YouTube wideo goldawy bilen AMP plugin

Google AMP sahypalaryny , AMP pluginlerini we AMPHTML bellik generatoryny döretmek üçin tizleşdirilen ykjam sahypalar (AMP) generatory, YouTube wideolarynyň awtomatiki öwrülmesini goldaýar.


Mahabat

<amp-youtube> belligi birleşdirmek


extension

AMPHTML generatory web sahypaňyza YouTube wideosynyň salnandygyny ýa-da ýokdugyny awtomatiki usulda kesgitleýär we tapylan YouTube wideosyny awtomatiki usulda <amp-youtube> belligine öwürýär.

AMPHTML generatory, asyl YouTube belliginde bar bolan YouTube wideo URL-sine (youtube.com/embed/xyz ...) esaslanýar. AMPHTML generatory şu URL arkaly aşakdaky maglumatlary okaýar:

  • YouTube wideo ID

“YouTube” wideolary döredilen çaltlaşdyrylan ykjam sahypalarda 16: 9 formatda görkezilýär.


Mahabat