កម្មវិធីជំនួយអេអឹមភីជាមួយការគាំទ្រវីដេអូប្រាយវ៉ូវ

ម៉ាស៊ីនបង្កើនល្បឿនទំព័រចល័ត (អេអឹមភី) សម្រាប់ បង្កើតទំព័រហ្គូហ្គលអេ ភីអេភីភីកម្មវិធីជំនួយអេ អឹមភីនិង ម៉ាស៊ីនបង្កើតស្លាកអេអឹមភីអិល គាំទ្រដល់ការបំលែងវីឌីអូប្រាយវ៉ូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ។


ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

បញ្ចូលស្លាក <amp-brightcove>


extension

ម៉ាស៊ីនភ្លើងអេអឹមភីធីអិលអាចរកឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិថាតើវីដេអូប្រាយវ៉ូវត្រូវបានបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកហើយបម្លែងវីដេអូប្រាយវ៉េវដែលរកឃើញនៅក្នុងស្លាក <amp-Brightcove> ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងអេអឹមអេជភីអិលគឺផ្អែកលើវីឌីអូប្រាយវ៉ូវ URL ដែលត្រូវបានប្រើ (players.brightcove.net/Account-ID/xyz ... ) ដែលមាននៅក្នុងផ្លាកអ៊ីដិនប្រាយដើម។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងអេអឹមអេជអិលអានទិន្នន័យដូចខាងក្រោមតាមរយៈ URL នេះ៖

  • លេខសម្គាល់គណនី Brightcove
  • វីឌីអូប្រាយវ៉ូឌីដ

វីដេអូរបស់ Brightcove ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រ AMPHTML ដែលបានបង្កើតជាទ្រង់ទ្រាយ ១៦: ៩ ។


ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម