Plug-in AMP pro stránky s IFrames

Generátor AMP (Accelerated Mobile Pages) pro vytváření stránek Google AMP , doplňky AMP a generátor značek AMPHTML obsahují automatickou konverzi iframe na značky <amp-iframe>.


reklama

Integrace značky <amp-iframe>


extension

Der Accelerated-Mobile-Pages-Generator erkennt automatisch, ob ein Iframe auf Deiner eigenen Seite eingefügt ist und wandelt gefundene Iframes jeweils in einen <amp-iframe>-Tag um.

Aktuell erlaubt AMPHTML auschließlich das Laden von Inhalten, die über eine gültige HTTPS-Verbindung verfügen!

Der Accelerated-Mobile-Pages-Generator überprüft selbstständig, ob die im Iframe verwendete URL auch über eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung zu erreichen ist. Dazu tauscht der Accelerated-Mobile-Pages-Generator in der URL lediglich, das 'HTTP' durch ein 'HTTPS' aus. Lässt sich die URL mit HTTPS öffnen, wandelt der Accelerated-Mobile-Pages-Generator den Iframe in den entsprechenden 'amp-iframe'-Tag um und stellt den Iframe-Inhalt auch auf der AMPHTML-Version bereit.

Pokud adresu URL nelze načíst pomocí protokolu HTTPS, nelze obsah iframe zobrazit přímo ve verzi AMPHTML. V tomto případě generátor zrychlených mobilních stránek zobrazí následující zástupný obrázek:

Kliknutím na tento obrázek může uživatel poté otevřít obsah iframe pomocí nezašifrovaného „připojení HTTP“. Tímto způsobem lze k obsahu IFrame přistupovat alespoň prostřednictvím alternativního řešení a není zcela ignorován.


reklama