ปลั๊กอิน AMP พร้อมการสนับสนุนวิดีโอ Brightcove

ตัวสร้าง Accelerated Mobile Pages (AMP) สำหรับ การสร้างหน้า AMP ของ Google ปลั๊กอิน AMP และตัว สร้างแท็ก AMPHTML รองรับการแปลงวิดีโอ Brightcove โดยอัตโนมัติ


โฆษณา

<amp-brightcove> การรวมแท็ก


extension

ตัวสร้าง AMPHTML จะตรวจจับโดยอัตโนมัติว่ามีการแทรกวิดีโอ Brightcove บนเว็บไซต์ของคุณหรือไม่ และแปลงวิดีโอ Brightcove ที่พบในแท็ก <amp-Brightcove> โดยอัตโนมัติ

ตัวสร้าง AMPHTML อิงตาม URL ของวิดีโอ Brightcove ที่ใช้ (players.brightcove.net/Account-ID/xyz ...) ซึ่งมีอยู่ในแท็ก Embed Brightcove ดั้งเดิม ตัวสร้าง AMPHTML อ่านข้อมูลต่อไปนี้ผ่าน URL นี้

  • รหัสบัญชี Brightcove
  • Brightcove VideoID

วิดีโอ Brightcove จะแสดงในหน้า AMPHTML ที่สร้างขึ้นในรูปแบบ 16: 9


โฆษณา