Trình kiểm tra bộ nhớ đệm AMP của Google

Trình kiểm tra bộ nhớ cache AMP kiểm tra xem một trang web đã được lập chỉ mục trong bộ nhớ cache AMP của Google hay chưa và do đó có thể được hiển thị nhanh hơn bằng cách sử dụng tìm kiếm của Google.

Kiểm tra trang AMP của Google của bạn


done

Một phần của việc tối ưu hóa thời gian tải cho các trang AMP của Google bao gồm việc lưu tìm kiếm của Google trong bộ nhớ cache của công cụ tìm kiếm. Các trang AMP được tải trực tiếp từ máy chủ Google nhanh hơn thay vì máy chủ thực của trang web.

Với trình kiểm tra bộ nhớ cache AMP, bạn có thể kiểm tra xem một trong các URL của mình đã được đưa vào bộ nhớ cache AMP của Google hay chưa.


Quảng cáo