Заштита на податоци, колачиња и одговорност


Променете ги поставките за заштита на податоците:

Користете го следното копче за да го отворите текстот на белешката за употребата на колачиња, што можете да го користите за промена на прилагодените поставки за заштита на податоците.

Одговорност во врска со содржината на www.amp-cloud.de:

Содржината на страниците на www.amp-cloud.de е создадена со големо внимание. Не е дадена гаранција за исправноста, комплетноста и актуелноста на содржината. Како давател на услуги, одговорноста според § 7 став 1 TMG се однесува на сопствена содржина на страниците на www.amp-cloud.de во согласност со општите закони. Според 8 до 10 TM TMG, сепак, нема обврска како давател на услуги да ги следи пренесените или зачуваните информации од трети страни или да испитува околности што укажуваат на незаконска активност. Обврските за отстранување или блокирање на употребата на информации во согласност со општите закони остануваат непроменети. Сепак, одговорноста за оваа референца е можна само од моментот во кој стануваме свесни за одредена правна повреда. Веднаш штом ќе станеме свесни за соодветните законски прекршувања, оваа содржина ќе се отстрани што е можно поскоро.

Одговорност во врска со врските на www.amp-cloud.de:

Понудата од www.amp-cloud.de може да содржи линкови до надворешни веб-страници на трети страни врз чија содржина операторот на www.amp-cloud.de нема влијание. Затоа, не се дава гаранција за оваа надворешна содржина. Соодветниот давател или оператор на страниците е секогаш одговорен за содржината на поврзаните страници. Ако станеме свесни за законски прекршувања, таквите врски ќе бидат отстранети што е можно поскоро.

Авторско право:

Содржините и делата создадени од операторот на веб-страниците на страниците на www.amp-cloud.de се предмет на германскиот закон за авторски права. Умножувањето, обработката, дистрибуцијата и кој било друг вид на експлоатација надвор од границите на законот за авторски права бара писмена согласност од авторот, креаторот или операторот. Сите преземања и копии на оваа веб-локација се дозволени само за приватна употреба. Секаков вид на комерцијална употреба е забранета без изречна дозвола на вистинскиот автор! Доколку содржината на страниците на www.amp-cloud.de не е креирана од самиот оператор на веб-локацијата, се почитуваат авторските права на трети лица. За таа цел, содржината од трета страна е означена како таква. Во секој случај, доколку дојде до очигледна повреда на авторските права, ве молиме да не известите соодветно. Доколку дознаеме за законски прекршувања, таквата содржина ќе биде отстранета што е можно поскоро.

Заштита на податоци на прв поглед:

Генерални информации

Следните информации даваат едноставен преглед на тоа што се случува со вашите лични податоци кога ја посетувате нашата веб-страница. Лични податоци се сите податоци со кои може да се идентификувате лично. Детални информации за темата заштита на податоците можете да најдете во нашата декларација за заштита на податоците под овој текст.

Собирање на податоци на нашата веб-страница

Кој е одговорен за собирање податоци на оваа веб-страница?

Обработката на податоците на оваа веб-страница ја спроведува операторот на веб-страницата. Нивните детали за контакт можете да ги најдете во отпечатокот на оваа веб-страница.

Како ги собираме вашите податоци?

Од една страна, вашите податоци се собираат кога ќе ни ги соопштите. Ова може да бидат, на пример, податоци што ги внесувате во форма за контакт.

Другите податоци автоматски ги снимаат нашите ИТ системи кога ја посетувате веб-страницата. Ова се главно технички податоци (на пр. Интернет прелистувач, оперативен систем или време на преглед на страницата). Овие податоци се собираат автоматски штом ќе влезете во нашата веб-страница.

За што ги користиме вашите податоци?

Имате право во секое време да добивате информации за потеклото, примателот и целта на вашите зачувани лични податоци. Вие исто така имате право да побарате корекција, блокирање или бришење на овие податоци. Можете да контактирате со нас во кое било време на адресата дадена во правното известување доколку имате дополнителни прашања во врска со заштитата на податоците. Вие исто така имате право да поднесете жалба до надлежниот надзорен орган.

Алатки за анализа и алатки од трети страни

Кога ја посетувате нашата веб-страница, вашето однесување на сурфање може да биде статистички оценето. Ова главно се прави со колачиња и таканаречени програми за анализа. Вашето однесување на сурфање обично се анализира анонимно; однесувањето на сурфање не може да се пронајде до вас. Можете да се спротивставите на оваа анализа или да ја спречите со тоа што не користите одредени алатки. Детални информации за ова можете да најдете во следната декларација за заштита на податоците.

Можете да се спротивставите на оваа анализа. Ние ќе ве информираме за можностите за приговор во оваа декларација за заштита на податоците.

Општи информации и задолжителни информации:

Datenschutz

Операторите на оваа веб-страница многу сериозно ја сфаќаат заштитата на вашите лични податоци. Ние ги третираме вашите лични податоци доверливо и во согласност со законските прописи за заштита на податоците и оваа декларација за заштита на податоците.

Кога ја користите оваа веб-страница, се собираат разни лични податоци. Лични податоци се податоци со кои може да се идентификувате лично. Оваа декларација за заштита на податоците објаснува кои податоци ги собираме и за што ги користиме. Исто така, објаснува како и со каква цел се прави ова.

Би сакале да посочиме дека преносот на податоци преку Интернет (на пр. Кога комуницирате преку е-пошта) може да има безбедносни празнини. Не е можна целосна заштита на податоците од пристап од трети лица.

Белешка за одговорното тело

Одговорно тело за обработка на податоци на оваа веб-страница е:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Одговорно тело е физичко или правно лице кое самостојно или заедно со други одлучува за целите и начините за обработка на лични податоци (на пр. Имиња, адреси за е-пошта, итн.).

Одземање на вашата согласност за обработка на податоци

Многу операции за обработка на податоци се можни само со ваша експресна согласност. Можете да ја повлечете вашата согласност во секое време. Неформална е-пошта до нас е доволна. Законитоста на обработката на податоците извршена пред одземањето останува непогодена од одземањето.

Право на жалба до надлежниот надзорен орган

Во случај на повреда на законот за заштита на податоците, засегнатото лице има право да поднесе тужба до надлежниот надзорен орган. Надлежен надзорен орган за прашања поврзани со заштитата на податоците е државниот службеник за заштита на податоците на сојузната држава во која се наоѓа нашата компанија. Список на службеници за заштита на податоците и нивните детали за контакт може да се најдат на следниот линк: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Право на преносливост на податоците

Имате право да имате податоци што ги обработуваме автоматски врз основа на ваша согласност или во исполнување на договор предаден на вас или на трето лице во заеднички формат читлив од машина. Ако побарате директен пренос на податоците на друго одговорно лице, ова ќе се направи само доколку се технички изводливи.

Информации, блокирање, бришење

Во рамките на важечките законски одредби, имате право на бесплатни информации за вашите зачувани лични податоци, нивното потекло и примател и целта на обработката на податоците и, доколку е потребно, право на корекција, блокирање или бришење на овие податоци. Можете да контактирате со нас во кое било време на адресата дадена во правното известување доколку имате дополнителни прашања во врска со темата лични податоци.

Приговор за рекламни пошти

Со ова се спротивставуваме на употребата на објавените податоци за контакт во контекст на обврската за отпечаток за испраќање на несакани рекламни и информативни материјали. Операторите на страниците експресно го задржуваат правото да преземат правни активности во случај на несакано испраќање на информации за рекламирање, како што се спам-пошта.

Собирање на податоци на нашата веб-страница:

Колачиња

Некои од интернет страниците користат таканаречени колачиња. Колачињата не го оштетуваат вашиот компјутер и не содржат вируси. Колачињата служат за да ја направат нашата понуда покорисна, поефикасна и побезбедна. Колачињата се мали датотеки со текст што се зачувани на вашиот компјутер и зачувани од прелистувачот.

Повеќето колачиња што ги користиме се таканаречени „колачиња за сесии“. Тие автоматски се бришат по вашата посета. Другите колачиња остануваат зачувани на вашиот уред додека не ги избришете. Овие колачиња ни овозможуваат да го препознаеме вашиот прелистувач следниот пат кога ќе ја посетите.

