Andmekaitse, küpsised ja vastutus


Andmekaitse seadete muutmine:

Kasutage järgmist nuppu, et avada küpsiste kasutamise märkuste tekst, mida saate kasutada seotud andmekaitseseadete muutmiseks.

Vastutus saidi www.amp-cloud.de sisu eest:

Veebisaidi www.amp-cloud.de sisu on loodud väga hoolikalt. Sisu õigsuse, täielikkuse ja aktuaalsuse eest garantiid ei anta. Teenusepakkujana kehtib TMG § 7 lõike 1 kohane vastutus veebisaidi www.amp-cloud.de enda sisu suhtes vastavalt üldistele seadustele. Vastavalt TMG §-dele 8 kuni 10 ei ole teenuseosutaja siiski kohustatud jälgima edastatud või salvestatud kolmandate isikute teavet ega uurima ebaseaduslikule tegevusele viitavaid asjaolusid. Kohustused teabe eemaldamiseks või selle kasutamise blokeerimiseks vastavalt üldistele seadustele jäävad mõjutamata. Kuid vastutus selle viite eest on võimalik ainult ajahetkest, mil saame teada konkreetsest õigusrikkumisest. Niipea kui saame teada vastavatest õigusrikkumistest, eemaldatakse see sisu võimalikult kiiresti.

Vastutus linkide eest veebisaidil www.amp-cloud.de:

Pakkumine veebisaidilt www.amp-cloud.de võib sisaldada linke kolmandate osapoolte välistele veebisaitidele, mille sisu üle www.amp-cloud.de operaatoril pole mingit mõju. Seetõttu ei anta sellele välisele sisule mingit garantiid. Lingitud lehtede sisu eest vastutab alati vastav lehtede pakkuja või operaator. Kui saame teada õigusrikkumistest, eemaldatakse sellised lingid võimalikult kiiresti.

Autoriõigus:

Veebisaidi haldaja poolt veebisaidi www.amp-cloud.de lehtedel loodud sisu ja teoste suhtes kehtivad Saksa autoriõiguse seadused. Paljundamiseks, töötlemiseks, levitamiseks ja muuks kasutamiseks väljaspool autoriõiguse seadusi on vaja autori, looja või operaatori kirjalikku nõusolekut. Selle saidi allalaadimine ja koopiad on lubatud ainult isiklikuks kasutamiseks. Igasugune äriline kasutamine on keelatud ilma seadusliku autori selgesõnalise loata! Kuivõrd veebisaidi www.amp-cloud.de lehtede sisu ei loonud veebisaidi haldaja ise, järgitakse kolmandate isikute autoriõigusi. Sel eesmärgil märgitakse kolmanda osapoole sisu sellisena. Kui autoriõiguse rikkumine peaks niikuinii ilmnema, palume teil sellest meile teada anda. Kui me saame teada õigusrikkumistest, eemaldatakse selline sisu nii kiiresti kui võimalik.

Andmekaitse lühidalt:

Üldine informatsioon

Järgmine teave annab lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate meie veebisaiti. Isikuandmed on kõik andmed, mille abil teid saab isiklikult tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse teema kohta leiate meie teksti all olevast andmekaitsedeklaratsioonist.

Andmete kogumine meie veebisaidil

Kes vastutab sellel veebisaidil andmete kogumise eest?

Selle veebisaidi andmetöötlust teostab veebisaidi operaator. Nende kontaktandmed leiate selle veebisaidi jäljendilt.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühelt poolt kogutakse teie andmeid siis, kui esitate need meile. Need võivad olla näiteks andmed, mille sisestate kontaktivormi.

Muud andmed salvestatakse meie IT-süsteemide poolt automaatselt, kui külastate veebisaiti. Need on peamiselt tehnilised andmed (nt Interneti-brauser, operatsioonisüsteem või lehevaatamise aeg). Need andmed kogutakse automaatselt kohe, kui sisenete meie veebisaidile.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Teil on õigus igal ajal tasuta saada teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, vastuvõtja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Kui teil on lisaküsimusi andmekaitse kohta, võite meiega igal ajal ühendust võtta õigusteates toodud aadressil. Samuti on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Analüüsivahendid ja kolmanda osapoole tööriistad

Meie veebisaiti külastades saab teie surfamiskäitumist statistiliselt hinnata. Seda tehakse peamiselt küpsiste ja nn analüüsiprogrammidega. Teie surfikäitumist analüüsitakse tavaliselt anonüümselt; surfimiskäitumist ei saa taandada. Teatud tööriistu kasutamata võite selle analüüsi vastu vaielda. Selle kohta leiate üksikasjalikku teavet järgmisest andmekaitsedeklaratsioonist.

Võite selle analüüsi vastu olla. Teavitame teid vastuväite esitamise võimalustest selles andmekaitsedeklaratsioonis.

