Plug-in AMP pre stránky s IFrames

Generátor stránok AMP (Accelerated Mobile Pages) na vytváranie stránok AMP Google , doplnkov AMP a generátora značiek AMPHTML obsahuje automatickú konverziu prvkov iframe na značky <amp-iframe>.


Reklama

<amp-iframe> integrácia značiek


extension

Generátor zrýchlených mobilných stránok automaticky zistí, či bol na vašu stránku vložený prvok iframe, a prevedie všetky nájdené prvky iframe na značku <amp-iframe>.

V súčasnosti AMPHTML umožňuje iba načítanie obsahu, ktorý má platné pripojenie HTTPS !

Generátor akcelerovaných mobilných stránok automaticky kontroluje, či je možné adresu URL použitú v prvku iframe získať aj prostredníctvom šifrovaného pripojenia HTTPS. Ak to chcete urobiť, generátor akcelerovaných mobilných stránok jednoducho v adrese URL vymení „HTTP“ za „HTTPS“. Ak je možné adresu URL otvoriť pomocou protokolu HTTPS, generátor akcelerovaných mobilných stránok prevedie prvok iframe na zodpovedajúcu značku „amp-iframe“ a sprístupní obsah prvku iframe aj vo verzii AMPHTML.

Ak adresu URL nie je možné načítať pomocou protokolu HTTPS, obsah prvku iframe sa nedá zobraziť priamo vo verzii AMPHTML. V tomto prípade generátor akcelerovaných mobilných stránok zobrazí nasledujúcu zástupnú grafiku:

Kliknutím na tento obrázok potom môže používateľ otvoriť obsah iframe prostredníctvom nezašifrovaného „pripojenia HTTP“. Týmto spôsobom je možné k obsahu IFrame pristupovať aspoň prostredníctvom alternatívneho riešenia a nie je úplne ignorovaný.


Reklama