მონაცემთა დაცვა, cookies და პასუხისმგებლობა


მონაცემთა დაცვის პარამეტრების შეცვლა:

გამოიყენეთ შემდეგი ღილაკი, რომ გახსნათ ჩანიშვნის ტექსტი ქუქი-ფაილების გამოყენების შესახებ, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ შეცვალოთ დაკავშირებული მონაცემთა დაცვის პარამეტრები.

პასუხისმგებლობა www.amp-cloud.de– ს შინაარსთან დაკავშირებით:

Www.amp-cloud.de გვერდების შინაარსი შეიქმნა დიდი ყურადღებით. გარანტია არ არის მოცემული შინაარსის სისწორეზე, სისწორეზე და აქტუალობაზე. როგორც მომსახურების მიმწოდებელი, პასუხისმგებლობა § 7 პუნქტის 1 TMG შესაბამისად ეკისრება საკუთარ შინაარსს www.amp-cloud.de გვერდებზე, ზოგადი კანონების შესაბამისად. 8 – დან 10 – მდე TMG– ის თანახმად, როგორც მომსახურების მიმწოდებელს, არ არსებობს არანაირი ვალდებულება, გააკონტროლოს გადაცემული ან შენახული მესამე მხარის ინფორმაცია ან გამოიკვლიოს გარემოებები, რომლებიც მიუთითებს უკანონო საქმიანობაზე. ზოგადი კანონმდებლობის შესაბამისად ინფორმაციის ამოღების ან დაბლოკვის ვალდებულებები უცვლელი რჩება. ამასთან, ამ მითითებისათვის პასუხისმგებლობა შესაძლებელია ყველაზე ადრე იმ დროიდან, როდესაც ჩვენ შევიტყობთ კონკრეტული სამართლებრივი დარღვევის შესახებ. როგორც კი გავეცნობით შესაბამის სამართლებრივ დარღვევებს, ეს შინაარსი ამოიშლება რაც შეიძლება მალე.

პასუხისმგებლობა ბმულებთან დაკავშირებით www.amp-cloud.de:

Www.amp-cloud.de– ს შეთავაზება შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის გარე ვებსაიტებზე, რომელთა შინაარსზე www.amp-cloud.de– ს ოპერატორს გავლენა არ აქვს. ამიტომ გარანტია არ არის მოცემული ამ გარე შინაარსისთვის. გვერდების შესაბამისი პროვაიდერი ან ოპერატორი ყოველთვის პასუხისმგებელია დაკავშირებული გვერდების შინაარსზე. თუ გავეცანით იურიდიულ დარღვევებს, რაც შეიძლება მალე ამოიღება ასეთი ბმულები.

საავტორო უფლებები:

ვებსაიტის ოპერატორის მიერ www.amp-cloud.de გვერდებზე შექმნილი შინაარსი და ნამუშევრები ექვემდებარება საავტორო უფლებების გერმანიის კანონს. საავტორო უფლებების კანონის საზღვრებს გარეთ რეპროდუცირება, დამუშავება, გავრცელება და ნებისმიერი სხვა სახის ექსპლუატაცია მოითხოვს ავტორის, შემქმნელის ან ოპერატორის წერილობით თანხმობას. ამ საიტის ნებისმიერი ჩამოტვირთვა და ასლი ნებადართულია მხოლოდ პირადი სარგებლობისთვის. აკრძალულია ნებისმიერი სახის კომერციული გამოყენება კანონიერი ავტორის გამოხატული ნებართვის გარეშე! რამდენადაც ვებსაიტის ოპერატორმა არ შექმნა www.amp-cloud.de გვერდებზე შინაარსი, მესამე მხარის საავტორო უფლებები დაცულია. ამ მიზნით, მესამე მხარის შინაარსი მონიშნულია, როგორც ასეთი. თუ საავტორო უფლებების დარღვევა მაინც ცხადი გახდება, გთხოვთ, ამის შესახებ შეგვატყობინოთ. თუ გავეცანით სამართალდარღვევებს, ასეთი შინაარსის ამოღება მოხდება რაც შეიძლება მალე.

