ડેટા સુરક્ષા, કૂકીઝ અને જવાબદારી


ડેટા સુરક્ષા સેટિંગ્સ બદલો:

કૂકીઝના ઉપયોગ પર નોટ લખાણ ખોલવા માટે નીચે આપેલા બટનનો ઉપયોગ કરો, જેનો ઉપયોગ તમે સંબંધિત ડેટા સુરક્ષા સેટિંગ્સ બદલવા માટે કરી શકો છો.

Haftung bezüglich der Inhalte von www.amp-cloud.de:

Die Inhalte der Seiten von www.amp-cloud.de wurden mit höher Sorgfalt erstellt. Für eine Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Als Diensteanbieter gilt die Verantwortung nach § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de entsprechend den allgemeinen Gesetzen. Nach §§ 8 bis 10 TMG besteht als Diensteanbieter jedoch keine Verpflichtung, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen entsprechend der allgemeinen Gesetze bleiben hiervon unberührt. Eine Haftung auf diesen Bezug ist jedoch frühestens ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden diese Inhalte schnellstmöglich entfernen.

Www.amp-cloud.de પર લિંક્સ સંબંધિત જવાબદારી:

Das Angebot von www.amp-cloud.de kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte der Betreiber von www.amp-cloud.de keinen Einfluss hat. Deshalb wird für diese fremden Inhalte keine Gewähr übernommen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links schnellstmöglich entfernen.

ક Copyrightપિરાઇટ:

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

એક નજરમાં ડેટા સુરક્ષા:

સામાન્ય માહિતી

નીચે આપેલ માહિતી જ્યારે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો છો ત્યારે તમારા વ્યક્તિગત ડેટાને શું થાય છે તેનું એક સરળ અવલોકન પૂરું પાડે છે. વ્યક્તિગત ડેટા એ બધા ડેટા છે જેની સાથે તમે વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકો છો. તમે આ ટેક્સ્ટની નીચે અમારા ડેટા પ્રોટેક્શન ઘોષણામાં ડેટા સંરક્ષણના વિષય પર વિગતવાર માહિતી મેળવી શકો છો.

અમારી વેબસાઇટ પર ડેટા સંગ્રહ

આ વેબસાઇટ પર ડેટા કલેક્શન માટે કોણ જવાબદાર છે?

આ વેબસાઇટ પર ડેટા પ્રોસેસિંગ વેબસાઇટ ઓપરેટર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે. તમે તેમની સંપર્ક વિગતો આ વેબસાઇટની છાપમાં શોધી શકો છો.

અમે તમારો ડેટા કેવી રીતે એકત્રિત કરી શકીએ?

એક તરફ, જ્યારે તમે અમને પ્રદાન કરો છો ત્યારે તમારો ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવે છે. આ ઉદાહરણ તરીકે, ડેટા હોઈ શકે છે કે જે તમે સંપર્ક ફોર્મમાં દાખલ કરો છો.

જ્યારે તમે વેબસાઇટની મુલાકાત લો છો ત્યારે અન્ય ડેટા આપમેળે અમારી આઇટી સિસ્ટમો દ્વારા રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. આ મુખ્યત્વે તકનીકી ડેટા છે (દા.ત. ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝર, operatingપરેટિંગ સિસ્ટમ અથવા પૃષ્ઠ દૃશ્યનો સમય) તમે અમારી વેબસાઇટ દાખલ કરતા જ આ ડેટા આપમેળે એકત્રિત થાય છે.

અમે તમારો ડેટા કયા માટે વાપરીશું?

તમને કોઈપણ સમયે તમારા સ્ટોર કરેલા વ્યક્તિગત ડેટાના મૂળ, પ્રાપ્તકર્તા અને હેતુ વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. આ ડેટાને સુધારણા, અવરોધિત અથવા કાtionી નાખવાની વિનંતી કરવાનો પણ તમને અધિકાર છે. કાનૂની સૂચનામાં આપેલા સરનામાં પર તમે કોઈપણ સમયે સંપર્ક કરી શકો છો જો તમને ડેટા સુરક્ષા વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોય. તમને સક્ષમ સુપરવાઈઝરી withથોરિટી પાસે ફરિયાદ નોંધાવવાનો પણ અધિકાર છે.

