Ang plug-in ng AMP na may suporta sa Brightcove video

Der Accelerated-Mobile-Pages (AMP) Generator zum Google-AMP Seiten erstellen, die AMP-Plugins und der AMPHTML-Tag-Generator unterstützen die automatisierte Umwandlung von Brightcove-Videos.


Mga anunsyo

<amp-brightcove> pagsasama ng tag


extension

Der AMPHTML-Generator erkennt automatisch, ob ein Brightcove-Video auf deiner Webseite eingefügt ist und wandelt das gefundene Brightcove-Video automatisiert in einen <amp-Brightcove>-Tag um.

Ang generator ng AMPHTML ay batay sa ginamit na URL ng Brightcove video (players.brightcove.net/Account-ID/xyz ...) , na nilalaman sa orihinal na tag na Embed Brightcove. Binabasa ng generator ng AMPHTML ang sumusunod na data sa pamamagitan ng URL na ito:

  • Brightcove Account ID
  • Brightcove VideoID

Die Brightcove-Videos werden auf der generierten AMPHTML-Seite im 16:9 Format dargestellt.


Mga anunsyo