બ્રાઇટકોવ વિડિઓ સપોર્ટ સાથે એએમપી પ્લગ-ઇન

ગૂગલ એએમપી પૃષ્ઠો બનાવવા માટે એક્સિલરેટેડ મોબાઇલ પૃષ્ઠો (એએમપી) જનરેટર, એએમપી પ્લગિન્સ અને એએમપીએચટીએમએલ ટ tagગ જનરેટર બ્રાઇટકોવ વિડિઓઝના સ્વચાલિત રૂપાંતરને સમર્થન આપે છે.


જાહેરાત

<amp-brightcove>-Tag Integration


extension

એએમપીએચટીએમએલ જનરેટર તમારી વેબસાઇટ પર બ્રાઇટકોવ વિડિઓ શામેલ થયેલ છે કે કેમ તે આપમેળે શોધી કા .ે છે અને આપમેળે મળેલ બ્રાઇટકોવ વિડિઓને <<- રાઇટકોવ> ટ tagગમાં ફેરવે છે.

Der AMPHTML-Generator orientiert sich dabei an der verwendeten Brightcove-Video-URL (players.brightcove.net/Account-ID/xyz...), die im original Embed-Brightcove-Tag enthalten ist. Über diese URL liest der AMPHTML-Generator die folgenden Daten aus:

  • બ્રાઇટકોવ એકાઉન્ટ ID
  • બ્રાઇટકોવ વિડિઓઆઈડી

Die Brightcove-Videos werden auf der generierten AMPHTML-Seite im 16:9 Format dargestellt.


જાહેરાત