Може да го поставите прелистувачот така да бидете информирани за поставувањето колачиња и да дозволувате колачиња само во одделни случаи, да исклучите прифаќање колачиња за одредени случаи или генерално и да активирате автоматско бришење колачиња кога ќе го затворите прелистувачот. Ако колачињата се деактивирани, функционалноста на оваа веб-страница може да биде ограничена.

Колачињата од кои се бара да го извршат процесот на електронска комуникација или да обезбедат одредени функции што ви се потребни (на пр. Функција за кошничка) се чуваат врз основа на чл. 6 став. 1 осветлена. f Заштеден ГДПР. Операторот на веб-страницата има легитимен интерес за зачувување колачиња за техничко ослободување од грешки и оптимизирано обезбедување на неговите услуги. Доколку се чуваат други колачиња (на пример, колачиња за анализа на вашето однесување на сурфање), овие се третираат одделно во оваа декларација за заштита на податоците.

Категорија колачиња „Функција“

Колачињата во категоријата „Функција“ се чисто функционални и неопходни за работа на веб-страницата или за спроведување на одредени функции. Давателите на оваа категорија не можат да бидат деактивирани.

даватели на услуги

 • www.amp-cloud.de

Категорија колачиња „употреба“

Колачињата во категоријата „Употреба“ доаѓаат од даватели на услуги кои обезбедуваат одредени функционалности или содржина, како што се функции на социјални медиуми, видео содржина, фонтови, итн. Давателите на оваа категорија влијаат на тоа дали сите елементи на страницата функционираат правилно .

даватели на услуги

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Категорија колачиња „Мерење“

Колачињата во категоријата „Мерење“ доаѓаат од даватели на услуги кои можат да анализираат пристап до веб-страницата (секако, анонимно). Ова дава преглед на перформансите на веб-страницата и како таа се развива. Од ова, може да се изведат мерки, на пример, за подобрување на страницата на долг рок.

даватели на услуги

 • google.com

Категорија колачиња „финансирање“

Колачињата од категоријата „Финансирање“ доаѓаат од даватели на услуги чии услуги ги финансираат оперативните трошоци и дел од понудите на веб-страницата. Ова го поддржува постојаното постоење на веб-страницата.

даватели на услуги

 • google.com

Датотеки за евиденција на серверот

Давателот на веб-страница автоматски собира и зачувува информации во таканаречените датотеки за евиденција на серверот, што вашиот прелистувач автоматски ни ги пренесува. Овие се:

 • Вид на прелистувач и верзија на прелистувачот
 • користен оперативен систем
 • URL на упатување
 • Име на домаќинот на пристапниот компјутер
 • Време на барање на серверот
 • IP адреса

Овие податоци не се комбинираат со други извори на податоци.

Овие податоци се запишуваат врз основа на чл. 6 став 1 став f. GDPR. Операторот на веб-страницата има легитимен интерес за техничка презентација без грешки и оптимизација на неговата веб-страница - датотеките за евиденција на серверот мора да бидат снимени за ова.

Социјални медиуми:

Приклучоци на Фејсбук (копче за допаѓање и споделување)

Приклучоците на социјалната мрежа Фејсбук, провајдер Фејсбук АД, 1 Хакер Веј, Менло Парк, Калифорнија 94025, САД, се интегрирани на нашите страници. Можете да ги препознаете додатоците на Фејсбук според логото на Фејсбук или копчето „Како“ на нашата веб-страница. Преглед на додатоците на Фејсбук можете да најдете тука: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Кога ја посетувате нашата веб-страница, приклучокот воспоставува директна врска помеѓу вашиот прелистувач и серверот на Фејсбук. Како резултат, Фејсбук ги добива информациите дека сте ја посетиле нашата страница со вашата IP адреса. Ако кликнете на копчето „Ми се допаѓа“ на Фејсбук додека сте најавени на вашата сметка на Фејсбук, можете да ја поврзете содржината на нашите страници со вашиот профил на Фејсбук. Ова му овозможува на Фејсбук да ја додели вашата посета на нашата веб-страница на вашата корисничка сметка. Би сакале да посочиме дека, како снабдувач на страниците, не знаеме за содржината на пренесените податоци или за нивната употреба од страна на Фејсбук. Повеќе информации за ова можете да најдете во декларацијата за заштита на податоците на Facebook на: https://de-de.facebook.com/policy.php

Ако не сакате Facebook да може да ја додели вашата посета на нашата веб-страница на вашата корисничка сметка на Facebook, одјавете се од вашата корисничка сметка на Facebook.

