Datenschutz, Cookies & Haftung


Ändra inställningar för dataskydd:

Använd följande knapp för att öppna texten om användningen av cookies, som du kan använda för att ändra tillhörande dataskyddsinställningar.

Ansvar avseende innehållet på www.amp-cloud.de:

Innehållet på sidorna på www.amp-cloud.de skapades med stor omsorg. Ingen garanti ges för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör gäller ansvaret enligt § 7 § 1 TMG för eget innehåll på sidorna på www.amp-cloud.de i enlighet med allmänna lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG finns det dock ingen skyldighet som tjänsteleverantör att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvaret för denna referens är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om motsvarande juridiska överträdelser kommer detta innehåll att tas bort så snart som möjligt.

Ansvar avseende länkar på www.amp-cloud.de:

Das Angebot von www.amp-cloud.de kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte der Betreiber von www.amp-cloud.de keinen Einfluss hat. Deshalb wird für diese fremden Inhalte keine Gewähr übernommen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links schnellstmöglich entfernen.

Upphovsrätt:

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

Dataskydd en överblick:

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som listas nedanför denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du tillhandahåller dem till oss. Det kan till exempel vara data som du anger i ett kontaktformulär.

Övrig data registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?

Du har rätt att när som helst ta emot information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med cookies och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan motsätta dig denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan hitta detaljerad information om detta i följande dataskyddsdeklaration.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att invända i denna dataskyddsdeklaration.

Allmän information och obligatorisk information:

Datenschutz

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sätten att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt redan givna samtycke. Ett informellt e-postmeddelande till oss räcker. Lagligheten i databehandlingen som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot dataskyddslagstiftningen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett kontrakt som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga lagstadgade bestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Invändning mot reklampost

Vi motsätter oss härmed användningen av de kontaktuppgifter som publiceras i samband med avtrycksskyldigheten för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Sidoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklaminformation skickas, till exempel via skräppost.

Datainsamling på vår webbplats:

Småkakor

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagnens funktion) lagras på grundval av artikel 6 paragraf. f GDPR sparad. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra kakor för teknisk felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Cookie-kategori "Funktion"

Cookies i kategorin "Funktion" är rent funktionella och nödvändiga för driften av webbplatsen eller för att implementera vissa funktioner. Leverantörer av denna kategori kan därför inte inaktiveras.

leverantörer

 • www.amp-cloud.de

Cookie-kategori "användning"

Cookies i kategorin "Användning" kommer från leverantörer som tillhandahåller vissa funktioner eller innehåll, såsom sociala mediefunktioner, videoinnehåll, typsnitt etc. Leverantörer i denna kategori påverkar om alla element på sidan fungerar korrekt .

leverantörer

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Cookie-kategori "Mätning"

Cookies i kategorin "Mätning" kommer från leverantörer som kan analysera åtkomst till webbplatsen (naturligtvis anonymt). Detta ger en översikt över webbplatsens prestanda och hur den utvecklas. Från detta kan åtgärder härledas, till exempel för att förbättra webbplatsen på lång sikt.

leverantörer

 • google.com

Cookie-kategori "Finansiering"

Cookies från kategorin "Finansiering" kommer från leverantörer vars tjänster finansierar driftskostnaderna och en del av webbplatsen erbjuder. Detta stöder webbplatsens fortsatta existens.

leverantörer

 • google.com

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och sparar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • operativsystem som används
 • Henvisnings-URL
 • Värdnamn för åtkomstdatorn
 • Tid för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa data kombineras inte med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

Sociala media:

Facebook-plugins (gilla & dela-knappen)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook ska kunna tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Google+ plugin

Våra sidor använder Google+ funktioner. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Insamling och spridning av information: Du kan använda knappen Google+ för att publicera information över hela världen. Du och andra användare får personligt innehåll från Google och våra partners via knappen Google+. Google sparar både informationen som du har gett +1 för innehåll och information om sidan som du tittade på när du klickade på +1. Din +1 kan visas som en ledtråd tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra platser på webbplatser och annonser på Internet.

Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google+-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Google-profil som måste innehålla åtminstone det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Googles tjänster. I vissa fall kan det här namnet också ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifierande information om dig.

Användning av den insamlade informationen: Utöver de syften som beskrivs ovan kommer den information du tillhandahåller att användas i enlighet med tillämpliga Googles dataskyddsbestämmelser. Google kan publicera sammanfattad statistik om användarnas +1-aktiviteter eller vidarebefordra dem till användare och partners, såsom utgivare, annonsörer eller länkade webbplatser.

Analysverktyg och reklam:

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Lagringen av Google Analytics-kakor baseras på artikel 6 par. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress kommer att förkortas av Google inom EU-länder eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

Webbläsar-plugin

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på knappen nedan. Detta visar informationen och inställningsalternativen för användning av cookies genom att klicka på "" du inaktiverar bland annat insamlingen av dina data i vårt Google Analytics-konto:

Du hittar mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Beställ databehandling

Vi har ingått ett avtal för databehandling med Google och implementerar fullständigt de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör att rapporter kan skapas som innehåller information om webbplatsens besökares ålder, kön och intressen. Denna information kommer från intressebaserad reklam från Google och besökardata från tredjepartsleverantörer. Dessa data kan inte tilldelas en viss person. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller i allmänhet förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot datainsamling". Denna webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör att rapporter kan skapas som innehåller information om webbplatsens besökares ålder, kön och intressen. Denna information kommer från intressebaserad reklam från Google såväl som från besökardata från tredjepartsleverantörer. Dessa data kan inte tilldelas en viss person. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst med hjälp av annonsinställningarna i ditt Google-konto eller i allmänhet förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

Google AdSense

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för integrering av annonser från Google Inc. ("Google"). Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbfyrar (osynlig grafik). Dessa webbfyrar kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på dessa sidor.

Informationen som genereras av cookies och webbfyrar om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av reklamformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information kan skickas av Google till avtalspartner från Google. Google kommer dock inte att slå ihop din IP-adress med annan information som lagras om dig.

Förvaring av AdSense-kakor baseras på artikel 6, paragraf 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock vill vi påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Genom att använda denna webbplats godkänner du behandlingen av de uppgifter som Google samlar in om dig på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan.

Plugins och verktyg:

Google Web Fonts

Denna sida använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av teckensnitt. När du ringer upp en sida laddar din webbläsare nödvändiga webbteckensnitt i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har nås via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbfonter används ett standardteckensnitt av din dator.

Mer information om Googles webbfonter finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles dataskyddsdeklaration:
https://www.google.com/policies/privacy/


Werbeanzeigen