תוסף AMP לדפים עם IFrames

הגנרטור AMP (Accelerated Mobile Pages) ליצירת דפי AMP של גוגל , תוספי ה- AMP ומחולל התגים AMPHTML מכילים המרה אוטומטית של iframes לתגי <amp-iframe>.


פרסומת

שילוב תג <amp-iframe>


extension

מחולל הדפים הניידים המואצים מזהה אוטומטית אם iframe הוכנס לדף שלך וממיר כל iframes שהוא מוצא לתג <amp-iframe>.

AMPHTML מאפשר כרגע רק לטעון תוכן שיש לו חיבור HTTPS תקף!

מחולל הדפים הניידים המואצים בודק באופן אוטומטי אם ניתן להגיע לכתובת האתר המשמשת ב- iframe גם באמצעות חיבור HTTPS מוצפן. לשם כך, מחולל הדפים הניידים המואצים פשוט מחליף את 'HTTP' עבור 'HTTPS' בכתובת האתר. אם ניתן לפתוח את ה- URL באמצעות HTTPS, המחולל Accelerated Pages Mobile ממיר את ה- iframe לתגית 'amp-iframe' המתאימה וגם הופך את תוכן iframe לזמין בגרסת AMPHTML.

אם לא ניתן לטעון את כתובת ה- URL עם HTTPS, לא ניתן להציג את תוכן iframe ישירות בגרסת AMPHTML. במקרה זה, מחולל הדפים הניידים המואצים מציג את הגרפיקה של מציין המיקום הבא:

Mit einem Klick auf diese Grafik kann der Nutzer den Iframe-Inhalt dann über eine unverschlüsselte 'HTTP-Verbindung' öffnen. Auf diese Weise ist der IFrame-Inhalt zumindest über eine alternative Lösung zu erreichbar und wird nicht komplett ignoriert.


פרסומת