მონაცემთა დაცვა ერთი შეხედვით:

Ზოგადი ინფორმაცია

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია გთავაზობთ მარტივ მიმოხილვას იმის შესახებ, თუ რა ხდება თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან ჩვენს ვებ – გვერდზე გადასვლისას. პირადი მონაცემები არის ყველა ის მონაცემები, რომლითაც შეგიძლიათ პირადად ამოგიცნოთ. დეტალური ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის საკითხთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ ამ მონაცემთა ქვემოთ ჩამოთვლილ ჩვენს მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში.

მონაცემთა შეგროვება ჩვენს ვებგვერდზე

ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ვებ – გვერდზე მონაცემთა შეგროვებაზე?

ამ ვებ – გვერდზე მონაცემთა დამუშავებას ახორციელებს ვებ – გვერდის ოპერატორი. მათი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ – გვერდზე.

როგორ ვაგროვოთ თქვენი მონაცემები?

ერთის მხრივ, თქვენი მონაცემები გროვდება, როდესაც მათ ჩვენთან კომუნიკაციას უკეთებთ. ეს შეიძლება იყოს, მაგალითად, მონაცემები, რომლებიც თქვენ შეაქვთ საკონტაქტო ფორმით.

სხვა მონაცემები ავტომატურად იწერება ჩვენი IT სისტემების მიერ ვებსაიტის მონახულებისას. ეს ძირითადად ტექნიკური მონაცემებია (მაგ. ინტერნეტ ბრაუზერი, ოპერაციული სისტემა ან გვერდის ხედვის დრო). ამ მონაცემების შეგროვება ხდება ჩვენს ვებ – გვერდზე შესვლისთანავე.

რისთვის ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს?

თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს უფასოდ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი შენახული პირადი მონაცემების წარმოშობის, მიმღების და მიზნის შესახებ. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ამ მონაცემების კორექტირება, დაბლოკვა ან წაშლა. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს იურიდიულ შეტყობინებაში მითითებულ მისამართზე, თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები მონაცემთა დაცვის თემაზე. თქვენ ასევე გაქვთ საჩივრის შეტანის უფლება კომპეტენტურ სამეთვალყურეო ორგანოსთან.

ანალიზის ინსტრუმენტები და მესამე მხარის ინსტრუმენტები

ჩვენი ვებსაიტის მონახულებისას, თქვენი სერფინგის ქცევა შეიძლება სტატისტიკურად შეფასდეს. ეს კეთდება, პირველ რიგში, ქუქი-ფაილების და ე.წ. ანალიზის პროგრამებით. თქვენი სერფინგის ქცევა, როგორც წესი, ანონიმურად არის ანალიზი სერფინგის ქცევა არ შეიძლება მოგძებნოთ. თქვენ შეგიძლიათ გააპროტესტოთ ეს ანალიზი, ან ხელი შეუშალოთ გარკვეულ ინსტრუმენტებს. ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მონაცემთა დაცვის შემდეგ დეკლარაციაში.

თქვენ შეგიძლიათ გააპროტესტოთ ეს ანალიზი. ჩვენ გაცნობებთ მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციაში არსებული წინააღმდეგობის შესაძლებლობების შესახებ.

ზოგადი ინფორმაცია და სავალდებულო ინფორმაცია:

Datenschutz

ამ ვებ – გვერდის ოპერატორები სერიოზულად ეკიდებიან თქვენი პირადი მონაცემების დაცვას. ჩვენ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემებს კონფიდენციალურად და მონაცემთა დაცვის ნორმატიული რეგლამენტისა და ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციის შესაბამისად.

ამ ვებსაიტის გამოყენებისას, სხვადასხვა პერსონალური მონაცემები გროვდება. პირადი მონაცემები არის მონაცემები, რომლითაც შეგიძლიათ პირადად გაიგიოთ. მონაცემთა დაცვის ეს დეკლარაცია განმარტავს, თუ რომელ მონაცემებს ვაგროვებთ და რისთვის ვიყენებთ მას. იგი ასევე განმარტავს, თუ როგორ და რა მიზნით ხდება ეს.

გვსურს აღვნიშნოთ, რომ ინტერნეტის საშუალებით მონაცემთა გადაცემას (მაგ. ელექტრონული ფოსტით კომუნიკაციისას) შეიძლება უსაფრთხოების ხარვეზები ჰქონდეს. მონაცემთა სრული დაცვა მესამე პირთა წვდომისგან შეუძლებელია.

