Vtičnik AMP s podporo lastnih kod JavaScript

Generator pospešenih mobilnih strani (AMP) za ustvarjanje Googlovih strani AMP , vtičniki AMP in generator oznak AMPHTML podpirajo sprejemanje vaših lastnih JavaScriptov.


Oglas

Vključite poseben JavaScript


extension

Lastne vsebine JavaScripts in Iframe se lahko uporabljajo le na straneh AMP pod določenimi pogoji.

Svojo kodo JavaScript lahko naložite v AMPHTML le, če jo vstavite prek okvirja iframe.

Iframeji v AMPHTML (prek oznake 'amp-iframe') sprejemajo samo vsebino, ki ima šifrirano povezavo HTTPS.

Če želite uporabiti svoje lastne JavaScripte v AMPHTML, jih morate zagotoviti prek povezave HTTPS in jih nato integrirati v ustrezno podstran spletnega mesta prek iframea, tako da lahko generator pospešenih mobilnih strani prepozna tudi vaše lastne JavaScripte in jih pretvori v oznake 'amp Convert -iframe' in jih integrirajte v stran AMP.

Generator AMPHTML prepozna integrirane okvirje iframe (vključno z JavaScripts), jih pretvori v ustrezne oznake amp-iframe in v različici AMP omogoči lastne JavaScripte, ki jih vsebujejo.

Če želite uporabljati svoj JavaScript v AMPHTML, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Vaš lasten JavaScript mora biti dostopen pod HTTPS
  • Vaš lasten JavaScript mora biti vdelan prek okvirja iframe

Oglas