Приклучок за Google+

Нашите страници користат функции на Google+. Давател е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД.

Собирање и ширење на информации: Можете да го користите копчето Google+ за да објавувате информации ширум светот. Вие и другите корисници примате персонализирана содржина од Google и нашите партнери преку копчето Google+. Google ги зачувува и информациите што сте ги дале +1 за содржина и информациите за страницата што сте ја прегледале кога ќе кликнете на +1. Вашиот +1 може да се прикаже како навестување заедно со името на вашиот профил и вашата фотографија во услугите на Google, како што се резултатите од пребарувањето или на вашиот профил на Google или на други места на веб-страници и реклами на Интернет.

Google запишува информации за вашите активности +1 со цел да ги подобри услугите на Google за вас и за другите. За да можете да го користите копчето Google+, потребен ви е глобално видлив, јавен профил на Google што мора да содржи барем името избрано за профилот. Ова име се користи во сите услуги на Google. Во некои случаи, ова име може да замени и друго име што сте го користеле кога споделувате содржина преку вашата сметка на Google. Идентитетот на вашиот профил на Google може да им се покаже на корисниците кои ја знаат вашата адреса за е-пошта или кои имаат други информации за идентификација за вас.

Употреба на собраните информации: Покрај целите наведени погоре, информациите што ги давате ќе се користат во согласност со важечките прописи за заштита на податоците на Google. Google може да објави сумирана статистика за +1 активностите на корисниците или да им ги пренесе на корисниците и партнерите, како што се издавачи, рекламни или поврзани веб-страници.

Алатки за анализа и рекламирање:

Google Analytics

Оваа веб-страница ги користи функциите на услугата за веб-анализа Google Analytics. Давател е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД.

Google Analytics користи таканаречени „колачиња“. Ова се текстуални датотеки што се зачувани на вашиот компјутер и овозможуваат да се анализира вашата употреба на веб-страницата. Информациите генерирани од колачето за вашата употреба на оваа веб-страница обично се пренесуваат на сервер на Google во САД и се чуваат таму.

Складирањето на колачињата на Google Analytics се заснова на чл. 6 став. 1 осветлена. f GDPR. Операторот на веб-страницата има легитимен интерес за анализа на однесувањето на корисникот со цел да ги оптимизира и својата веб-страница и нејзиното рекламирање.

Анонимизација на IP

Ја активиравме функцијата за анонимизација на IP на оваа веб-страница. Како резултат, вашата IP адреса ќе биде скратена од Google во рамките на земјите-членки на Европската унија или во другите договорни држави на Договорот за Европската економска област пред таа да биде пренесена на САД. Целосната IP адреса се пренесува само на сервер на Google во САД и се скратува таму во исклучителни случаи. Во име на операторот на оваа веб-страница, Google ќе ги користи овие информации за да ја процени вашата употреба на веб-страницата, да состави извештаи за активноста на веб-страницата и да му обезбеди на операторот на веб-страницата други услуги во врска со активноста на веб-страницата и користењето на Интернет. IP-адресата пренесена од вашиот прелистувач како дел од Google Analytics нема да се спои со други податоци на Google.

Приклучок за прелистувач

Можете да спречите складирање на колачиња со соодветно поставување на софтверот на прелистувачот; сепак, би сакале да истакнеме дека во овој случај можеби нема да можете да ги користите сите функции на оваа веб-страница во целосна мерка. Можете исто така да спречите Google да собира податоци генерирани од колачето и да се однесуваат на вашата употреба на веб-страницата (вклучително и вашата IP адреса) и да ги обработува овие податоци од Google со преземање на додатокот за прелистувач достапен на следниов линк и инсталирајте: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Приговор против собирање податоци

Можете да спречите Google Analytics да ги собира вашите податоци со кликнување на копчето подолу. Ова ги покажува информациите и опциите за поставување на употреба на колачиња, со кликнување на "" деактивирате, меѓу другото, собирање на вашите податоци на нашата сметка на Google Analytics:

Можете да најдете повеќе информации за тоа како Google Analytics се справува со корисничките податоци во политиката за приватност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Нарачајте обработка на податоци

Склучивме договор за обработка на податоци со Google и целосно ги спроведуваме строгите барања на германските власти за заштита на податоците при користење на Google Analytics.

