Brightcove wideo goldawy bilen AMP plugin

Google AMP sahypalaryny , AMP pluginlerini we AMPHTML bellik generatoryny döretmek üçin tizleşdirilen ykjam sahypalar (AMP) generatory Brightcove wideolarynyň awtomatiki öwrülmesini goldaýar.


Mahabat

<amp-brightcove> belligi birleşdirmek


extension

AMPHTML generatory, Brightcove wideosynyň web sahypaňyza salynýandygyny ýa-da ýokdugyny awtomatiki usulda kesgitleýär we Brightcove wideosyny awtomatiki usulda <amp-Brightcove> belligine öwürýär.

AMPHTML generatory, “Embed Brightcove” belliginde bar bolan “Brightcove” wideo URL-sine esaslanýar (player.brightcove.net/Account-ID/xyz ...). AMPHTML generatory şu URL arkaly aşakdaky maglumatlary okaýar:

  • Brightcove hasaby ID
  • Brightcove VideoID

“Brightcove” wideolary döredilen AMPHTML sahypasynda 16: 9 formatda görkezilýär.


Mahabat