એએમપી કેરોયુઝલ સ્લાઇડર સાથે એએમપી પ્લગઇન

Google AMP પૃષ્ઠો બનાવવા માટે એક્સિલરેટેડ મોબાઇલ પેજીસ (AMP) જનરેટર, AMP પ્લગઇન્સ અને AMPHTML ટેગ જનરેટર AMP કેરોયુઝલની સ્વચાલિત રચનાને સમર્થન આપે છે.

એએમપી કેરોયુઝલ સ્લાઇડર્સ એ બધી છબીઓમાંથી આપમેળે બનાવવામાં આવે છે જે લેખ ટેક્સ્ટ એરિયામાં હોય છે ( 'આઈટ્રેમપ્રૂપ = લેખબોડી' ક્ષેત્રમાં ).


જાહેરાત

<amp-carousel> -સ્લાઇડર એકીકરણ


extension

એક્સિલરેટેડ મોબાઈલ પેજીસ જનરેટર આપમેળે 'amp-carousel' ટેગનો ઉપયોગ કરીને AMP કેરોયુઝલ બનાવે છે જો લેખ વિસ્તારમાં એક કરતાં વધુ લેખની છબી હોય!

AMP કેરોયુઝલ AMPHTML પૃષ્ઠ પર સામાન્ય લેખની છબીને બદલે છે.

જો લેખમાં ફક્ત એક જ છબી અથવા કોઈ છબી નથી, તો વેબસાઇટ લોડ કરવાના સમયને સુધારવા માટે એએમપી કેરોયુઝલ છુપાયેલું છે, કારણ કે આ કિસ્સામાં એએમપી કેરોયુઝલ જાવાસ્ક્રિપ્ટ પહેલા લોડ થવાની જરૂર નથી.

એએમપી કેરોયુઝલને બદલે, ફક્ત સરળ લેખ છબી પ્રદર્શિત થાય છે અથવા તે ક્ષેત્ર ખાલી રહે છે.

એએમપી કેરોયુઝલની છબીઓને કtionપ્શન આપવામાં આવી છે. મૂળ પૃષ્ઠ પરથી <img> ટ tagગ લક્ષણો 'alt =' અને 'શીર્ષક =' લેવામાં આવ્યા છે. જો આ વિશેષતાઓને મૂળ પૃષ્ઠમાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી નથી, તો પ્રવેગક મોબાઇલ પૃષ્ઠો જનરેટર લેખના <Title> ટ tagગનો ઉપયોગ કરે છે.


જાહેરાત