વિશ્લેષણ સાધનો અને તૃતીય-પક્ષ ટૂલ્સ

જ્યારે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો છો, ત્યારે તમારી સર્ફિંગ વર્તણૂકનું આંકડાકીય મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે. આ મુખ્યત્વે કૂકીઝ અને કહેવાતા વિશ્લેષણ પ્રોગ્રામ્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તમારી સર્ફિંગ વર્તનનું વિશ્લેષણ સામાન્ય રીતે અનામી રૂપે કરવામાં આવે છે; સર્ફિંગ વર્તન તમને પાછા શોધી શકાતું નથી. તમે આ વિશ્લેષણ સામે વાંધો ઉઠાવી શકો છો અથવા અમુક સાધનોનો ઉપયોગ ન કરીને તેને અટકાવી શકો છો. તમે નીચેની માહિતી સુરક્ષા ઘોષણામાં આ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવી શકો છો.

તમે આ વિશ્લેષણ પર વાંધો ઉઠાવી શકો છો. અમે તમને આ ડેટા સંરક્ષણની ઘોષણામાં વાંધાની શક્યતાઓ વિશે જણાવીશું.

સામાન્ય માહિતી અને ફરજિયાત માહિતી:

Datenschutz

આ વેબસાઇટના operaપરેટર્સ તમારા વ્યક્તિગત ડેટાના રક્ષણને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લે છે. અમે તમારા વ્યક્તિગત ડેટાને ગુપ્ત અને વૈધાનિક ડેટા સંરક્ષણના નિયમો અને આ ડેટા સંરક્ષણ ઘોષણા અનુસાર વર્તે છે.

જ્યારે તમે આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરો છો, ત્યારે વિવિધ વ્યક્તિગત ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત ડેટા એ ડેટા છે જેની સાથે તમે વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકો છો. આ ડેટા સંરક્ષણની ઘોષણા સમજાવે છે કે અમે કયા ડેટાને એકત્રિત કરીએ છીએ અને અમે તેનો ઉપયોગ શું કરીએ છીએ. તે કેવી અને કયા હેતુ માટે કરવામાં આવે છે તે પણ સમજાવે છે.

અમે તે દર્શાવવા માંગીએ છીએ કે ઇન્ટરનેટ પર ડેટા ટ્રાન્સમિશન (દા.ત. ઇમેઇલ દ્વારા વાતચીત કરતી વખતે) માં સુરક્ષા અંતર હોઈ શકે છે. તૃતીય પક્ષો દ્વારા accessક્સેસ સામે ડેટાનું સંપૂર્ણ રક્ષણ શક્ય નથી.

જવાબદાર શરીર પર નોંધ

આ વેબસાઇટ પર ડેટા પ્રોસેસિંગ માટેની જવાબદાર સંસ્થા છે:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


જવાબદાર મંડળ એ કુદરતી અથવા કાનૂની વ્યક્તિ છે જે એકલા અથવા અન્ય લોકો સાથે સંયુક્ત રીતે વ્યક્તિગત ડેટા પર પ્રક્રિયા કરવાના હેતુઓ અને માધ્યમો (દા.ત. નામો, ઇમેઇલ સરનામાંઓ, વગેરે) પર નિર્ણય લે છે.

ડેટા પ્રોસેસિંગ માટે તમારી સંમતિને રદ કરવી

ઘણા ડેટા પ્રોસેસિંગ operationsપરેશન ફક્ત તમારી સ્પષ્ટ સંમતિથી શક્ય છે. તમે કોઈપણ સમયે તમારી પહેલેથી આપેલી સંમતિ રદ કરી શકો છો. અમને અનૌપચારિક ઇ-મેઇલ પૂરતું છે. રદબાતલ થયા પહેલાં હાથ ધરવામાં આવેલી ડેટા પ્રોસેસિંગની કાયદેસરતા રદબાતલ દ્વારા અસરગ્રસ્ત રહે છે.

જવાબદાર સુપરવાઇઝરી toથોરિટીને અપીલ કરવાનો અધિકાર

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

ડેટા પોર્ટેબીલીટીનો અધિકાર

તમારી પાસે ડેટા લેવાનો અધિકાર છે કે અમે તમારી સંમતિના આધારે અથવા આપને આપેલા કરારની પૂર્તિમાં અથવા સામાન્ય, મશીન-વાંચી શકાય તેવા ફોર્મેટમાં કોઈ તૃતીય પક્ષને આપમેળે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ. જો તમે જવાબદાર અન્ય વ્યક્તિને ડેટાના સીધા સ્થાનાંતરણની વિનંતી કરો છો, તો તે ફક્ત ત્યારે જ કરવામાં આવશે જો તકનીકી રૂપે શક્ય હોય.

માહિતી, અવરોધિત કરવું, કાtionી નાખવું

લાગુ વૈધાનિક જોગવાઈઓની માળખાની અંદર, તમને તમારા સ્ટોર કરેલા વ્યક્તિગત ડેટા, તેમના મૂળ અને પ્રાપ્તકર્તા અને ડેટા પ્રોસેસિંગના હેતુ વિશે મુક્ત માહિતી આપવાનો અને જો જરૂરી હોય તો, આ ડેટાને ઠીક કરવા, અવરોધિત અથવા કા .ી નાખવાનો અધિકાર છે. કાનૂની સૂચનામાં આપેલા સરનામાં પર તમે કોઈપણ સમયે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો જો તમારી પાસે વ્યક્તિગત ડેટાના વિષય પર કોઈ વધુ પ્રશ્નો હોય.

જાહેરાત મેલ પર વાંધો

અમે અહીંથી બિનસલાહભર્યું જાહેરાત અને માહિતી સામગ્રી મોકલવાની છાપની જવાબદારીના સંદર્ભમાં પ્રકાશિત સંપર્ક ડેટાના ઉપયોગ પર વાંધો ઉઠાવ્યો છે. પૃષ્ઠોના operaપરેટર્સ અવાંછિત જાહેરાત માહિતી મોકલવામાં આવે છે તે કિસ્સામાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનો સ્પષ્ટપણે અનામત રાખે છે, ઉદાહરણ તરીકે સ્પામ ઇ-મેલ્સ દ્વારા.

અમારી વેબસાઇટ પર ડેટા સંગ્રહ:

કૂકીઝ

કેટલીક વેબસાઇટ્સ કહેવાતી કૂકીઝનો ઉપયોગ કરે છે. કૂકીઝ તમારા કમ્પ્યુટરને નુકસાન પહોંચાડતી નથી અને તેમાં વાયરસ શામેલ નથી. કુકીઝ અમારી offerફરને વધુ વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ, વધુ અસરકારક અને સલામત બનાવવા માટે સેવા આપે છે. કૂકીઝ એ નાની ટેક્સ્ટ ફાઇલો છે જે તમારા કમ્પ્યુટર પર સંગ્રહિત છે અને તમારા બ્રાઉઝર દ્વારા સાચવવામાં આવે છે.

આપણે જે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે મોટા ભાગના કહેવાતા “સેશન કૂકીઝ” છે. તેઓ તમારી મુલાકાત પછી આપમેળે કા areી નાખવામાં આવે છે. અન્ય કુકીઝ તમારા ઉપકરણ પર સંગ્રહિત રહે છે ત્યાં સુધી તમે તેને કા themી નાખો. આ કૂકીઝ આગલી વખતે તમે મુલાકાત લો ત્યારે તમારા બ્રાઉઝરને ઓળખવામાં અમને સક્ષમ કરે છે.

તમે તમારા બ્રાઉઝરને સેટ કરી શકો છો જેથી તમને કૂકીઝની સેટિંગ વિશે માહિતી આપવામાં આવે અને વ્યક્તિગત કેસોમાં ફક્ત કૂકીઝને જ મંજૂરી મળે, અમુક કેસો માટે અથવા સામાન્ય રીતે કૂકીઝની સ્વીકૃતિને બાકાત રાખવી, અને જ્યારે તમે બ્રાઉઝર બંધ કરો ત્યારે કૂકીઝનું સ્વચાલિત કાtionી નાખવું સક્રિય કરો. જો કૂકીઝ નિષ્ક્રિય કરવામાં આવે છે, તો આ વેબસાઇટની કાર્યક્ષમતા પર પ્રતિબંધ હોઈ શકે છે.

ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્યુનિકેશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવા માટે અથવા તમારે જરૂરી કાર્યો પૂરા પાડવા માટે જરૂરી કૂકીઝ (દા.ત. શોપિંગ કાર્ટ ફંક્શન) આર્ટ 6 પેરા .1 લિટરના આધારે સંગ્રહિત છે. f જીડીપીઆર સેવ. વેબસાઇટ operatorપરેટરને તેની સેવાઓની તકનીકી રીતે ભૂલ મુક્ત અને optimપ્ટિમાઇઝ પ્રોવિઝન માટે કૂકીઝ સ્ટોર કરવામાં કાયદેસર રસ છે. અન્ય કૂકીઝની જેમ (દા.ત. તમારી સર્ફિંગ વર્તનના વિશ્લેષણ માટે કૂકીઝ) સંગ્રહિત છે, આ ડેટા સંરક્ષણ ઘોષણામાં આને અલગથી માનવામાં આવે છે.

"ફંકશન" કૂકી કેટેગરી

"ફંકશન" કેટેગરીમાંની કૂકીઝ વેબસાઈટના forપરેશન માટે અથવા અમુક વિધેયોને અમલમાં મૂકવા માટે સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત અને જરૂરી છે. આ કેટેગરીના પ્રદાતાઓને નિષ્ક્રિય કરી શકાતા નથી.

પ્રદાતાઓ

 • www.amp-cloud.de

કૂકી કેટેગરી "વપરાશ"

"વપરાશ" કેટેગરીમાંની કૂકીઝ એવા પ્રદાતાઓ તરફથી આવે છે કે જેઓ અમુક વિધેયો અથવા સામગ્રી પ્રદાન કરે છે જેમ કે સોશિયલ મીડિયા કાર્યો, વિડિઓ સામગ્રી, ફontsન્ટ્સ, વગેરે. આ કેટેગરીના પ્રદાતાઓ પૃષ્ઠ પરના બધા તત્વો યોગ્ય રીતે કાર્ય કરે છે કે કેમ તે પ્રભાવિત કરે છે. .

પ્રદાતાઓ

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

"માપન" કૂકી કેટેગરી

"માપન" કેટેગરીની કુકીઝ એવા પ્રદાતાઓ તરફથી આવે છે જે વેબસાઇટ પરના analyક્સેસનું વિશ્લેષણ કરી શકે છે (અનામી રૂપે, અલબત્ત). આ વેબસાઇટની કામગીરી અને તે કેવી રીતે વિકસિત થાય છે તેની ઝાંખી પ્રદાન કરે છે. આમાંથી, પગલાં લાંબા ગાળે સાઇટને સુધારવા માટે, ઉદાહરણ તરીકે, મેળવી શકાય છે.

પ્રદાતાઓ

 • google.com

"ફાઇનાન્સિંગ" કૂકી કેટેગરી

"ફાઇનાન્સિંગ" કેટેગરીની કુકીઝ એવા પ્રદાતાઓ તરફથી આવે છે જેમની સેવાઓ theપરેટિંગ ખર્ચ અને વેબસાઇટની partફરનો ભાગ નાણાં પૂરા પાડે છે. આ વેબસાઇટના સતત અસ્તિત્વને સમર્થન આપે છે.

પ્રદાતાઓ

 • google.com

સર્વર લ logગ ફાઇલો

વેબસાઇટ પ્રદાતા કહેવાતા સર્વર લ logગ ફાઇલોમાં આપમેળે માહિતી એકત્રિત કરે છે અને સાચવે છે, જે તમારું બ્રાઉઝર આપમેળે અમને પરિવહન કરે છે. આ છે:

 • બ્રાઉઝર પ્રકાર અને બ્રાઉઝર સંસ્કરણ
 • ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વપરાય છે
 • સંદર્ભકર્તા URL
 • Ingક્સેસિંગ કમ્પ્યુટરનું હોસ્ટ નામ
 • સર્વર વિનંતીનો સમય
 • IP સરનામું

આ ડેટા અન્ય ડેટા સ્રોતો સાથે જોડાયો નથી.

આ માહિતી આર્ટ .6 પેરા. 1 લિટરના આધારે એકત્રિત કરવામાં આવી છે. એફ જી.ડી.પી.આર. વેબસાઇટ ઓપરેટરની તકનીકી ભૂલ-મુક્ત પ્રસ્તુતિ અને તેની વેબસાઇટના optimપ્ટિમાઇઝેશનમાં કાયદેસર રસ છે - આ માટે સર્વર લ logગ ફાઇલો રેકોર્ડ થવી આવશ્યક છે.

સામાજિક મીડિયા:

ફેસબુક પ્લગઈનો (જેમ કે શેર બટન)

સોશિયલ નેટવર્ક ફેસબુક, પ્રોવાઇડર ફેસબુક ઇંક., 1 હેકર વે, મેનોલો પાર્ક, કેલિફોર્નિયા 94025, યુએસએ, ના પ્લગઇન્સ અમારા પૃષ્ઠો પર સંકલિત છે. તમે ફેસબુક પ્લગઈનોને ફેસબુક લોગો અથવા અમારી વેબસાઇટ પર "લાઇક" બટન દ્વારા ઓળખી શકો છો. તમે અહીં ફેસબુક પ્લગઈનોની ઝાંખી શોધી શકો છો: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

