქი-ფაილებს". ეს არის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტერში და საშუალებას გაძლევთ გაეანალიზოთ ვებსაიტი. ქუქი-ფაილების მიერ ამ ვებსაიტის გამოყენების შესახებ მიღებული ინფორმაცია ჩვეულებრივ გადაეცემა Google სერვერს აშშ – ში და ინახება იქ.

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP Anonymisierung

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

ბრაუზერის მოდული

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

წინააღმდეგობა მონაცემთა შეგროვების წინააღმდეგ

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf die folgende Schaltfläche klicken. Damit wird der Hinweis und die Einstellungsmöglichkeiten zur Cookie-Nutzung eingeblendet, mit dem Klick auf "" deaktivieren Sie unter anderem die Erfassung Ihrer Daten in unserem Google Analytics Account:

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Auftragsdatenverarbeitung

ჩვენ დადებული გვაქვს ხელშეკრულების მონაცემთა დამუშავების ხელშეკრულება Google– თან და სრულად ვასრულებთ მონაცემთა დაცვის გერმანიის მკაცრ მოთხოვნებს Google Analytics– ის გამოყენებისას.

დემოგრაფიული მახასიათებლები Google Analytics- ში

ეს ვებგვერდი იყენებს Google Analytics- ის "დემოგრაფიულ მახასიათებლებს". ეს საშუალებას იძლევა შეიქმნას რეპორტები, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას საიტის ვიზიტორების ასაკის, სქესის და ინტერესების შესახებ. ეს მონაცემები მოდის Google- ის ინტერესზე დაფუძნებულ რეკლამაზე, აგრეთვე მესამე მხარის პროვაიდერების ვიზიტორების მონაცემებზე. ამ მონაცემების დანიშვნა არ შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებაზე. შეგიძლიათ გამორთოთ ეს ფუნქცია ნებისმიერ დროს თქვენს Google ანგარიშში განთავსებული რეკლამის პარამეტრების საშუალებით ან საერთოდ აუკრძალოთ თქვენი მონაცემების შეგროვება Google Analytics– ის მიერ, როგორც ეს აღწერილია განყოფილებაში „მონაცემთა შეგროვების წინააღმდეგობა“. ამ ვებ – გვერდზე გამოიყენება Google Analytics– ის „დემოგრაფიული მახასიათებლების“ ფუნქცია. ეს საშუალებას იძლევა შეიქმნას რეპორტები, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას საიტის ვიზიტორების ასაკის, სქესის და ინტერესების შესახებ. ეს მონაცემები მოდის Google- ის ინტერესზე დაფუძნებულ რეკლამაზე, აგრეთვე მესამე მხარის პროვაიდერების ვიზიტორების მონაცემებზე. ამ მონაცემების დანიშვნა არ შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებაზე. შეგიძლიათ გამორთოთ ეს ფუნქცია ნებისმიერ დროს თქვენს Google ანგარიშში განთავსებული რეკლამის პარამეტრების საშუალებით ან საერთოდ აუკრძალოთ Google Analytics– ის მიერ თქვენი მონაცემების შეგროვება, როგორც ეს აღწერილია განყოფილებაში „მონაცემთა შეგროვების წინააღმდეგობა“.

Google AdSense

ეს ვებსაიტი იყენებს Google AdSense- ს, Google Inc.- ის რეკლამების ინტეგრირების სერვისს ("Google"). მიმწოდებელი არის Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ.

Google AdSense verwendet sogenannte "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden.

ქუქი – ფაილებისა და ვებ – შუქურების მიერ წარმოებული ინფორმაცია ამ ვებ – გვერდის გამოყენების შესახებ (თქვენი IP მისამართის ჩათვლით) და სარეკლამო ფორმატის მიწოდების შესახებ გადაეცემა Google– ის სერვერს აშშ – ში და ინახება იქ. ეს ინფორმაცია Google- ს შეუძლია გადასცეს Google– ის საკონტრაქტო პარტნიორებს. ამასთან, Google არ შეუერთდება თქვენს IP მისამართს თქვენს შესახებ შენახულ სხვა მონაცემებთან.

AdSense ქუქი – ფაილების შენახვა ემყარება მე –6 მუხლის მე –1 პუნქტს. ვ GDPR. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი მომხმარებლის ქცევის გაანალიზებაში, როგორც ვებსაიტის, ასევე რეკლამირების ოპტიმიზაციის მიზნით.

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

დანამატები და ინსტრუმენტები:

Google ვებ – შრიფტები

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/


შოუ