plugin AMP ທີ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນວິດີໂອ YouTube

Der Accelerated-Mobile-Pages (AMP) Generator zum Google-AMP Seiten erstellen, die AMP-Plugins und der AMPHTML-Tag-Generator unterstützen die automatisierte Umwandlung von YouTube-Videos.


ການໂຄສະນາ

ການເຊື່ອມໂຍງແທັກ tag


extension

ເຄື່ອງຈັກຜະລິດ AMPHTML ຈະກວດພົບໂດຍອັດຕະໂນມັດວ່າວິດີໂອ YouTube ຖືກໃສ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານແລະປ່ຽນວິດີໂອ YouTube ທີ່ພົບເປັນແທັກ <amp-youtube> ໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼືບໍ່.

ຕົວສ້າງ AMPHTML ແມ່ນອີງໃສ່ URL ວິດີໂອ YouTube ທີ່ໃຊ້ (youtube.com/embed/xyz ... ) , ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນແທັກ YouTube ທີ່embedັງໄວ້ໃນຕົ້ນສະບັບ. ເຄື່ອງຜະລິດ AMPHTML ອ່ານຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ຜ່ານ URL ນີ້:

  • ໄອດີວິດີໂອ YouTube

ວິດີໂອຂອງ YouTube ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນ ໜ້າ ເວັບທີ່ເລັ່ງມືທີ່ຜະລິດອອກມາໃນຮູບແບບ 16: 9.


ການໂຄສະນາ