சொந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் குறியீடுகளின் ஆதரவுடன் AMP சொருகி

கூகிள் AMP பக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான முடுக்கப்பட்ட மொபைல் பக்கங்கள் (AMP) ஜெனரேட்டர், AMP செருகுநிரல்கள் மற்றும் AMPHTML டேக் ஜெனரேட்டர் உங்கள் சொந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட்களை ஏற்றுக்கொள்வதை ஆதரிக்கின்றன.


Werbeanzeige

குறிப்பிட்ட ஜாவாஸ்கிரிப்டை ஒருங்கிணைக்கவும்


extension

உங்கள் சொந்த ஜாவாஸ்கிரிப்டுகள் மற்றும் இஃப்ரேம் உள்ளடக்கம் சில நிபந்தனைகளின் கீழ் AMP பக்கங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட முடியும்.

உங்கள் சொந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் குறியீடு ஒரு ஐஃப்ரேம் வழியாக செருகப்பட்டால் மட்டுமே AMPHTML இல் ஏற்ற முடியும்.

Iframes in AMPHTML wiederum (via '‪‎amp-iframe‬'-Tag) akzeptieren nur Inhalte, die über eine verschlüsselte ‪‎HTTPS‬-Verbindung verfügen.

AMPHTML இல் உங்கள் சொந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட்களைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், நீங்கள் அவற்றை ஒரு HTTPS இணைப்பு வழியாக வழங்க வேண்டும், பின்னர் அவற்றை இஃப்ரேம் வழியாக வலைத்தளத்தின் அந்தந்த துணைப்பக்கத்தில் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும், இதனால் முடுக்கப்பட்ட மொபைல் பக்கங்கள் ஜெனரேட்டர் உங்கள் சொந்த ஜாவாஸ்கிரிப்டுகளையும் அடையாளம் கண்டு அவற்றை மாற்றலாம் 'amp Convert -iframe' குறிச்சொற்களை மற்றும் அவற்றை AMP பக்கத்தில் ஒருங்கிணைக்க.

AMPHTML ஜெனரேட்டர் இதனால் ஒருங்கிணைந்த ஐஃப்ரேம்களை (ஜாவாஸ்கிரிப்டுகள் உட்பட) அங்கீகரிக்கிறது, அவற்றை தொடர்புடைய 'ஆம்ப்-இஃப்ரேம்' குறிச்சொற்களாக மாற்றுகிறது, மேலும் அதில் உள்ள சொந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட்களை AMP பதிப்பில் கிடைக்கச் செய்கிறது.

AMPHTML இல் உங்கள் சொந்த ஜாவாஸ்கிரிப்டைப் பயன்படுத்த, பின்வரும் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

  • Das eigene JavaScript muss unter HTTPS zu erreichen sein
  • Das eigene JavaScript muss über einen Iframe eingebettet werden

Werbeanzeige