AMP Plugin mit Google-Analytics

Конверторот HTML-во-AMPHTML и приклучоците AMPHTML автоматски ги вметнуваат кодовите за следење на Google Analytics на страницата Google AMP. Дури и повеќекратно следење на сметка е поддржано!


Реклама

Вметнете ознака <amp-аналитика>


extension

Генераторот за забрзани мобилни страници автоматски открива дали кодот за следење на Google Analytics е инсталиран на вашата сопствена страница и го чита соодветниот ID за следење на Google Analytics , т.е. бројот на UA .

Генераторот AMPHTML исто така ја препознава можната употреба на неколку UA броеви , како што се користи, на пример, во „Следење на повеќе сметки“ . Генераторот АМП преку Интернет автоматски ги претвора сите UA броеви на Google Analytics во ознака „засилувачка анализа“ и со тоа исто така го активира претходно постоечкото следење на Google Analytics на страницата AMP!

Со овој вид интеграција на Google Analytics, сите податоци за следење на аналитиката за страницата AMP се појавуваат во вашата (!) Сметка на Google Analytics , така што ќе продолжите да ги примате сите податоци за следење на AMP собрани на вообичаеното место!

Генераторот АМП преку Интернет ги поддржува сите следни верзии на Google Analytics:

  • Google Analytics 360 ° (analytics.js)
  • Универзална анализа (analytics.js)
  • Google Analytics (ga.js)
  • Анализа на ежови (urchin.js)

„Анонимизирање“ на IP-анонимизација на Google Analytics


info

Во некои земји (на пример, во Германија) мора да се исполни друг услов за да може да се користи Google Analytics во согласност со прописите за заштита на податоците: Употреба на анонимизација на IP. Од оваа причина, Генераторот за забрзани мобилни страници автоматски ја поддржува функцијата „ананимизирање“ на Google Analytics и ги поставува последните октети на IPv4 адреса или последните 80 бита на IPv6 адреса на нула пред да ги зачува корисничките податоци. Ова значи дека комплетна IP адреса никогаш не е напишана на тврдиот диск на серверот Google Analytics!

Анонимизацијата на IP-адреса на Google Analytics не се спроведува активно од генераторот забрзани мобилни страници, но е стандардна поставка на ознаката 'amp-analytics' од официјалната документација за AMPHTML .

Податоците за ознаката 'amp-analytics' генерално се пренесуваат анонимно!

Информации за заштита на податоците на Google Analytics за AMP -страниците


info

Со цел автоматското додавање на следење на Google Analytics да се користи во согласност со прописите за заштита на податоците, потребна е експлицитна белешка во декларацијата за заштита на податоците на вашата веб-страница!

На генерираните AMP страници до кои се пристапува преку amp-cloud.de, на крајот од секоја AMP страница, се упатува на декларациите за заштита на податоците на amp-cloud.de, кои ги содржат потребните информации за заштита на податоците за следење на Google Analytics .
Меѓутоа, ако користите еден од додатоците за засилувач-облак AMP, треба да вклучите белешка за следење на Google Analytics во политиката за приватност на вашата веб-страница!

amp-cloud.de не презема никаква одговорност за какви било прекршувања. Мора да проверите и да се осигурате дали вашата сметка на Google Analytics и страниците на AMP се поставени на законски безбеден начин! (Клучен збор: Договор на Google Analytics за обработка на податоци за нарачки според § 11 BDSG ).


Реклама