Plug-in AMP pro stránky s IFrames

Generátor Accelerated Mobile Pages (AMP) pro vytváření stránek Google AMP , pluginy AMP a generátor značek AMPHTML obsahuje automatickou konverzi prvků iframe na značky <amp-iframe>.


reklama

Integrace značky <amp-iframe>


extension

Accelerated Mobile Pages Generator automaticky zjistí, zda byl na vaši stránku vložen prvek iframe, a převede všechny nalezené prvky iframe na značku <amp-iframe>.

AMPHTML v současné době umožňuje pouze načítání obsahu, který má platné připojení HTTPS !

Accelerated Mobile Pages Generator automaticky kontroluje, zda je adresa URL použitá v prvku iframe dostupná také prostřednictvím šifrovaného připojení HTTPS. K tomu Accelerated Mobile Pages Generator jednoduše vymění „HTTP“ za „HTTPS“ v URL. Pokud lze adresu URL otevřít pomocí protokolu HTTPS, generátor Accelerated Mobile Pages převede prvek iframe na odpovídající značku „amp-iframe“ a také zpřístupní obsah prvku iframe ve verzi AMPHTML.

Pokud adresu URL nelze načíst pomocí protokolu HTTPS, nelze obsah prvku iframe zobrazit přímo ve verzi AMPHTML. V tomto případě Accelerated Mobile Pages Generator zobrazí následující zástupnou grafiku:

Kliknutím na tento obrázek může uživatel poté otevřít obsah iframe pomocí nezašifrovaného „připojení HTTP“. Tímto způsobem lze k obsahu IFrame přistupovat alespoň prostřednictvím alternativního řešení a není zcela ignorován.


reklama