Демографски карактеристики во Google Analytics

Оваа веб-страница ја користи функцијата „демографски карактеристики“ на Google Analytics. Ова овозможува креирање извештаи што содржат информации за возраста, полот и интересите на посетителите на страницата. Овие податоци доаѓаат од рекламирање засновано врз интерес од Google и податоците за посетителите од трети даватели на услуги. Овие податоци не можат да бидат доделени на одредена личност. Оваа функција можете да ја деактивирате во секое време преку поставките за реклами на вашата сметка на Google или генерално забранувате собирање на вашите податоци од страна на Google Analytics, како што е опишано во делот „Приговор за собирање податоци“. Оваа веб-страница ја користи функцијата „демографски карактеристики“ на Google Analytics. Ова овозможува креирање извештаи што содржат информации за возраста, полот и интересите на посетителите на страницата. Овие податоци доаѓаат од рекламирање засновано врз интерес од Google и податоците за посетителите од трети даватели на услуги. Овие податоци не можат да бидат доделени на одредена личност. Оваа функција можете да ја деактивирате во секое време користејќи ги поставките за рекламирање на вашата сметка на Google или генерално забранувате собирање на вашите податоци од Google Analytics, како што е опишано во делот „Приговор за собирање податоци“.

Google AdSense

Оваа веб-страница користи Google AdSense, услуга за интегрирање реклами од Google Inc. („Гугл“). Давател е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД.

Google AdSense користи таканаречени „колачиња“, текстуални датотеки што се зачувани на вашиот компјутер и овозможуваат анализа на употребата на веб-страницата. Google AdSense исто така користи таканаречени веб-светилници (невидливи графики). Овие веб-светилници може да се користат за проценка на информации како што е сообраќајот на посетителите на овие страници.

Информациите генерирани од колачињата и веб-светилниците за употребата на оваа веб-страница (вклучително и вашата IP-адреса) и испораката на формати за рекламирање се пренесуваат на сервер на Google во САД и се чуваат таму. Гугл може да ги пренесе овие информации на договорните партнери на Гугл. Сепак, Google нема да ја спои вашата IP адреса со други податоци зачувани за вас.

Складирањето на AdSense колачињата се заснова на чл. 6 став. 1 осветлена. f GDPR. Операторот на веб-страницата има легитимен интерес за анализа на однесувањето на корисникот со цел да ги оптимизира и својата веб-страница и нејзиното рекламирање.

Може да спречите инсталирање колачиња со соодветно поставување на софтверот на прелистувачот; сепак, би сакале да истакнеме дека во овој случај можеби нема да можете да ги користите сите функции на оваа веб-страница во целосна мерка. Со користење на оваа веб-страница, вие прифаќате обработка на податоците собрани од вас од Google на начин опишан погоре и за целите наведени погоре.

Приклучоци и алатки:

Веб фонтови на Google

Оваа страница користи таканаречени веб-фонтови, обезбедени од Google, за униформен приказ на фонтови. Кога повикувате страница, вашиот прелистувач ги вчитува потребните веб-фонтови во кешот на прелистувачот со цел правилно прикажување на текстови и фонтови.

За таа цел, прелистувачот што го користите мора да се поврзе со серверите на Google. Ова му дава на Гугл сознание дека е пристапна до нашата веб-страница преку вашата IP адреса. Користењето на Google Web Fonts е во интерес на униформа и привлечна презентација на нашите онлајн понуди. Ова претставува легитимен интерес во смисла на чл. 6 став. 1 осветлена. f GDPR.

Ако вашиот прелистувач не поддржува веб-фонтови, вашиот компјутер ќе го користи стандардниот фонт.

Дополнителни информации за веб-фонтовите на Google може да најдете на https://developers.google.com/fonts/faq и во декларацијата за заштита на податоците на Google:
https://www.google.com/policies/privacy/


Реклама