IVW онлайн тоолох дэмжлэгтэй AMP залгаас

Google AMP хуудсуудыг үүсгэх Accelerated Mobile Pages (AMP) үүсгэгч, AMP залгаасууд болон AMPHTML хаяг үүсгэгч нь таны вэбсайтын SZM хаягнаас IVW тохиргоог автоматаар авч IVW хүрэлтийг тоолно!


Зар сурталчилгаа

IVW SZM шошгыг шилжүүлэх


extension

Accelerated Mobile Pages Generator нь IVW өгөгдлийг анхны хуудасны SZM хаягаас автоматаар таньж, энэ өгөгдлийг өөрийн AMP хуудсанд нэмж оруулдаг. Ийм байдлаар одоо байгаа саналын IVW тооллогыг хурдавчилсан гар утасны хуудсуудад автоматаар нэвтрүүлж, одоо байгаа онлайн саналуудаас ердийн байдлаар IVW онлайн хандалтанд нэмж оруулав. Энэ нь IVW-ийн тоонд сул тал байхгүй гэсэн үг юм!

Accelerated Mobile Pages Generator нь тухайн эх хуудсан дээрх IVW SZM тагийг хайж, AMP хуудасны дараах параметрүүдийг авна.

  • (" st ": "... xyz ...") IVW саналын танигч
  • (" cp ": "... xyz ...") IVW код
  • (" co ": "... xyz ...") IVW tag comment

AMP сайтуудын INFOnline онлайн жагсаалт:


info

AMP хуудасны зочлол, PI-г өөрийн IVW онлайн холболтонд зөв хуваарилахын тулд дараах мөрийг өөрийн IVW дансанд (www.INFOnline.de) локал жагсаалтад нэмж оруулах шаардлагатай.

  • * .amp-cloud.de

Зар сурталчилгаа