જ્યારે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો છો, ત્યારે પ્લગઇન દ્વારા તમારા બ્રાઉઝર અને ફેસબુક સર્વર વચ્ચે સીધો જોડાણ સ્થાપિત થાય છે. ફેસબુક તે માહિતી મેળવે છે કે તમે તમારા આઇપી સરનામાં સાથે અમારી સાઇટની મુલાકાત લીધી છે. જો તમે તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટમાં લ areગ ઇન થાય ત્યારે તમે ફેસબુક "લાઇક" બટનને ક્લિક કરો છો, તો તમે અમારા પૃષ્ઠોની સામગ્રીને તમારી ફેસબુક પ્રોફાઇલથી લિંક કરી શકો છો. આ ફેસબુકને તમારી વેબસાઇટની તમારી મુલાકાત તમારા વપરાશકર્તા ખાતામાં સોંપવા માટે સક્ષમ કરે છે. અમે તે દર્શાવવા માંગીએ છીએ, પૃષ્ઠો પ્રદાતા તરીકે, અમને ફેસબુક દ્વારા પ્રસારિત કરેલી માહિતીની સામગ્રી અથવા તેના ઉપયોગ વિશે કોઈ જાણકારી નથી. તમે આ વિશે વધુ માહિતી ફેસબુકના ડેટા સંરક્ષણ ઘોષણામાં પર મેળવી શકો છો: https://de-de.facebook.com/policy.php

જો તમે ન ઇચ્છતા હો કે ફેસબુક તમારી વેબસાઇટને તમારી વેબસાઇટને તમારા ફેસબુક વપરાશકર્તા ખાતામાં સોંપી શકે, તો કૃપા કરીને તમારા ફેસબુક વપરાશકર્તા ખાતામાંથી લ logગ આઉટ કરો.

Google+ પ્લગઇન

અમારા પૃષ્ઠો Google+ કાર્યોનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રદાતા ગૂગલ ઇન્ક., 1600 એમ્ફીથિએટર પાર્કવે, માઉન્ટેન વ્યૂ, સીએ 94043, યુએસએ છે.

માહિતીનો સંગ્રહ અને પ્રસાર: તમે વિશ્વભરમાં માહિતીને પ્રકાશિત કરવા માટે Google+ બટનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે અને અન્ય વપરાશકર્તાઓ Google+ બટન દ્વારા Google અને અમારા ભાગીદારો પાસેથી વ્યક્તિગત કરેલી સામગ્રી પ્રાપ્ત કરે છે. ગૂગલ, સામગ્રી માટે તમે આપેલી માહિતી અને પૃષ્ઠ પરની માહિતી બંનેને બચાવે છે જ્યારે તમે +1 ક્લિક કરતા હતા. Google + સેવાઓ, જેમ કે શોધ પરિણામોમાં અથવા તમારી Google પ્રોફાઇલમાં અથવા ઇન્ટરનેટ પર વેબસાઇટ્સ અને જાહેરાતો પર અન્ય સ્થળોએ, તમારી પ્રોફાઇલ નામ અને ફોટો સાથે તમારા +1 એક સંકેત તરીકે બતાવી શકાય છે.

તમારા અને અન્ય લોકો માટે Google સેવાઓ સુધારવા માટે Google તમારી +1 પ્રવૃત્તિઓ વિશેની માહિતી રેકોર્ડ કરે છે. Google+ બટનનો ઉપયોગ કરવા માટે સક્ષમ થવા માટે, તમારે વૈશ્વિકરૂપે દૃશ્યમાન, સાર્વજનિક Google પ્રોફાઇલની આવશ્યકતા છે જેમાં પ્રોફાઇલ માટે ઓછામાં ઓછું નામ પસંદ થયેલ હોવું આવશ્યક છે. આ નામનો ઉપયોગ બધી ગૂગલ સર્વિસીસમાં થાય છે. કેટલાક કેસોમાં, આ નામ બીજા નામને પણ બદલી શકે છે જેનો ઉપયોગ તમે તમારા Google એકાઉન્ટ દ્વારા સામગ્રી શેર કરતી વખતે કર્યો છે. તમારી ગૂગલ પ્રોફાઇલની ઓળખ એવા વપરાશકર્તાઓને બતાવી શકાય છે કે જેઓ તમારું ઇમેઇલ સરનામું જાણે છે અથવા જેમની પાસે તમારા વિશેની અન્ય માહિતી છે.