Üldteave ja kohustuslik teave:

Datenschutz

Selle veebisaidi operaatorid võtavad teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja vastavalt seaduses sätestatud andmekaitsenormidele ja käesolevale andmekaitsedeklaratsioonile.

Selle veebisaidi kasutamisel kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille abil teid saab isiklikult tuvastada. See andmekaitsedeklaratsioon selgitab, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil seda tehakse.

Juhime tähelepanu asjaolule, et andmeedastusel Interneti kaudu (nt e-posti teel suhtlemisel) võib olla turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava asutuse kohta

Sellel veebisaidil vastutab andmetöötluse eest vastutav asutus:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Vastutav asutus on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärkide ja vahendite üle.

Teie andmetöötlusega seotud nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Mitteametlik e-kiri meile on piisav. Enne tühistamist teostatud andmetöötluse seaduslikkust tühistamine ei mõjuta.

Kaebuse esitamise õigus vastutavale järelevalveasutusele

Andmekaitseseaduse rikkumise korral on asjaomasel isikul õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole. Pädev järelevalveasutus andmekaitseküsimustes on liidumaa osariigi andmekaitseametnik, kus asub meie ettevõte. Andmekaitseametnike nimekirja ja nende kontaktandmed leiate järgmisel lingil: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus, et teie nõusoleku alusel või lepingu täitmisel töötleme andmeid, mida töötleme automaatselt teile või kolmandale isikule ühises masinloetavas vormingus. Kui taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale isikule, tehakse seda ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav.

Teave, blokeerimine, kustutamine

Kehtivate seadusesätete raames on teil õigus tasuta teabele oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajadusel õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada. Kui teil on isikuandmete kohta lisaküsimusi, võite meiega igal ajal ühendust võtta õigusteates märgitud aadressil.

Reklaamipostile vastuväide

Esitame käesolevaga vastuväite reklaami- ja teabematerjalide saatmiseks avaldamiskohustuse osana avaldatud kontaktandmete kasutamise vastu. Lehekülgede haldajad jätavad endale sõnaselgelt õiguse võtta õiguslikke meetmeid reklaamiteabe, näiteks rämpspostide, soovimatu saatmise korral.

Andmete kogumine meie veebisaidil:

Küpsised

Mõni veebisait kasutab nn küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viirusi. Küpsiste abil muudetakse meie pakkumine kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja ohutumaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis on teie arvutisse salvestatud ja brauseri salvestatud.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on nn seansiküpsised. Need kustutatakse pärast teie külastust automaatselt. Muud küpsised jäävad teie seadmesse salvestatuks, kuni need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauseri järgmisel külastamisel ära tunda.

Saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitataks küpsiste seadistamisest ja lubate küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistate küpsiste aktsepteerimise teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerite brauseri sulgemisel küpsiste automaatse kustutamise. Kui küpsised deaktiveeritakse, võidakse selle veebisaidi funktsionaalsust piirata.

Elektroonilise suhtlusprotsessi läbiviimiseks või teatud vajalike funktsioonide (nt ostukorvi funktsioon) täitmiseks vajalikud küpsised salvestatakse artikli 6 lõike 1 alusel. f GDPR salvestatud. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi küpsiste salvestamiseks oma teenuste tehniliselt tõrgeteta ja optimeeritud pakkumiseks. Kuivõrd muid küpsiseid (nt küpsiseid teie surfamiskäitumise analüüsimiseks) salvestatakse, käsitletakse neid selles andmekaitsedeklaratsioonis eraldi.

"Funktsiooni" küpsiste kategooria

Kategooria "Funktsioon" küpsised on puhtalt funktsionaalsed ja vajalikud veebisaidi toimimiseks või teatud funktsioonide rakendamiseks. Selle kategooria pakkujaid ei saa seetõttu deaktiveerida.

pakkujad

 • www.amp-cloud.de

Küpsiste kategooria "kasutamine"

Kategooria "Kasutamine" küpsised pärinevad pakkujatelt, kes pakuvad teatud funktsioone või sisu, nagu sotsiaalmeedia funktsioonid, videosisu, fondid jne. Selle kategooria pakkujad mõjutavad seda, kas kõik lehe elemendid toimivad õigesti .

pakkujad

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Küpsiste kategooria "Mõõtmine"

Kategooria "Mõõtmine" küpsised pärinevad pakkujatelt, kes saavad analüüsida veebisaidile juurdepääsu (muidugi anonüümselt). See annab ülevaate veebisaidi toimivusest ja selle arengust. Sellest võib tuletada meetmeid näiteks ala pikaajaliseks parandamiseks.

pakkujad

 • google.com

Küpsiste kategooria "Finantseerimine"

Kategooria "Finantseerimine" küpsised pärinevad pakkujatelt, kelle teenused finantseerivad tegevuskulusid ja osa veebisaidi pakkumistest. See toetab veebisaidi jätkuvat olemasolu.

pakkujad

 • google.com

Serveri logifailid

Veebisaidi pakkuja kogub ja salvestab teavet automaatselt nn serverilogi failidesse, mille teie brauser edastab meile automaatselt. Need on:

 • Brauseri tüüp ja brauseri versioon
 • kasutatud operatsioonisüsteem
 • Viitaja URL
 • Juurdepääsuava arvuti hosti nimi
 • Serveri päringu aeg
 • IP-aadress

Neid andmeid ei kombineerita teiste andmeallikatega.

