កម្មវិធីជំនួយអេអឹមភីជាមួយរំកិលរំកិលអេអឹមភី

កម្មវិធី Accelerated Mobile Pages (AMP) សម្រាប់ បង្កើតទំព័រ Google AMP កម្មវិធីជំនួយ AMP និង ម៉ាស៊ីនបង្កើតស្លាក AMPHTML គាំទ្រការបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃ AMP carousel ។

គ្រាប់រំកិលរង្វង់ AMP ត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិពីរូបភាពទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងតំបន់អត្ថបទអត្ថបទ (នៅក្នុងតំបន់ 'itemprop = articleBody' )។


ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សមាហរណកម្មធំទូលាយ


extension

ម៉ាស៊ីនបង្កើតទំព័រចល័តដែលបង្កើនល្បឿនបង្កើតការបង្កើតអេមភីអេសដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើស្លាក 'amp-carousel' ប្រសិនបើមានរូបភាពអត្ថបទច្រើនជាងមួយនៅក្នុងតំបន់អត្ថបទ!

AMP carousel ជំនួសរូបភាពអត្ថបទធម្មតានៅលើទំព័រ AMPHTML ។

ប្រសិនបើមានរូបភាពតែមួយឬគ្មានរូបភាពទាល់តែសោះនៅក្នុងអត្ថបទនោះ AMP carousel ត្រូវបានលាក់ដើម្បីកែលម្អពេលវេលាផ្ទុកគេហទំព័រព្រោះក្នុងករណីនេះ AMP carousel JavaScript មិនត្រូវផ្ទុកមុនទេ។

ជំនួសឱ្យរង្វង់អេអឹមភីមានតែរូបភាពអត្ថបទសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបង្ហាញឬតំបន់នោះនៅទទេ។

Die Bilder im AMP-Carousel werden mit einer Bildunterschift versehen. Als Texte werden jeweils die <img>-Tag-Attribute 'alt=' und 'title=' aus der Original-Seite übernommen. Wenn diese Attribute in der Original-Seite nicht definiert sind, verwendet der Accelerated-Mobile-Pages-Generator den <Title>-Tag des Artikels.


ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម