ගූගල් විශ්ලේෂණ සමඟ AMP ප්ලගිනය

Der HTML-to-AMPHTML Konverter und die AMPHTML-Plugins übernehmen automatisiert das Einfügen von Google-Analytics-Tracking-Codes in die Google-AMP-Seite. Sogar multiple Account-Tracking wird unterstützt!


පෙන්වන්න

<amp-analytics> ටැගය ඇතුළු කරන්න


extension

ඔබේම වෙබ් අඩවියේ ගූගල් විශ්ලේෂණ ෙසොයා ගැනීෙම් කේතයක් ස්ථාපනය කර ඇත්දැයි ත්වරණය කළ ජංගම පිටු උත්පාදක යන්ත්රය ස්වයංක්‍රීයව අනාවරණය කර අනුරූප ගූගල් විශ්ලේෂණ ෙසොයා ගැනීෙම් හැඳුනුම්පත කියවයි, එනම් යූඒඒ අංකය .

AMPHTML උත්පාදක යන්ත්රය යූඒඒ අංක කිහිපයක් භාවිතා කළ හැකි බව හඳුනා ගනී, උදාහරණයක් ලෙස, 'බහු ගිණුම් ලුහුබැඳීම' තුළ . AMP-Online-Generator ස්වයංක්‍රීයව සියලුම ගූගල් විශ්ලේෂණ යූඒඒ අංක 'ඇම්ප්-විශ්ලේෂණ' ටැගයක් බවට පරිවර්තනය කරන අතර එමඟින් AMP පිටුවේ කලින් පැවති ගූගල් විශ්ලේෂණ ලුහුබැඳීම සක්‍රීය කරයි!

Mit dieser Art der Google-Analytics Integration erscheinen alle Analytics-Tracking-Daten zur AMP-Seite in deinem eigenen(!) Google-Analytics-Konto, dadurch erhälst du weiterhin alle AMP-Tracking-Daten gesammelt an gewohnter Stelle!

Der AMP-Online-Generator unterstützt alle folgenden Google-Analytics-Versionen:

  • ගූගල් විශ්ලේෂණ 360 ° (analytics.js)
  • Universal Analytics (analytics.js)
  • Google Analytics (ga.js)
  • Urchin Analytics (urchin.js)

ගූගල් විශ්ලේෂණ IP නිර්නාමිකකරණය 'anonymousizeip'


info

සමහර රටවල (උදා: ජර්මනියේ) දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසිවලට අනුකූලව ගූගල් විශ්ලේෂණ භාවිතා කිරීමට හැකිවීම සඳහා තවත් කොන්දේසියක් සපුරාලිය යුතුය: IP නිර්නාමිකකරණය භාවිතා කිරීම. මේ හේතුව නිසා, වේගවත් කළ ජංගම පිටු උත්පාදක යන්ත්රය ගූගල් විශ්ලේෂණ ශ්‍රිතයට 'anonymousizeip' ස්වයංක්‍රීයව සහය දක්වන අතර පරිශීලක දත්ත සුරැකීමට පෙර IPv4 ලිපිනයක අවසාන අෂ්ටකය හෝ IPv6 ලිපිනයක අවසාන බිටු 80 බිංදුවට සකසයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ගූගල් විශ්ලේෂණ සේවාදායකයේ දෘ drive තැටියක සම්පූර්ණ IP ලිපිනයක් කිසි විටෙකත් ලියා නොමැති බවයි!

Die Google-Analytics IP-Anonymisierung wird nicht aktiv vom Accelerated-Mobile-Pages-Generator umgesetzt, sondern ist eine Standard-Einstellung des 'amp-analytics'-Tags aus der offiziellen AMPHTML-Dokumentation.

'ඇම්ප්-විශ්ලේෂණ' ටැගය පිළිබඳ දත්ත සාමාන්‍යයෙන් නිර්නාමිකව සම්ප්‍රේෂණය වේ!

AMP අඩවි සඳහා ගූගල් විශ්ලේෂණ දත්ත ආරක්ෂණ තොරතුරු


info

දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසිවලට අනුකූලව ගූගල් විශ්ලේෂණ ලුහුබැඳීම ස්වයංක්‍රීයව එකතු කිරීම සඳහා, ඔබේ වෙබ් අඩවියේ දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රකාශනයේ පැහැදිලි සටහනක් අවශ්‍ය වේ !

ජනනය කරන ලද AMP පිටුවල, සෑම AMP පිටුවක් අවසානයේම ගූගල් විශ්ලේෂණ ලුහුබැඳීම සඳහා අවශ්‍ය දත්ත ආරක්ෂණ තොරතුරු අඩංගු වන amp-cloud.de හි දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රකාශයන් වෙත යොමු කරනු ලැබේ.
කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඇම්ප්-ක්ලවුඩ් ඒඑම්පී ප්ලගීන වලින් එකක් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබේ වෙබ් අඩවියේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ ගූගල් විශ්ලේෂණ ලුහුබැඳීම පිළිබඳ සටහනක් ඇතුළත් කළ යුතුය!

amp-cloud.de übernimmt keine Haftung für eventuelle Verstöße, ob dein eigenes Google-Analytics-Konto und die AMP-Seiten rechtssicher eingerichtet sind, musst du unbedingt selbst prüfen und sicherstellen! (Stichwort: Google-Analytics Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG).


පෙන්වන්න