შენიშვნა პასუხისმგებელი ორგანოს შესახებ

ამ ვებ – გვერდზე მონაცემთა დამუშავების პასუხისმგებელი ორგანოა:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


პასუხისმგებელი ორგანოა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც, მარტო ან სხვებთან ერთად, წყვეტს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს (მაგ. სახელები, ელექტრონული ფოსტის მისამართები და ა.შ.).

მონაცემთა დამუშავებაზე თქვენი თანხმობის გაუქმება

მონაცემთა დამუშავების მრავალი ოპერაცია შესაძლებელია მხოლოდ თქვენი გამოხატული თანხმობით. თანხმობის გაუქმება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. ჩვენთვის არაფორმალური ელ.ფოსტა საკმარისია. გაუქმებამდე მოქმედებს მონაცემთა დამუშავების კანონიერება, რომელიც გავლენას არ ახდენს გაუქმებაზე.

საჩივრის უფლებამოსილი საზედამხედველო ორგანო

მონაცემთა დაცვის კანონის დარღვევის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს საჩივარი შეიტანოს საზედამხედველო ორგანოსთან. მონაცემთა დაცვის საკითხებზე უფლებამოსილი ზედამხედველი ორგანოა ფედერალური შტატის მონაცემთა დაცვის სახელმწიფო ოფიცერი, რომელშიც ჩვენი კომპანიაა დაფუძნებული. მონაცემთა დაცვის ოფიცრების ჩამონათვალი და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება გქონდეთ მონაცემები, რომლებსაც ჩვენ ავტომატურად ვამუშავებთ თქვენი თანხმობის საფუძველზე ან თქვენთვის ან მესამე მხარისთვის გადაცემული ხელშეკრულების საერთო, მანქანით წაკითხვადი ფორმატის შესრულების საფუძველზე. თუ თქვენ მოითხოვთ მონაცემთა პირდაპირ გადაცემას პასუხისმგებელ სხვა პირზე, ეს გაკეთდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ტექნიკურად შესაძლებელია.

ინფორმაცია, დაბლოკვა, წაშლა

მოქმედი ნორმატიული დებულებების ფარგლებში, თქვენ გაქვთ უფლება უფასო ინფორმაცია მიიღოთ თქვენი შენახული პირადი მონაცემების, მათი წარმოშობისა და მიმღების და მონაცემთა დამუშავების მიზნის შესახებ და, საჭიროების შემთხვევაში, ამ მონაცემების გამოსწორების, დაბლოკვის ან წაშლის უფლება. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს იურიდიულ შეტყობინებაში მითითებულ მისამართზე, თუ პირადი მონაცემების შესახებ დამატებითი შეკითხვები გაქვთ.

სარეკლამო ფოსტის წინააღმდეგი

ამით ჩვენ ვეწინააღმდეგებით გამოქვეყნებული საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებას, როგორც ანაბეჭდის ვალდებულების ნაწილს არასასურველი სარეკლამო და ინფორმაციის მასალების გაგზავნისთვის. გვერდების ოპერატორები პირდაპირ იტოვებენ უფლებას იმოქმედონ იურიდიული ზომები სარეკლამო ინფორმაციის, მაგალითად, სპამის ელ.ფოსტის გაგზავნის შემთხვევაში, უნებართვო გაგზავნის შემთხვევაში.

მონაცემთა შეგროვება ჩვენს ვებ – გვერდზე:

ფუნთუშა

ზოგიერთ ინტერნეტ გვერდზე გამოიყენება ე.წ. ქუქი-ფაილები. ნაჭდევები არ აზიანებს თქვენს კომპიუტერს და არ შეიცავს ვირუსებს. ნაჭდევები ემსახურება ჩვენს შეთავაზებას უფრო მოსახერხებელ, უფრო ეფექტურ და უსაფრთხოდ. ქუქი ფაილები არის პატარა ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება თქვენს კომპიუტერში და ინახება თქვენი ბრაუზერის მიერ.

ქუქი – ფაილების უმეტესობას, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, ე.წ. "სესიის ქუქი" –ებია. ისინი ავტომატურად წაიშლება თქვენი ვიზიტის შემდეგ. სხვა ქუქი – ფაილები თქვენს მოწყობილობაზე ინახება, სანამ არ წაშლით. ეს ქუქი – ფაილები საშუალებას გვაძლევს, თქვენი ბრაუზერი ვეცოდეთ შემდეგ ვიზიტს.

შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ ინფორმირებული იყოთ ქუქი-ფაილების დაყენების შესახებ და მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში დაუშვებთ ქუქი – ფაილებს, გამორიცხავთ ქუქი – ფაილების მიღებას ცალკეული შემთხვევებისთვის ან ზოგადად და გაააქტიურებთ ქუქი – ფაილების ავტომატურ წაშლას ბრაუზერის დახურვისას. თუ ქუქი – ფაილები გამორთულია, ამ ვებსაიტის ფუნქციონირება შეიძლება შეიზღუდოს.

ქუქი-ფაილები, რომლებიც საჭიროა ელექტრონული კომუნიკაციის პროცესის განსახორციელებლად ან თქვენთვის საჭირო გარკვეული ფუნქციების უზრუნველსაყოფად (მაგ. კალათის ფუნქცია) ინახება მე –6 მუხლის 1 – ლი პუნქტის საფუძველზე. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი ქუქი-ფაილების შენახვაში ტექნიკური მომსახურების გარეშე შეცდომებისა და ოპტიმიზირებული უზრუნველყოფისთვის. თუ სხვა ქუქი-ფაილები (მაგ. ქერქები თქვენი სერფინგის ქცევის გასაანალიზებლად) ინახება, ეს ცალკე განიხილება მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში.

"ფუნქციის" ფუნთუშების კატეგორია

"ფუნქციების" კატეგორიის ქუქი – ფაილები წმინდა ფუნქციონალურია და აუცილებელია ვებ – გვერდის მუშაობის ან გარკვეული ფუნქციების განსახორციელებლად. ეს ნიშნავს, რომ ამ კატეგორიის პროვაიდერების დეაქტივაცია შეუძლებელია.

პროვაიდერები

 • www.amp-cloud.de

ფუნთუშების კატეგორია "გამოყენება"

"გამოყენება" კატეგორიის ქუქი-ფაილების მიმწოდებლები არიან მომწოდებლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გარკვეულ ფუნქციონალურ ფუნქციებს ან შინაარსს, როგორიცაა სოციალური მედიის ფუნქციები, ვიდეო შინაარსი, შრიფტები და ა.შ. ამ კატეგორიის მომწოდებლები გავლენას ახდენენ თუ არა გვერდზე ყველა ელემენტი გამართულად.

პროვაიდერები

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

"გაზომვა" ფუნთუშების კატეგორია

"გაზომვის" კატეგორიის ქუქი – ფაილები მოდის მომწოდებლებისგან, რომელთაც შეუძლიათ გაანალიზონ ვებ – გვერდზე წვდომა (რა თქმა უნდა ანონიმურად). ეს გთავაზობთ ვებ – გვერდის მუშაობის მიმოხილვას და მის განვითარებას. აქედან გამომდინარეობს ზომები, მაგალითად, საიტის გრძელვადიანი გაუმჯობესების მიზნით.

პროვაიდერები

 • google.com

ფუნთუშების "დაფინანსება" კატეგორია

Cookies, der Kategorie "Finanzierung" stammen von Anbietern mit deren Diensten die Betriebskosten und ein Teil der Website-Angebote finanziert werden. Damit wird der dauerhafte Fortbestand der Website unterstützt.

პროვაიდერები

 • google.com

სერვერის ჟურნალი ფაილები

გვერდების პროვაიდერი ავტომატურად აგროვებს და ინახავს ინფორმაციას ე.წ სერვერის ჟურნალის ფაილებში, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი ავტომატურად გვიგზავნის. Ესენი არიან:

 • ბრაუზერის ტიპი და ბრაუზერის ვერსია
 • გამოყენებული ოპერაციული სისტემა
 • მიმართვის URL
 • მისასვლელი კომპიუტერის მასპინძლის სახელი
 • სერვერის მოთხოვნის დრო
 • IP მისამართი

ეს მონაცემები არ გაერთიანდება მონაცემთა სხვა წყაროებთან.

ეს მონაცემები დაფიქსირებულია მე -6 მუხლის საფუძველზე, GDPR. ვებ – გვერდის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი მისი ვებ – გვერდის ტექნიკურ შეცდომებზე წარმოდგენისა და ოპტიმიზაციის მხრივ - ამისათვის უნდა ჩაიწეროს სერვერის ჟურნალის ფაილები.

