Shtojca AMP me mbështetjen e videos në YouTube

Gjeneratori i Accelerated Mobile Pages (AMP) për krijimin e faqeve Google AMP , shtojcat AMP dhe gjeneratori i etiketave AMPHTML mbështesin shndërrimin automatik të videove YouTube.


Shpallje

<amp-youtube> -Integrimi i etiketave


extension

Gjeneratori AMPHTML zbulon automatikisht nëse një video YouTube është futur në faqen tuaj në internet dhe automatikisht e konverton videon e YouTube të gjetur në një etiketë <amp-youtube>.

Gjeneratori AMPHTML bazohet në URL-në e videos së YouTube të përdorur (youtube.com/embed/xyz ...) , e cila përmbahet në etiketën origjinale të ngulitur në YouTube. Gjeneratori AMPHTML lexon të dhënat e mëposhtme përmes kësaj URL:

  • ID-ja e videos në YouTube

Videot në YouTube shfaqen në faqet e gjeneruara të shpejtuara të celularëve në formatin 16: 9.


Shpallje