பிரைட்கோவ் வீடியோ ஆதரவுடன் AMP செருகுநிரல்

Der Accelerated-Mobile-Pages (AMP) Generator zum Google-AMP Seiten erstellen, die AMP-Plugins und der AMPHTML-Tag-Generator unterstützen die automatisierte Umwandlung von Brightcove-Videos.


Werbeanzeige

<amp-brightcove> குறிச்சொல் ஒருங்கிணைப்பு


extension

உங்கள் வலைத்தளத்தில் பிரைட்கோவ் வீடியோ செருகப்பட்டதா என்பதை AMPHTML ஜெனரேட்டர் தானாகவே கண்டறிந்து, பிரைட்கோவ் வீடியோவை <amp-Brightcove> குறிச்சொல்லாக தானாக மாற்றுகிறது.

Der AMPHTML-Generator orientiert sich dabei an der verwendeten Brightcove-Video-URL (players.brightcove.net/Account-ID/xyz...), die im original Embed-Brightcove-Tag enthalten ist. Über diese URL liest der AMPHTML-Generator die folgenden Daten aus:

  • பிரைட்கோவ் கணக்கு ஐடி
  • பிரைட்கோவ் வீடியோஐடி

Die Brightcove-Videos werden auf der generierten AMPHTML-Seite im 16:9 Format dargestellt.


Werbeanzeige