AMPHTML Tag Generator

Mit nur einem einzigen HTML-Tag, kannst du den "AMPHTML-Generator von amp-cloud.de" auf deiner Website einbauen und damit automatisiert eine AMP-Version deiner Website bereitstellen lassen!

Google AMP aktivieren per AMPHTML-Tag


done

Der AMPHTML-Tag-Generator ist ein kostenloser "HTML to AMPHTML"-Converter und erstellt völlig automatisiert, anhand des HTML-Codes deiner Website, eine mobilefreundliche AMP-Version deiner Website - Damit kannst du ganz einfach, mit dem hier erstellten rel="amphtml"-Tag, nach dem Einbau auf deiner Website, Google AMP aktivieren lassen, ohne selbst AMPHTML-Code programmieren zu müssen!


Werbeanzeigen

AMPHTML Tag Beispiel


code
<link rel="amphtml" href="https://www.amp-cloud.de/amp/amp.php?s=DeineArtikelURL" />

AMPHTML Tag einbauen


description

Tagu i gjeneruar <link rel = "amphtml" href = "..."> duhet të futet në zonën <head> të faqes klasike HTML në secilën nënfaqe për të cilën do të krijohet një faqe AMP.

Kjo do të thotë që një meta e veçantë AMPHTML duhet të krijohet për secilën nënfaqe individuale, e cila përmban URL-në e faqes përkatëse HTML!

Përndryshe, mund të përdorni gjithashtu një nga shtojcat e mëposhtme AMP, të cilat krijojnë dhe futin automatikisht meta e saktë të Google AMP për secilën nënfaqe:

Wie funktioniert der AMPHTML Tag?


help

Motorët e kërkimit si Google janë duke analizuar vazhdimisht tekstin burimor të faqeve të internetit individuale. Nëse boti i motorit të kërkimit gjen një etiketë <link rel = "amphtml">, motori i kërkimit kontrollon gjithashtu URL-në e listuar atje dhe ruan kodin AMPHTML të dhënë atje në memorjen e tij AMP!

Sobald die Suchmaschine diese AMP-Version gespeichert hat, wird diese Version für die Suchergebnisse berücksichtigt und je nach Such-Situation und -Umgebung den Nutzern, als Suchergebnis angezeigt.

Duke e ruajtur atë në cache AMP në serverin e vetë motorit të kërkimit, versioni AMP mund të ngarkohet shumë më shpejt. Uebfaqja merr kështu kohë më të mira ngarkimi dhe prandaj është edhe më e optimizuar për pajisjet mobile.


Werbeanzeigen