Complemento AMP para páxinas con IFrames

O xerador de páxinas móbiles aceleradas (AMP) para crear páxinas AMP de Google , os complementos AMP e o xerador de etiquetas AMP HTML contén unha conversión automática de iframes en etiquetas <amp-iframe>.


Publicidade

Integración de etiquetas <amp-iframe>


extension

O Xerador de páxinas móbiles acelerado detecta automaticamente se se inseriu un iframe na súa propia páxina e converte os iframes que atopa nunha etiqueta <amp-iframe>.

AMPHTML actualmente só permite cargar contido que ten unha conexión HTTPS válida.

O xerador de páxinas móbiles aceleradas comproba automaticamente se tamén se pode acceder ao URL empregado no iframe a través dunha conexión HTTPS cifrada. Para iso, o xerador de páxinas móbiles aceleradas simplemente troca o "HTTP" por un "HTTPS" na URL. Se a URL pódese abrir con HTTPS, o xerador de páxinas móbiles aceleradas converte o iframe na etiqueta correspondente "amp-iframe" e tamén fai que o contido iframe estea dispoñible na versión AMPHTML.

Se o URL non se pode cargar con HTTPS, o contido iframe non se pode amosar directamente na versión AMPHTML. Neste caso, o Accelerated Mobile Pages Generator mostra o seguinte gráfico de marcador de posición:

Ao facer clic neste gráfico, o usuario pode abrir o contido iframe a través dunha "conexión HTTP" sen cifrar. Deste xeito, pódese acceder polo menos ao contido de IFrame a través dunha solución alternativa e non se ignora completamente.


Publicidade