Plugin AMP với hỗ trợ video Brightcove

Trình tạo Trang trên thiết bị di động được tăng tốc (AMP) để tạo các trang AMP của Google , plugin AMP và trình tạo thẻ AMPHTML hỗ trợ chuyển đổi tự động các video Brightcove.


Quảng cáo

Tích hợp thẻ <amp-brightcove>


extension

Trình tạo AMPHTML tự động phát hiện xem video Brightcove có được chèn vào trang web của bạn hay không và tự động chuyển đổi video Brightcove được tìm thấy thành thẻ <amp-Brightcove>.

Trình tạo AMPHTML dựa trên URL video Brightcove được sử dụng (player.brightcove.net/Account-ID/xyz ...) , được chứa trong thẻ Embed Brightcove ban đầu. Trình tạo AMPHTML đọc dữ liệu sau qua URL này:

  • ID tài khoản Brightcove
  • Brightcove VideoID

Các video Brightcove được hiển thị trên trang AMPHTML được tạo ở định dạng 16: 9.


Quảng cáo