એકત્રિત કરેલી માહિતીનો ઉપયોગ: ઉપર જણાવેલ ઉદ્દેશ્યો ઉપરાંત, તમે પ્રદાન કરો છો તે માહિતી લાગુ ગૂગલ ડેટા સંરક્ષણ નિયમો અનુસાર ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. ગૂગલ વપરાશકર્તાઓની +1 પ્રવૃત્તિઓ વિશે સારાંશ આંકડા પ્રકાશિત કરી શકે છે અથવા તેમને વપરાશકર્તાઓ અને ભાગીદારો, જેમ કે પ્રકાશકો, જાહેરાતકર્તાઓ અથવા લિંક કરેલી વેબસાઇટ્સ પર આપી શકે છે.

વિશ્લેષણ સાધનો અને જાહેરાત:

ગૂગલ ticsનલિટિક્સ

આ વેબસાઇટ વેબ વિશ્લેષણ સેવા ગૂગલ ticsનલિટિક્સના કાર્યોનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રદાતા ગૂગલ ઇન્ક., 1600 એમ્ફીથિએટર પાર્કવે, માઉન્ટન વ્યૂ, સીએ 94043, યુએસએ છે.

ગૂગલ ticsનલિટિક્સ કહેવાતા "કૂકીઝ" નો ઉપયોગ કરે છે. આ ટેક્સ્ટ ફાઇલો છે જે તમારા કમ્પ્યુટર પર સાચવવામાં આવી છે અને જે વેબસાઇટના તમારા ઉપયોગને વિશ્લેષણ કરવામાં સક્ષમ કરે છે. આ વેબસાઇટના તમારા ઉપયોગ વિશે કૂકી દ્વારા પેદા કરવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય રીતે યુએસએના ગુગલ સર્વર પર સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે અને ત્યાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે.

ગૂગલ Analyનલિટિક્સ કૂકીઝનો સંગ્રહ આર્ટ 6 ફકરા 1 lit.f જી.ડી.પી.આર. ના આધારે થાય છે. વેબસાઇટ operatorપરેટરને તેની વેબસાઇટ અને તેની જાહેરાત બંનેને izeપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે વપરાશકર્તા વર્તણૂકનું વિશ્લેષણ કરવામાં કાયદેસરની રુચિ છે.

આઇપી અનામીકરણ

અમે આ વેબસાઇટ પર આઈપી અનામીકરણ કાર્ય સક્રિય કર્યું છે. પરિણામે, યુ.પી. યુ.એસ. ના સભ્ય રાજ્યોમાં અથવા યુરોપિયન આર્થિક ક્ષેત્ર પર કરારના અન્ય કરાર કરનારા રાજ્યોમાં, યુ.એસ.એ. માં સંક્રમિત થાય તે પહેલાં, તમારું આઈપી સરનામું ટૂંકાવી દેવામાં આવશે. સંપૂર્ણ આઇપી સરનામું ફક્ત યુએસએમાં ગુગલ સર્વર પર જ પ્રસારિત થાય છે અને અપવાદરૂપ કિસ્સાઓમાં ત્યાં ટૂંકાવીને ટૂંકી કરવામાં આવે છે. આ વેબસાઇટના operatorપરેટર વતી, ગૂગલ આ માહિતીનો ઉપયોગ તમારી વેબસાઇટના ઉપયોગના મૂલ્યાંકન માટે, વેબસાઇટ પ્રવૃત્તિ પરના અહેવાલોને સંકલન કરવા અને વેબસાઇટ operatorપરેટરને વેબસાઇટની પ્રવૃત્તિ અને ઇન્ટરનેટના ઉપયોગથી સંબંધિત અન્ય સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે કરશે. ગૂગલ Analyનલિટિક્સના ભાગ રૂપે તમારા બ્રાઉઝર દ્વારા પ્રસારિત કરાયેલું IP સરનામું અન્ય Google ડેટા સાથે મર્જ કરવામાં આવશે નહીં.