Need andmed on kogutud artikli 6 lõike 1 punkti 1 alusel. f GDPR. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi oma veebisaidi tehniliselt tõrgeteta esitamise ja optimeerimise vastu - selleks tuleb serveri logifailid salvestada.

Sotsiaalmeedia:

Facebooki pistikprogrammid (nupp like & share)

Meie lehtedele on integreeritud sotsiaalvõrgustiku Facebook pistikprogrammid, pakkuja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Saate Facebooki pistikprogrammid ära tunda Facebooki logo või meie veebisaidi nupu "Meeldib" järgi. Ülevaate Facebooki pistikprogrammidest leiate siit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Kui külastate meie veebisaiti, loob pistikprogramm otseühenduse teie brauseri ja Facebooki serveri vahel. Selle tulemusel saab Facebook teavet, et olete oma IP-aadressiga meie saiti külastanud. Kui klõpsate Facebooki nupul Meeldib, kui olete oma Facebooki kontole sisse logitud, saate linkida meie lehtede sisu oma Facebooki profiiliga. See võimaldab Facebookil määrata teie külastuse meie veebisaidile teie kasutajakontole. Juhime tähelepanu sellele, et lehtede pakkujana pole meil teadmisi edastatud andmete sisust ega nende kasutamisest Facebooki poolt. Selle kohta leiate lisateavet Facebooki andmekaitsedeklaratsioonist aadressil: https://de-de.facebook.com/policy.php

Kui te ei soovi, et Facebook saaks teie külastuse meie veebisaidile määrata teie Facebooki kasutajakontole, logige palun oma Facebooki kasutajakontolt välja.

Google+ pistikprogramm

Meie lehed kasutavad Google+ funktsioone. Pakkuja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Teabe kogumine ja levitamine: kogu maailmas teabe avaldamiseks võite kasutada nuppu Google+. Teie ja teised kasutajad saavad Google'i ja meie partneritelt isikupärastatud sisu Google+ nupu kaudu. Google salvestab nii teabe, mille olete sisu jaoks andnud +1, kui ka teabe lehe kohta, mida vaatasite, kui klõpsasite nupul +1. Teie +1 saab kuvada viitena koos teie profiilinime ja fotoga Google'i teenustes, näiteks otsingutulemites või teie Google'i profiilis, või muudes kohtades veebisaitidel ja Interneti-reklaamides.

Google salvestab teavet teie +1 tegevuste kohta, et parandada teie ja teiste jaoks Google'i teenuseid. Nupu Google+ kasutamiseks on vaja globaalselt nähtavat avalikku Google'i profiili, mis peab sisaldama vähemalt profiilile valitud nime. Seda nime kasutatakse kõigis Google'i teenustes. Mõnel juhul võib see nimi asendada ka teist nime, mida kasutasite sisu jagamisel oma Google'i konto kaudu. Teie Google'i profiili identiteeti saab näidata kasutajatele, kes teavad teie e-posti aadressi või kellel on teie kohta muud tuvastavat teavet.

Kogutud teabe kasutamine: lisaks ülaltoodud eesmärkidele kasutatakse teie esitatud teavet kooskõlas kehtivate Google'i andmekaitsesätetega. Google võib avaldada kokkuvõtliku statistika kasutajate +1 tegevuste kohta või edastada neid kasutajatele ja partneritele, näiteks kirjastajatele, reklaamijatele või lingitud veebisaitidele.

Analüüsivahendid ja reklaam:

Google Analytics

See veebisait kasutab veebianalüüsi teenuse Google Analytics funktsioone. Pakkuja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab nn "küpsiseid". Need on tekstifailid, mis on teie arvutisse salvestatud ja mis võimaldavad teie veebisaidi kasutamist analüüsida. Küpsise loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt USA Google'i serverisse ja salvestatakse seal.

Google Analyticsi küpsiste salvestamine põhineb artikli 6 lõikel 1 f GDPR. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi analüüsida kasutaja käitumist, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami.

