ബ്രൈറ്റ്കോവ് വീഡിയോ പിന്തുണയുള്ള എഎംപി പ്ലഗ്-ഇൻ

Google AMP പേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ആക്‌സിലറേറ്റഡ് മൊബൈൽ പേജുകൾ (AMP) ജനറേറ്റർ, AMP പ്ലഗിനുകൾ , AMPHTML ടാഗ് ജനറേറ്റർ എന്നിവ ബ്രൈറ്റ്‌കോവ് വീഡിയോകളുടെ സ്വയമേവയുള്ള പരിവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.


പരസ്യം

<amp-brightcove> ടാഗ് സംയോജനം


extension

നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ്‌കോവ് വീഡിയോ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് AMPHTML ജനറേറ്റർ സ്വയമേവ കണ്ടെത്തുകയും കണ്ടെത്തിയ Brightcove വീഡിയോയെ ഒരു <amp-Brightcove> ടാഗിലേക്ക് സ്വയമേവ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

യഥാർത്ഥ എംബഡ് ബ്രൈറ്റ്കോവ് ടാഗിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ച ബ്രൈറ്റ്കോവ് വീഡിയോ URL (players.brightcove.net/Account-ID/xyz ...) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് AMPHTML ജനറേറ്റർ. AMPHTML ജനറേറ്റർ ഈ URL വഴി ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റ വായിക്കുന്നു:

  • ബ്രൈറ്റ്കോവ് അക്കൗണ്ട് ഐഡി
  • ബ്രൈറ്റ്കോവ് വീഡിയോഐഡി

ജനറേറ്റുചെയ്ത AMPHTML പേജിൽ 16: 9 ഫോർമാറ്റിൽ ബ്രൈറ്റ്കോവ് വീഡിയോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.


പരസ്യം