બ્રાઉઝર પ્લગઇન

તે મુજબ તમારા બ્રાઉઝર સ softwareફ્ટવેરને સેટ કરીને તમે કૂકીઝના સંગ્રહને અટકાવી શકો છો; જો કે, અમે નિર્દેશ કરવા માંગીએ છીએ કે આ કિસ્સામાં તમે આ વેબસાઇટના તમામ કાર્યોનો સંપૂર્ણ હદ સુધી ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. તમે ગૂગલને કૂકી દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ ડેટા એકત્રિત કરવા અને વેબસાઇટના તમારા ઉપયોગ (તમારા આઈપી સરનામાં સહિત) ને અટકાવવા અને નીચેની લિંક હેઠળ ઉપલબ્ધ બ્રાઉઝર પ્લગ-ઇનને ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરો: https થી રોકી શકો છો. : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de

ડેટા સંગ્રહ સામે વાંધો

તમે ગૂગલ Analyનલિટિક્સને નીચેના બટનને ક્લિક કરીને તમારો ડેટા એકત્રિત કરતા અટકાવી શકો છો. તમે અમારા ગૂગલ Analyનલિટિક્સ એકાઉન્ટમાં તમારા ડેટાના સંગ્રહને નિષ્ક્રિય કરો છો તેના પર ક્લિક કરીને, કૂકીઝના ઉપયોગ માટે માહિતી અને સેટિંગ વિકલ્પો બતાવે છે:

ગૂગલ Analyનલિટિક્સ કેવી રીતે ગૂગલની ગોપનીયતા નીતિમાં વપરાશકર્તા ડેટાને હેન્ડલ કરે છે તેના પર તમે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

ઓર્ડર ડેટા પ્રોસેસિંગ

અમે ગૂગલ સાથેના ઓર્ડર ડેટા પ્રોસેસિંગ કરાર પર નિષ્કર્ષ કા and્યો છે અને ગૂગલ Analyનલિટિક્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે જર્મન ડેટા પ્રોટેક્શન ઓથોરિટીની કડક આવશ્યકતાઓને પૂર્ણપણે અમલ કરી છે.

ગૂગલ ticsનલિટિક્સમાં વસ્તી વિષયક લાક્ષણિકતાઓ

આ વેબસાઇટ ગૂગલ ticsનલિટિક્સના "વસ્તી વિષયક લાક્ષણિકતાઓ" ફંક્શનનો ઉપયોગ કરે છે. આ એવા અહેવાલો બનાવવા માટે પરવાનગી આપે છે જેમાં સાઇટ મુલાકાતીઓની ઉંમર, લિંગ અને રૂચિ વિશેની માહિતી હોય. આ ડેટા ગૂગલ તરફથી રસ આધારિત જાહેરાત અને તૃતીય-પક્ષ પ્રદાતાઓના મુલાકાતી ડેટામાંથી આવે છે. આ ડેટા કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિને સોંપી શકાતો નથી. તમે તમારા Google એકાઉન્ટમાં જાહેરાત સેટિંગ્સ દ્વારા આ કાર્યને કોઈપણ સમયે નિષ્ક્રિય કરી શકો છો અથવા "ડેટા સંગ્રહમાં વાંધો" વિભાગમાં વર્ણવ્યા મુજબ ગૂગલ ticsનલિટિક્સ દ્વારા તમારા ડેટાના સંગ્રહ પર પ્રતિબંધ છે. આ વેબસાઇટ ગૂગલ Analyનલિટિક્સના "વસ્તી વિષયક સુવિધાઓ" નો ઉપયોગ કરે છે. આ એવા અહેવાલો બનાવવા માટે પરવાનગી આપે છે જેમાં સાઇટ મુલાકાતીઓની ઉંમર, લિંગ અને રૂચિ વિશેની માહિતી હોય. આ ડેટા ગૂગલ તરફથી રસ આધારિત જાહેરાત અને તૃતીય-પક્ષ પ્રદાતાઓના મુલાકાતી ડેટામાંથી આવે છે. આ ડેટા કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિને સોંપી શકાતો નથી. તમે તમારા Google એકાઉન્ટમાં જાહેરાત સેટિંગ્સ દ્વારા આ કાર્યને કોઈપણ સમયે નિષ્ક્રિય કરી શકો છો અથવા ગૂગલ Analyનલિટિક્સ દ્વારા તમારા ડેટાના સંગ્રહને સામાન્ય રીતે પ્રતિબંધિત કરી શકો છો "ડેટા સંગ્રહમાં વાંધા" ના મુદ્દામાં વર્ણવ્યા અનુસાર.

ગૂગલ એડસેન્સ

આ વેબસાઇટ ગૂગલ Sડસેન્સનો ઉપયોગ કરે છે, જે ગૂગલ ઇંક. ("ગૂગલ") ની જાહેરાતોને એકીકૃત કરવા માટેની સેવા છે. પ્રદાતા ગૂગલ ઇન્ક., 1600 એમ્ફીથિએટર પાર્કવે, માઉન્ટન વ્યૂ, સીએ 94043, યુએસએ છે.

ગૂગલ એડસેન્સ કહેવાતા "કૂકીઝ", ટેક્સ્ટ ફાઇલોનો ઉપયોગ કરે છે જે તમારા કમ્પ્યુટર પર સંગ્રહિત છે અને જે વેબસાઇટના ઉપયોગના વિશ્લેષણને મંજૂરી આપે છે. ગૂગલ એડસેન્સ કહેવાતા વેબ બીકન્સ (અદ્રશ્ય ગ્રાફિક્સ) નો ઉપયોગ પણ કરે છે. આ વેબ બીકન્સનો ઉપયોગ આ પૃષ્ઠો પર મુલાકાતીઓ ટ્રાફિક જેવી માહિતીના મૂલ્યાંકન માટે થઈ શકે છે.

આ વેબસાઇટના ઉપયોગ (તમારા આઈપી સરનામાં સહિત) અને જાહેરાત ફોર્મેટ્સની ડિલીવરી વિશે કૂકીઝ અને વેબ બિકન દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવેલી માહિતી યુએસએના ગુગલ સર્વર પર સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે અને ત્યાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. આ માહિતી ગૂગલ દ્વારા કરારના કરાર કરનારા Google ને Google દ્વારા પસાર કરી શકાય છે. જો કે, ગૂગલ તમારા આઇપી સરનામાંને તમારા વિશે સંગ્રહિત અન્ય ડેટા સાથે મર્જ કરશે નહીં.

એડસેન્સ કૂકીઝનો સંગ્રહ આર્ટ 6 પેરા .1 લિટર. એફ જીડીપીઆર પર આધારિત છે. વેબસાઇટ operatorપરેટરને તેની વેબસાઇટ અને તેની જાહેરાત બંનેને izeપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે વપરાશકર્તા વર્તણૂકનું વિશ્લેષણ કરવામાં કાયદેસરની રુચિ છે.

તે મુજબ તમારા બ્રાઉઝર સ softwareફ્ટવેરને સેટ કરીને તમે કૂકીઝના ઇન્સ્ટોલેશનને રોકી શકો છો; જો કે, અમે નિર્દેશ કરવા માંગીએ છીએ કે આ કિસ્સામાં તમે આ વેબસાઇટના તમામ કાર્યોનો સંપૂર્ણ હદ સુધી ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને, તમે ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે અને ઉપર જણાવેલ હેતુ માટે ગૂગલ દ્વારા તમારા વિશે એકત્રિત કરવામાં આવેલા ડેટાની પ્રક્રિયાને સંમતિ આપો છો.

પ્લગઇન્સ અને સાધનો:

ગૂગલ વેબ ફontsન્ટ્સ

આ પૃષ્ઠ, ફ webન્ટ્સના સમાન પ્રદર્શન માટે, કહેવાતા વેબ ફોન્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે, જે ગૂગલ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે તમે કોઈ પૃષ્ઠને ક callલ કરો છો, ત્યારે તમારું બ્રાઉઝર ટેક્સ્ટ્સ અને ફોન્ટ્સને યોગ્ય રીતે પ્રદર્શિત કરવા માટે તમારા બ્રાઉઝર કેશમાં આવશ્યક વેબ ફોન્ટ્સ લોડ કરે છે.

આ હેતુ માટે, તમે જે બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો તે ગૂગલ સર્વરો સાથે કનેક્ટ થવું આવશ્યક છે. આ ગૂગલને જ્ knowledgeાન આપે છે કે અમારી વેબસાઇટ તમારા આઇપી સરનામાં દ્વારા એક્સેસ કરવામાં આવી છે. ગૂગલ વેબ ફontsન્ટ્સનો ઉપયોગ અમારી offersનલાઇન offersફર્સની સમાન અને આકર્ષક પ્રસ્તુતિના હિતમાં થાય છે. આર્ટના અર્થમાં કાયદેસર હિતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. 6 પેરા. 1 લિ. એફ જી.ડી.પી.આર.

જો તમારું બ્રાઉઝર વેબ ફોન્ટ્સને સપોર્ટ કરતું નથી, તો તમારા કમ્પ્યુટર દ્વારા માનક ફોન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

ગૂગલ વેબ ફontsન્ટ્સ પરની વધુ માહિતી https://developers.google.com/fouts/faq અને ગૂગલની ગોપનીયતા નીતિમાં મળી શકે છે:
https://www.google.com/pol नीति/privacy/


Werbeanzeigen