Სოციალური მედია:

Facebook დანამატები (მოსწონს და გააზიარე ღილაკი)

სოციალური ქსელის Facebook, პროვაიდერის Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, აშშ, დანამატები ინტეგრირებულია ჩვენს გვერდებზე. შეგიძლიათ დანერგოთ Facebook დანამატები Facebook– ის ლოგოთი ან ჩვენს ვებ – გვერდზე განთავსებული ღილაკით „Like“. შეგიძლიათ იხილოთ Facebook დანამატების მიმოხილვა აქ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

ჩვენი ვებსაიტის მონახულებისას, დამყარებულია პირდაპირი კავშირი თქვენს ბრაუზერსა და Facebook სერვერს შორის დანამატის საშუალებით. შედეგად, Facebook იღებს ინფორმაციას, რომ თქვენ თქვენს საიტს ეწვიეთ თქვენი IP მისამართით. თუ თქვენს Facebook ანგარიშში შესვლისას დააჭირეთ ღილაკს Facebook "მოწონება", შეგიძლიათ მიაბათ ჩვენი გვერდების შინაარსი თქვენს Facebook პროფილთან. ეს საშუალებას აძლევს Facebook- ს, თქვენს ვებგვერდზე თქვენი ვიზიტი დანიშნოს თქვენი მომხმარებლის ანგარიშზე. გვსურს აღვნიშნოთ, რომ როგორც გვერდების მიმწოდებელი, ჩვენ არ ვიცით ფეისბუქის მიერ გადაცემული მონაცემების შინაარსის ან მათი გამოყენების შესახებ. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ Facebook– ის მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში, შემდეგ მისამართზე: https://de-de.facebook.com/policy.php

თუ არ გსურთ, რომ Facebook– მა შეძლოს თქვენი ვებ – გვერდის მონახულების დანიშვნა თქვენი Facebook– ის მომხმარებლის ანგარიშზე, გთხოვთ შეხვიდეთ თქვენი Facebook– ის მომხმარებლის ანგარიშიდან.

Google+ მოდული

ჩვენს გვერდებზე გამოიყენება Google+ ფუნქციები. მიმწოდებელი არის Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ.

ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება: შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google+ ღილაკი, რომ გამოაქვეყნოთ ინფორმაცია მსოფლიოში. თქვენ და სხვა მომხმარებლები Google+ და ჩვენი პარტნიორებისგან მიიღებთ პერსონალიზირებულ შინაარსს Google+ ღილაკის საშუალებით. Google ინახავს ინფორმაციას, რომელიც თქვენ მიანიჭეთ +1 შინაარსის ნაწილისთვის და ინფორმაციას იმ გვერდის შესახებ, რომელიც თქვენ დაინახეთ +1-ზე დაწკაპუნებისას. თქვენი +1 შეიძლება ნაჩვენები იყოს როგორც მინიშნება, როგორც თქვენი პროფილის სახელი და თქვენი ფოტო Google სერვისებში, მაგალითად, ძიების შედეგებში ან თქვენს Google პროფილში, ან სხვა ადგილებში ინტერნეტში ვებსაიტებზე და რეკლამებში.

Google აფიქსირებს ინფორმაციას თქვენი +1 საქმიანობის შესახებ, რათა გაუმჯობესდეს Google სერვისები თქვენთვის და სხვებისთვის. იმისათვის, რომ Google+ ღილაკის გამოყენება შეძლოთ, გჭირდებათ გლობალურად ხილული, საჯარო Google პროფილი, რომელიც უნდა შეიცავდეს პროფილისთვის არჩეულ მინიმუმ სახელს. ეს სახელი გამოიყენება Google– ის ყველა სერვისში. ზოგიერთ შემთხვევაში, ამ სახელს ასევე შეუძლია ჩაანაცვლოს სხვა სახელი, რომელიც თქვენ გამოიყენეთ თქვენი Google ანგარიშის საშუალებით შინაარსის გაზიარებისას. თქვენი Google პროფილის ვინაობა შეიძლება აჩვენონ მომხმარებლებს, რომლებმაც იციან თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი ან აქვთ სხვა საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება: ზემოთ აღწერილი მიზნების გარდა, თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება Google– ის მონაცემთა დაცვის შესაბამისი რეგულაციების შესაბამისად. Google- მა შეიძლება გამოაქვეყნოს შეჯამებული სტატისტიკა მომხმარებლების +1 საქმიანობის შესახებ ან გადასცეს ისინი მომხმარებლებსა და პარტნიორებს, როგორიცაა გამომცემლები, რეკლამის განმთავსებლები ან დაკავშირებული ვებსაიტები.

