Shtojca AMP me mbështetje video Brightcove

Gjeneratori i përshpejtuar i faqeve celulare (AMP) për krijimin e faqeve AMP të Google , shtojcat AMP dhe gjeneratori i etiketave AMPHTML mbështesin konvertimin e automatizuar të videove Brightcove.


Shpallje

<amp-brightcove> integrimi i etiketave


extension

Gjeneratori AMPHTML zbulon automatikisht nëse një video Brightcove është futur në faqen tuaj të internetit dhe automatikisht konverton videon Brightcove të gjetur në një etiketë <amp-Brightcove>.

Gjeneratori AMPHTML bazohet në URL-në e videos së përdorur Brightcove (players.brightcove.net/Account-ID/xyz ...) , e cila përmbahet në etiketën origjinale Embed Brightcove. Gjeneratori AMPHTML lexon të dhënat e mëposhtme përmes kësaj URL:

  • ID-ja e llogarisë Brightcove
  • Brightcove VideoID

Videot Brightcove shfaqen në faqen e krijuar AMPHTML në formatin 16: 9.


Shpallje