IP anonüümsus

Oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP-anonüümsuse funktsiooni. Selle tulemusel lühendab Google teie IP-aadressi enne selle edastamist USA-sse Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Täielik IP-aadress edastatakse ainult Google'i serverile USA-s ja seda lühendatakse erandjuhtudel. Selle veebisaidi operaatori nimel kasutab Google seda teavet teie veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja veebisaidi operaatorile muude veebisaidi tegevuse ja Interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Teie brauseri Google Analyticsi osana edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega.

Brauseri pistikprogramm

Küpsiste salvestamist saate takistada, seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara; tahaksime siiski märkida, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle veebisaidi funktsioone täies ulatuses kasutada. Samuti saate takistada Google'il küpsise loodud ja teie veebisaidi kasutamisega seotud andmete kogumist (sh teie IP-aadressi) ja nende andmete töötlemist, laadides alla järgmise lingi all saadaval oleva brauseri pistikprogrammi ja installides: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vastuväide andmete kogumise vastu

Võite takistada Google Analyticsil teie andmete kogumist, klõpsates allolevat nuppu. See näitab teavet ja küpsiste kasutamise seadevalikuid, klõpsates nupul "", deaktiveerite oma andmete kogumise meie Google Analyticsi kontol:

Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics kasutajaandmeid käitleb, leiate Google'i privaatsuseeskirjadest: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Tellimuste andmetöötlus

Oleme sõlminud Google'iga lepingu andmetöötluslepingu ja rakendame Google Analyticsi kasutamisel täielikult Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid.

Demograafilised omadused Google Analyticsis

See veebisait kasutab Google Analyticsi funktsiooni „demograafilised omadused”. See võimaldab luua aruandeid, mis sisaldavad teavet saidi külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad Google'i huvipõhisest reklaamist ja kolmandate osapoolte pakkujate külastajate andmetest. Neid andmeid ei saa määrata konkreetsele isikule. Saate selle funktsiooni igal ajal oma Google'i konto reklaamiseadete kaudu deaktiveerida või keelata Google Analyticsis andmete kogumise, nagu on kirjeldatud jaotises "Andmete kogumise vastuväide". See veebisait kasutab Google Analyticsi funktsiooni "demograafilised omadused". See võimaldab luua aruandeid, mis sisaldavad teavet saidi külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad Google'i huvipõhisest reklaamist ja kolmandate osapoolte pakkujate külastajate andmetest. Neid andmeid ei saa määrata konkreetsele isikule. Saate selle funktsiooni igal ajal deaktiveerida oma Google'i konto reklaamiseadete kaudu või keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud punktis "Andmete kogumise vastuväide".

Google AdSense

Sellel veebisaidil kasutatakse teenust Google AdSense, teenust Google Inc. ("Google") reklaamide integreerimiseks. Pakkuja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense kasutab nn "küpsiseid", tekstifaile, mis on teie arvutisse salvestatud ja mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Google AdSense kasutab ka nn veebimajakaid (nähtamatu graafika). Neid veebimajakaid saab kasutada teabe hindamiseks, näiteks külastajate liiklus nendel lehtedel.

Küpsiste ja veebimajakate abil genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) ja reklaamivormingute edastamise kohta edastatakse USA-s asuvale Google'i serverile ja salvestatakse seal. Google saab seda teavet edastada Google'i lepingupartneritele. Kuid Google ei liida teie IP-aadressi teiste teie kohta salvestatud andmetega.

AdSense'i küpsiste salvestamine põhineb artikli 6 lõikel 1 f GDPR. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi analüüsida kasutaja käitumist, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami.

Küpsiste installimist saate takistada, seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara; soovime siiski märkida, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle veebisaidi funktsioone täies ulatuses kasutada. Selle veebisaidi kasutamisel nõustute Google'i poolt teie kohta kogutud andmete töötlemisega ülalkirjeldatud viisil ja ülalnimetatud eesmärgil.

Pistikprogrammid ja tööriistad:

Google'i veebifondid

Sellel lehel kasutatakse fontide ühtseks kuvamiseks nn Google'i pakutavaid veebifonte. Kui lehte avate, laadib teie brauser tekstide ja fontide õigeks kuvamiseks vajalikud veebifondid teie brauseri vahemällu.

Sel eesmärgil peab teie kasutatav brauser ühenduse looma Google'i serveritega. See annab Google'ile teadmise, et meie veebisaidile on juurdepääs teie IP-aadressi kaudu. Google'i veebifonte kasutatakse meie veebipakkumiste ühetaolise ja atraktiivse esitamise huvides. See kujutab endast õigustatud huvi artikli 6 lõike 1 tähenduses. f GDPR.

Kui teie brauser ei toeta veebifonte, kasutab teie arvuti standardset fonti.

Lisateavet Google'i veebifondide kohta leiate aadressilt https://developers.google.com/fonts/faq ja Google'i privaatsuseeskirjadest:
https://www.google.com/policies/privacy/


Reklaam