ანალიზის ინსტრუმენტები და რეკლამა:

Google Analytics

ეს ვებ – გვერდი იყენებს ვებ – ანალიზის Google Analytics– ის ფუნქციებს. მიმწოდებელი არის Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ.

Google Analytics იყენებს ეგრეთ წოდებულ "ქუქი-ფაილებს". ეს არის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტერში და საშუალებას გაძლევთ გაეანალიზოთ ვებსაიტი. ქუქი-ფაილების მიერ ამ ვებსაიტის გამოყენების შესახებ მიღებული ინფორმაცია ჩვეულებრივ გადაეცემა Google სერვერს აშშ – ში და ინახება იქ.

Google Analytics ქუქი – ფაილების შენახვა ემყარება მე –6 მუხლს. მე –6 პუნქტი. 1 ლიტრი. GDPR. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი მომხმარებლის ქცევის გაანალიზებაში, როგორც ვებსაიტის, ასევე რეკლამირების ოპტიმიზაციის მიზნით.

IP ანონიმიზაცია

ჩვენ ამ ვებგვერდზე გავააქტიურეთ IP ანონიმურობის ფუნქცია. შედეგად, თქვენი IP მისამართი შემცირდება Google– ის მიერ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ან სხვა ეკონომიკური ზონის ხელშეკრულების სხვა ხელშემკვრელ სახელმწიფოებში, სანამ იგი გადაეცემა აშშ – ს. სრული IP მისამართი გადაეცემა მხოლოდ Google სერვერს აშშ – ში და შემოკლდება იქ, გამონაკლის შემთხვევებში. ამ ვებსაიტის ოპერატორის სახელით, Google გამოიყენებს ამ ინფორმაციას ვებსაიტის გამოყენების შესაფასებლად, ვებ – გვერდის საქმიანობის შესახებ ანგარიშების შესადგენად და ვებ – გვერდის ოპერატორს სხვა მომსახურებებით, რომლებიც დაკავშირებულია ვებსაიტის საქმიანობასა და ინტერნეტის გამოყენებასთან. თქვენი ბრაუზერის მიერ Google Analytics– ის ნაწილად გადაცემული IP მისამართი არ გაერთიანდება Google– ის სხვა მონაცემებთან.

ბრაუზერის მოდული

შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ქუქი-ფაილების შენახვა თქვენი ბრაუზერის პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისად დაყენებით; ამასთან, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლოა ვერ შეძლოთ ამ ვებსაიტის ყველა ფუნქციის სრულად გამოყენება. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ხელი შეუშალოთ Google- ს, შეაგროვოს ქუქი-ფაილების მიერ გენერირებული მონაცემები და დაკავშირებული იყოს ვებსაიტის გამოყენებასთან (IP მისამართის ჩათვლით) და ამ მონაცემების დამუშავება ბრაუზერის დანამატის ჩამოტვირთვის შემდეგ ბმულზე და ინსტალაცია: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

პროტესტი მონაცემთა შეგროვების წინააღმდეგ

შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ Google Analytics- ის მიერ თქვენი მონაცემების შეგროვება ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე დაჭერით. ეს აჩვენებს ინფორმაციას და ქუქი-ფაილების გამოყენების პარამეტრების პარამეტრებს, დააჭირეთ ღილაკს, "" თქვენ გაუქმებთ, სხვათა შორის, თქვენი მონაცემების შეგროვებას ჩვენს Google Analytics ანგარიშში:

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

შეუკვეთეთ მონაცემთა დამუშავება

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

დემოგრაფიული მახასიათებლები Google Analytics- ში

ეს ვებგვერდი იყენებს Google Analytics- ის "დემოგრაფიულ მახასიათებლებს". ეს საშუალებას იძლევა შეიქმნას რეპორტები, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას საიტის ვიზიტორების ასაკის, სქესის და ინტერესების შესახებ. ეს მონაცემები მოდის Google- ის ინტერესზე დაფუძნებულ რეკლამაზე, აგრეთვე მესამე მხარის პროვაიდერების ვიზიტორების მონაცემებზე. ამ მონაცემების დანიშვნა არ შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებაზე. შეგიძლიათ გამორთოთ ეს ფუნქცია ნებისმიერ დროს თქვენს Google ანგარიშში განთავსებული რეკლამის პარამეტრების საშუალებით ან საერთოდ აუკრძალოთ თქვენი მონაცემების შეგროვება Google Analytics– ის მიერ, როგორც ეს აღწერილია განყოფილებაში „მონაცემთა შეგროვების წინააღმდეგობა“. ამ ვებ – გვერდზე გამოიყენება Google Analytics– ის „დემოგრაფიული მახასიათებლების“ ფუნქცია. ეს საშუალებას იძლევა შეიქმნას რეპორტები, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას საიტის ვიზიტორების ასაკის, სქესის და ინტერესების შესახებ. ეს მონაცემები მოდის Google- ის ინტერესზე დაფუძნებულ რეკლამაზე, აგრეთვე მესამე მხარის პროვაიდერების ვიზიტორების მონაცემებზე. ამ მონაცემების დანიშვნა არ შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებაზე. შეგიძლიათ გამორთოთ ეს ფუნქცია ნებისმიერ დროს თქვენს Google ანგარიშში განთავსებული რეკლამის პარამეტრების საშუალებით ან საერთოდ აუკრძალოთ Google Analytics– ის მიერ თქვენი მონაცემების შეგროვება, როგორც ეს აღწერილია განყოფილებაში „მონაცემთა შეგროვების წინააღმდეგობა“.

Google AdSense

ეს ვებსაიტი იყენებს Google AdSense- ს, Google Inc.- ის რეკლამების ინტეგრირების სერვისს ("Google"). მიმწოდებელი არის Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ.

Google AdSense იყენებს ეგრეთ წოდებულ "ქუქი-ფაილებს", ტექსტურ ფაილებს, რომლებიც თქვენს კომპიუტერში ინახება და ვებსაიტის გამოყენების ანალიზს იძლევა. Google AdSense ასევე იყენებს ე.წ ვებ შუქურებს (უხილავი გრაფიკა). ეს ვებ – შუქურები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინფორმაციის შესაფასებლად, როგორიცაა ვიზიტორების ტრეფიკი ამ გვერდებზე.

ქუქი – ფაილებისა და ვებ – შუქურების მიერ წარმოებული ინფორმაცია ამ ვებ – გვერდის გამოყენების შესახებ (თქვენი IP მისამართის ჩათვლით) და სარეკლამო ფორმატის მიწოდების შესახებ გადაეცემა Google– ის სერვერს აშშ – ში და ინახება იქ. ეს ინფორმაცია Google- ს შეუძლია გადასცეს Google– ის საკონტრაქტო პარტნიორებს. ამასთან, Google არ შეუერთდება თქვენს IP მისამართს თქვენს შესახებ შენახულ სხვა მონაცემებთან.

AdSense ქუქი – ფაილების შენახვა ემყარება მე –6 მუხლის მე –1 პუნქტს. ვ GDPR. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი მომხმარებლის ქცევის გაანალიზებაში, როგორც ვებსაიტის, ასევე რეკლამირების ოპტიმიზაციის მიზნით.

შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ქუქი-ფაილების ინსტალაცია, თქვენი ბრაუზერის პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისად დაყენებით; ამასთან, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლოა ვერ შეძლოთ ამ ვებსაიტის ყველა ფუნქციის სრულად გამოყენება. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ აცხადებთ, რომ ეთანხმებით Google- ის მიერ თქვენს შესახებ შეგროვებული მონაცემების დამუშავებას ზემოთ აღწერილი წესით და ზემოთ მოცემული მიზნისთვის.

დანამატები და ინსტრუმენტები:

Google ვებ – შრიფტები

ამ გვერდზე შრიფტების ერთგვაროვანი ჩვენებისთვის გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ვებ – შრიფტები, რომლებიც მოწოდებულია Google– ის მიერ. გვერდის გამოძახებისას, თქვენი ბრაუზერი ატვირთავს საჭირო ვებ შრიფტებს თქვენი ბრაუზერის ქეშში, ტექსტებისა და შრიფტების სწორად ჩვენების მიზნით.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

თუ თქვენი ბრაუზერი მხარს არ უჭერს ვებ შრიფტებს, თქვენი კომპიუტერი გამოიყენებს სტანდარტულ შრიფტს.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/


რეკლამა