АмП приклучок со видео поддршка на Brightcove

Генераторот за забрзани мобилни страници (AMP) за креирање страници на Google AMP , приклучоците AMP и генераторот на ознаки AMPHTML поддржуваат автоматска конверзија на видеата на Brightcove.


Реклама

<amp-brightcove> -Интеграција на ознаки


extension

Генераторот AMPHTML автоматски открива дали е вметнато видео на Brightcove на вашата веб-страница и автоматски го претвора видеото Brightcove во ознака <amp-Brightcove>.

Генераторот AMPHTML се заснова на користената URL адреса на видеото Brightcove (players.brightcove.net/Account-ID/xyz ...) , што е содржано во оригиналната ознака Вградување на Brightcove. Генераторот AMPHTML ги чита следниве податоци преку оваа URL:

  • ID на сметката Brightcove
  • Brightcove VideoID

Видеата од Brightcove се прикажуваат на генерираната страница на AMPHTML во формат 16: 9.


Реклама