Google AMP Keş Barlaýjy

Der AMP-Cache-Checker prüft, ob eine Webseite schon im Google-AMP-Cache indexiert ist und somit über die Google-Suche schneller ausgegeben werden kann.

AMP tarapyny barlaň


done

Google AMP sahypalary üçin ýükleme wagtyny optimizirlemegiň bir bölegi, Google gözlegini gözleg motorynyň keşinde saklamakdan ybarat. AMP sahypalary hakyky web sahypasynyň ýerine has çalt Google serwerinden ýüklenýär.

AMP keş keşini barlaýjy bilen, URL-leriňiziň biriniň Google AMP keş keşbine goşulandygyny ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.


Mahabat