AMP dodatak za stranice s IFramesima

Generator ubrzanih mobilnih stranica (AMP) za izradu Google AMP stranica , AMP dodataka i generator AMPHTML oznaka sadrži automatiziranu pretvorbu iframeova u oznake <amp-iframe>.


Oglas

<amp-iframe> integracija oznake


extension

Generator ubrzanih mobilnih stranica automatski otkriva je li na vašoj stranici umetnut iframe i pretvara bilo koji pronađeni iframe u oznaku <amp-iframe>.

AMPHTML trenutno dopušta samo učitavanje sadržaja koji ima valjanu HTTPS vezu !

Generator ubrzanih mobilnih stranica automatski provjerava može li se i URL koji se koristi u iframeu dobiti putem šifrirane HTTPS veze. Da bi to učinio, Ubrzani generator mobilnih stranica jednostavno mijenja "HTTP" za "HTTPS" u URL-u. Ako se URL može otvoriti pomoću HTTPS-a, generator ubrzanih mobilnih stranica pretvara iframe u odgovarajuću oznaku 'amp-iframe' i također čini iframe sadržaj dostupnim u verziji AMPHTML.

Ako se URL ne može učitati s HTTPS -om, sadržaj iframea ne može se prikazati izravno na AMPHTML verziji. U ovom slučaju, Generator ubrzanih mobilnih stranica prikazuje sljedeću grafiku rezerviranih mjesta:

Klikom na ovu grafiku korisnik može otvoriti sadržaj iframea putem nešifrirane 'HTTP veze'. Na taj se način sadržaju IFramea može barem pristupiti putem alternativnog rješenja i ne zanemaruje se u potpunosti.


Oglas