កម្មវិធីជំនួយអេអឹមខេសំរាប់ទំព័រដែលមាន IFrames

កម្មវិធី Accelerated Mobile Pages (AMP) សម្រាប់ បង្កើតទំព័រ Google AMP កម្មវិធីជំនួយ AMP និង ម៉ាស៊ីនបង្កើតស្លាក AMPHTML មានបំលែង iframes ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាស្លាក <amp-iframe>។


ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ការបញ្ចូលស្លាក <amp-iframe>


extension

ម៉ាស៊ីនបង្កើតទំព័រចល័តដែលបង្កើនល្បឿនរកឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិថាតើ iframe មួយត្រូវបានបញ្ចូលនៅលើទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយបំលែង iframes ណាមួយដែលវារកឃើញនៅក្នុងស្លាក <amp-iframe> ។

AMPHTML បច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតតែការផ្ទុកមាតិកាដែលមានការ ភ្ជាប់ HTTPS ត្រឹមត្រូវ!

ម៉ាស៊ីនបង្កើតទំព័រចល័តបង្កើនល្បឿននឹងត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិថាតើ URL ដែលបានប្រើនៅក្នុង iframe អាចទៅដល់តាមរយៈការភ្ជាប់ HTTPS ដែលបានអ៊ីនគ្រីបដែរឬទេ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះម៉ាស៊ីនបង្កើតទំព័រចល័តដែលបង្កើនល្បឿនគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរ 'HTTP' សម្រាប់ 'HTTPS' នៅក្នុង URL ។ ប្រសិនបើ URL អាចត្រូវបានបើកជាមួយ HTTPS ម៉ាស៊ីនបង្កើនល្បឿនទំព័រចល័តបំលែង iframe ទៅជាស្លាក 'amp-iframe' ដែលត្រូវគ្នាហើយធ្វើឱ្យមាតិកា iframe មាននៅលើកំណែ AMPHTML ។

ប្រសិនបើ URL មិនអាចផ្ទុកជាមួយ HTTPS បានទេ មាតិកា iframe មិនអាចបង្ហាញដោយផ្ទាល់នៅលើកំណែ AMPHTML បានទេ។ ក្នុងករណីនេះ Accelerated Mobile Pages Generator បង្ហាញក្រាហ្វិកកន្លែងដាក់ខាងក្រោម៖

ដោយចុចលើក្រាហ្វិចនេះអ្នកប្រើអាចបើកមាតិកា iframe តាមរយៈអ៊ីនធ័រណែតយូធ្យូបដែលមិនបានអ៊ីនគ្រីប។ តាមវិធីនេះយ៉ាងហោចណាស់មាតិកា IFrame អាចត្រូវបានចូលដំណើរការតាមរយៈដំណោះស្រាយជំនួសហើយមិនត្រូវបានអើពើទាំងស្រុងឡើយ។


ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម