Plugin AMP với hỗ trợ video YouTube

Trình tạo Trang trên thiết bị di động được tăng tốc (AMP) để tạo các trang AMP của Google , plugin AMP và trình tạo thẻ AMPHTML hỗ trợ chuyển đổi tự động các video trên YouTube.


Quảng cáo

Tích hợp thẻ <amp-youtube>


extension

Trình tạo AMPHTML tự động phát hiện xem video YouTube có được chèn vào trang web của bạn hay không và tự động chuyển đổi video YouTube được tìm thấy thành thẻ <amp-youtube>.

Trình tạo AMPHTML dựa trên URL video YouTube được sử dụng (youtube.com/embed/xyz ...) , có trong thẻ YouTube nhúng ban đầu. Trình tạo AMPHTML đọc dữ liệu sau qua URL này:

  • ID video YouTube

Các video YouTube được hiển thị trên các trang di động được tăng tốc được tạo ở định dạng 16: 9.


Quảng cáo