Dataskydd, cookies och ansvar


Ändra inställningar för dataskydd:

Använd följande knapp för att öppna anteckningstexten om användningen av cookies, som du kan använda för att ändra tillhörande dataskyddsinställningar.

Ansvar avseende innehållet på www.amp-cloud.de:

Innehållet på sidorna på www.amp-cloud.de skapades med stor omsorg. Ingen garanti ges för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör gäller ansvaret enligt § 7 punkt 1 TMG för eget innehåll på sidorna på www.amp-cloud.de i enlighet med allmän lag. Enligt 8–10 §§ TMG finns det dock ingen skyldighet som tjänsteleverantör att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte. Ansvar för denna referens är dock möjligt tidigast från den tidpunkt då vi blir medvetna om ett specifikt lagöverträdelse. Så snart vi får kännedom om motsvarande lagöverträdelser kommer detta innehåll att tas bort så snart som möjligt.

Ansvar för länkar på www.amp-cloud.de:

Erbjudandet från www.amp-cloud.de kan innehålla länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll operatören av www.amp-cloud.de inte har något inflytande. Därför ges ingen garanti för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. Om vi blir medvetna om juridiska överträdelser kommer sådana länkar att tas bort så snart som möjligt.

Upphovsrätt:

Innehållet och verk som skapats av webbplatsoperatören på sidorna på www.amp-cloud.de omfattas av tysk upphovsrättslag. Reproduktion, bearbetning, distribution och all annan typ av exploatering utanför upphovsrättslagets gränser kräver skriftligt medgivande från författaren, skaparen eller operatören. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat bruk. Alla typer av kommersiell användning är förbjuden utan uttryckligt tillstånd från den rättmätiga författaren! Om innehållet på sidorna på www.amp-cloud.de inte skapades av webbplatsoperatören själv följs tredje parts upphovsrätt. För detta ändamål är tredjepartsinnehåll markerat som sådant. Om en upphovsrättsintrång ändå blir uppenbar ber vi dig att meddela oss om detta. Om vi blir medvetna om lagliga överträdelser kommer sådant innehåll att tas bort så snart som möjligt.

Dataskydd i korthet:

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring som listas nedanför denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?

Du har rätt att när som helst få gratis information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende statistiskt utvärderas. Detta görs främst med cookies och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du hittar detaljerad information om detta i följande dataskyddsdeklaration.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att invända i denna dataskyddsdeklaration.

Allmän information och obligatorisk information:

Datenschutz

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifiera personligen med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syftet och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e -postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande till oss är tillräckligt för detta. Lagligheten av databehandlingen som utfördes före återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av dataskyddslagstiftningen har den berörda personen rätt att klaga hos den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är statens dataskyddsombud i den delstat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om det är nödvändigt, rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Invändning mot reklam mail

Vi invänder härmed mot användningen av de kontaktuppgifter som publiceras som en del av avtrycksskyldigheten för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

Datainsamling på vår webbplats:

Småkakor

En del av internetsidorna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta kakor vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du behöver (t.ex. kundvagnens funktion) lagras på grundval av artikel 6 punkt 1 lit f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras kommer dessa att behandlas separat i denna dataskyddsdeklaration.

Cookie-kategori "Funktion"

Cookies i kategorin "Funktion" är rent funktionella och nödvändiga för att webbplatsen ska fungera eller för att implementera vissa funktioner. Detta innebär att leverantörer i denna kategori inte kan inaktiveras.

leverantörer

 • www.amp-cloud.de

"Användnings" -kategori

Cookies i kategorin "Användning" kommer från leverantörer som tillhandahåller vissa funktioner eller innehåll, såsom sociala mediefunktioner, videoinnehåll, typsnitt etc. Leverantörer i denna kategori påverkar om alla element på sidan fungerar korrekt.

leverantörer

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Cookie-kategori "Mätning"

Cookies från kategorin "Measurement" kommer från leverantörer som kan analysera åtkomsten till webbplatsen (anonymt förstås). Detta ger en översikt över webbplatsens prestanda och hur den utvecklas. Ur detta kan åtgärder härledas till exempel för att förbättra platsen på lång sikt.

