IVW onlaýn sanamak goldawy bilen AMP plugin

Google AMP sahypalaryny , AMP plaginlerini we AMPHTML bellik generatoryny döretmek üçin tizleşdirilen ykjam sahypalar (AMP) generatory, IVW-e ýetmek üçin web sahypaňyzyň SZM belliginden IVW sazlamalaryny awtomatiki usulda alýar!


Mahabat

IVW SZM belligi göçürmesi


extension

Tizleşdirilen ykjam sahypalar generatory, asyl sahypanyň SZM belliginden IVW maglumatlary awtomatiki tanadýar we bu maglumatlary öz AMP sahypasyna goşýar. Şeýlelik bilen, bar bolan teklibiň bar bolan IVW sany çaltlaşdyrylan ykjam sahypalar üçin awtomatiki usulda kabul edilýär we adaty bolşy ýaly, bar bolan onlaýn teklipden IVW onlaýn aragatnaşygyna goşulýar. Diýmek, IVW sanamakda hiç hili kemçilik ýok!

Tizleşdirilen ykjam sahypalar generatory degişli asyl sahypadaky IVW SZM belligini gözleýär we AMP sahypasy üçin aşakdaky parametrleri alýar:

  • (" st ": "... xyz ...") IVW kesgitleýji
  • (" cp ": "... xyz ...") IVW kody
  • (" co ": "... xyz ...") IVW bellik düşündiriş

AMP saýtlary üçin INFOnline ýerli sanawy:


info

AMP sahypalaryna girmek we PI-ler öz IVW onlaýn aragatnaşygyňyza dogry bellener ýaly, öz IVW hasabyňyzda (www.INFOnline.de) ýerli sanawda aşakdaky setir goşulmalydyr:

  • * .amp-cloud.de

Mahabat