AMP plug-in ສຳ ລັບ ໜ້າ ທີ່ມີ IFrames

ເຄື່ອງມືສ້າງ ໜ້າ ໂທລະສັບມືຖືທີ່ເລັ່ງລັດ (AMP) ສໍາລັບ ສ້າງ ໜ້າ Google AMP , ປລັກອິນ AMP ແລະ ເຄື່ອງຜະລິດແທັກ AMPHTML ບັນຈຸມີການແປງ iframes ອັດຕະໂນມັດເປັນແທັກ <amp-iframe>.


ການໂຄສະນາ

ການເຊື່ອມໂຍງ tag <amp-iframe>


extension

ເຄື່ອງເລັ່ງຜະລິດ ໜ້າ ມືຖືເລັ່ງລັດຈະກວດພົບໂດຍອັດຕະໂນມັດວ່າຖ້າ iframe ໄດ້ຖືກໃສ່ລົງໃນ ໜ້າ ຂອງທ່ານເອງແລະປ່ຽນ iframes ໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ມັນພົບເປັນແທັກ <amp-iframe>.

AMPHTML ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຫລດເນື້ອຫາທີ່ມີການ ເຊື່ອມຕໍ່ HTTPS ທີ່ຖືກຕ້ອງ!

ເຄື່ອງຈັກຜະລິດມືຖືແບບເລັ່ງລັດ ໜ້າ ຈະກວດສອບໂດຍອັດຕະໂນມັດວ່າ URL ທີ່ໃຊ້ໃນ iframe ຍັງສາມາດໄປເຖິງໄດ້ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ HTTPS ທີ່ເຂົ້າລະຫັດຫຼືບໍ່ ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ເຄື່ອງມືເລັ່ງເວບໄຊທ໌ມືຖືເລັ່ງລັດພຽງແຕ່ແລກປ່ຽນ 'HTTP' ສຳ ລັບ 'HTTPS' ໃນ URL. ຖ້າ URL ສາມາດຖືກເປີດດ້ວຍ HTTPS, ເຄື່ອງຈັກຜະລິດມືຖືເລັ່ງ ໜ້າ ໄດ້ປ່ຽນ iframe ເຂົ້າໃນແທັບ 'amp-iframe' ທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະຍັງເຮັດໃຫ້ເນື້ອຫາ iframe ມີຢູ່ໃນລຸ້ນ AMPHTML.

ຖ້າ URL ບໍ່ສາມາດໂຫຼດດ້ວຍ HTTPS, ເນື້ອໃນ iframe ບໍ່ສາມາດສະແດງໄດ້ໂດຍກົງຢູ່ໃນເວີຊັນ AMPHTML. ໃນກໍລະນີນີ້, ຕົວສ້າງ ໜ້າ ມືຖືທີ່ເລັ່ງໃຫ້ໄວຈະສະແດງກຣາຟຟິກບ່ອນວາງຕໍ່ໄປນີ້:

ໂດຍການຄລິກໃສ່ກຣາຟິກນີ້, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີດເນື້ອໃນ iframe ຜ່ານ 'ການເຊື່ອມຕໍ່ HTTP' ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າລະຫັດໄວ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຢ່າງ ໜ້ອຍ ເນື້ອໃນ IFrame ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານທາງເລືອກອື່ນແລະບໍ່ຖືກລະເລີຍ.


ການໂຄສະນາ