Ang plug-in ng AMP na may suporta sa Brightcove video

Ang generator ng Pinabilis na Mga Pahina ng Mobile (AMP) para sa paglikha ng mga pahina ng Google AMP , mga plugin ng AMP at tagabuo ng tag ng AMPHTML ay sumusuporta sa awtomatikong pag-convert ng mga Brightcove na video.


Anunsyo

<amp-brightcove> pagsasama ng tag


extension

Awtomatikong nakita ng generator ng AMPHTML kung ang isang Brightcove na video ay naipasok sa iyong website at awtomatikong ikinukumpara ang Brightcove na video na nahanap sa isang <amp-Brightcove> tag.

Ang generator ng AMPHTML ay batay sa ginamit na URL ng Brightcove video (players.brightcove.net/Account-ID/xyz ...) , na nilalaman sa orihinal na tag na Embed Brightcove. Binabasa ng generator ng AMPHTML ang sumusunod na data sa pamamagitan ng URL na ito:

  • Brightcove Account ID
  • Brightcove VideoID

Ang mga Brightcove na video ay ipinapakita sa nabuong pahina ng AMPHTML sa format na 16: 9.


Anunsyo