Google AMP Keş Barlaýjy

AMP keş keşdesi web sahypasynyň Google AMP keş keşbinde eýýäm indekslenendigini ýa-da Google gözlegini ulanyp has çalt görkezilip bilinjekdigini barlaýar.

Google AMP sahypaňyzy barlaň


done

Google AMP sahypalary üçin ýükleme wagtyny optimizirlemegiň bir bölegi, Google gözlegini gözleg motorynyň keşinde saklamakdan ybarat. AMP sahypalary hakyky web sahypasynyň ýerine has çalt Google serwerinden ýüklenýär.

AMP keş keşini barlaýjy bilen, URL-leriňiziň biriniň Google AMP keş keşbine goşulandygyny ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.


Mahabat