leverantörer

 • google.com

"Finansiering" cookie -kategori

Cookies från kategorin "Finansiering" kommer från leverantörer vars tjänster finansierar driftskostnaderna och en del av webbplatsen erbjuder. Detta stöder webbplatsens långsiktiga överlevnad.

leverantörer

 • google.com

Serverloggfiler

Sidleverantören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • operativsystem som används
 • Referrer URL
 • Värdnamn för åtkomstdatorn
 • Tid för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

Sociala media:

Facebook-plugins (gilla & dela-knappen)

Plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA, är integrerade på våra sidor. Du kan känna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla" -knappen på vår webbplats. Du hittar en översikt över Facebook-plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

När du besöker vår webbplats skapar plugin-programmet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Som ett resultat får Facebook informationen om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla" -knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i de data som överförs eller hur Facebook används. Du hittar mer information om detta i Facebooks dataskyddsdeklaration på: https://de-de.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook ska kunna tilldela ditt besök på vår webbplats ditt Facebook -användarkonto, logga ut från ditt Facebook -användarkonto.

Google+ plugin

Våra sidor använder Google+ funktioner. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Insamling och spridning av information: Du kan använda knappen Google+ för att publicera information över hela världen. Du och andra användare får personligt innehåll från Google och våra partners via knappen Google+. Google sparar både informationen som du har gett +1 för innehåll och information om sidan som du tittade på när du klickade på +1. Ditt +1 kan visas som en ledtråd tillsammans med ditt profilnamn och ditt foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra platser på webbplatser och annonser på Internet.

Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google+-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Google-profil som minst måste innehålla det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn även ersätta ett annat namn som du har använt när du delar innehåll via ditt Google-konto. Identiteten för din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller som har annan identifierande information om dig.

Användning av den insamlade informationen: Utöver de syften som beskrivs ovan kommer den information du tillhandahåller att användas i enlighet med gällande Googles dataskyddsbestämmelser. Google kan publicera sammanfattad statistik om användarnas +1-aktiviteter eller vidarebefordra dem till användare och partners, såsom utgivare, annonsörer eller länkade webbplatser.

Analysverktyg och reklam:

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google -server i USA och lagras där.

Lagring av Google Analytics-kakor baseras på artikel 6, stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress kommer att förkortas av Google inom EU-länderna eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

Webbläsar-plugin

Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av kakan och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att bearbeta dessa data genom att ladda ner webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk och installera: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på knappen nedan. Detta visar informationen och inställningsalternativen för användning av cookies genom att klicka på "" du inaktiverar bland annat insamlingen av din data i vårt Google Analytics -konto:

Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Beställ databehandling

Vi har slutit ett avtal om databearbetningsavtal med Google och implementerar fullt ut de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa data kommer från intressebaserad annonsering från Google samt från besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst avaktivera den här funktionen via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot datainsamling". Den här webbplatsen använder funktionen "demografiska egenskaper" hos Google Analytics. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa data kommer från intressebaserad annonsering från Google samt från besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst avaktivera den här funktionen via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

Google AdSense

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för integrering av annonser från Google Inc. ("Google"). Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbfyrar (osynlig grafik). Dessa webbfyrar kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på dessa sidor.

Informationen som genereras av cookies och webbfyrar om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av reklamformat överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information kan skickas av Google till avtalspartner från Google. Google kommer dock inte att slå ihop din IP-adress med annan information som lagras om dig.

Lagringen av AdSense-kakor baseras på artikel 6, paragraf 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock vill vi påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Genom att använda den här webbplatsen förklarar du att du samtycker till behandlingen av de uppgifter som Google samlar in om dig på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan.

Plugins och verktyg:

Googles webbteckensnitt

Denna sida använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av teckensnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare nödvändiga webbteckensnitt i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har nåtts via din IP -adress. Användningen av Googles webbteckensnitt sker för att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Mer information om Googles webbteckensnitt finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy:
https://www.google.com/policies/privacy/


Annons