Google Analytics бүхий AMP залгаас

HTML-AMPHTML хөрвүүлэгч ба AMPHTML залгаасууд Google Analytics хянах кодыг Google AMP хуудсанд автоматаар оруулдаг. Олон тооны данс хянахыг ч дэмждэг!


Werbeanzeigen

<amp-analytics>-Tag einfügen


extension

Accelerated Mobile Pages Generator нь Google Analytics хянах кодыг өөрийн сайт дээр суулгасан эсэхийг автоматаар илрүүлж, холбогдох Google Analytics хянах ID , өөрөөр хэлбэл UA дугаарыг уншдаг.

AMPHTML үүсгэгч нь UA-ийн хэд хэдэн дугаарыг ашиглах боломжтой, жишээлбэл 'Олон данс хянах' хэсэгт ашигладаг болохыг хүлээн зөвшөөрдөг. AMP-Online-Generator нь бүх Google Analytics UA дугааруудыг автоматаар 'amp-analytics' хаяг болгон хөрвүүлдэг бөгөөд AMP хуудсан дээрх өмнө нь байсан Google Analytics хяналтыг идэвхжүүлдэг.

Энэ төрлийн Google Analytics интеграцийн тусламжтайгаар AMP хуудсыг хянах бүх анализыг өөрийн (!) Google Analytics дансанд харуулах тул ердийн газарт цуглуулсан бүх AMP хянах датаг үргэлжлүүлэн авах болно!

AMP Online Generator нь дараахь бүх Google Analytics хувилбаруудыг дэмждэг.

  • Google Analytics 360° (analytics.js)
  • Universal Analytics (analytics.js)
  • Google Analytics (ga.js)
  • Urchin Analytics (urchin.js)

Google-Analytics IP-Anonymisierung 'anonymizeip'


info

In einigen Ländern (z.B. in Deutschland) ist eine weitere Bedingung einzuhalten, um Google-Analytics datenschutzkonform verwenden zu können: Die Verwendung der IP-Anonymisierung. Aus diesem Grund unterstützt der Accelerated-Mobile-Pages-Generator automatisiert die Google-Analytics Funktion 'anonymizeip' und setzt vor dem Speichern der Nutzerdaten das letzte Oktett einer IPv4-Adresse oder die letzten 80 Bits einer IPv6-Adresse auf Null. Damit wird nie eine komplette IP-Adresse auf einer Festplatte der Google-Analytics-Server geschrieben!

Die Google-Analytics IP-Anonymisierung wird nicht aktiv vom Accelerated-Mobile-Pages-Generator umgesetzt, sondern ist eine Standard-Einstellung des 'amp-analytics'-Tags aus der offiziellen AMPHTML-Dokumentation.

Daten über den 'amp-analytics'-Tag werden somit generell anonymisiert übertragen!

Google-Analytics Datenschutz-Hinweise für AMP-Seiten


info

Google Analytics tracking-ийг автоматаар нэмж өгөгдлийг хамгаалах журмын дагуу ашиглахын тулд вэбсайтынхаа өгөгдөл хамгаалах мэдүүлэгт тодорхой тэмдэглэл оруулах шаардлагатай !

Amp-cloud.de хаягаар холбогдсон, үүсгэсэн AMP хуудсууд дээр AMP хуудас бүрийн төгсгөлд Google Analytics хянахад шаардлагатай өгөгдөл хамгаалах мэдээллийг агуулсан amp-cloud.de-ийн өгөгдөл хамгаалах мэдэгдлийн талаар иш татсан болно. .
Гэсэн хэдий ч, хэрэв та amp-cloud AMP залгаасуудын аль нэгийг ашигладаг бол вэбсайтынхаа нууцлалын бодлогод Google Analytics хянах тухай тэмдэглэл оруулах ёстой!

amp-cloud.de нь ямар нэгэн зөрчил гаргасан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй болно. Та өөрийн Google Analytics данс болон AMP хуудсуудыг хууль ёсны дагуу тохируулсан эсэхийг шалгаж, баталгаажуулах ёстой! (Түлхүүр үг: § 11 BDSG-ийн дагуу захиалгын өгөгдөл боловсруулах Google Analytics гэрээ ).


Werbeanzeigen