Проверувач на меморија на Google AMP

Проверката на кешот AMP проверува дали веб-страница е веќе индексирана во кешот на Google AMP и затоа може побрзо да се прикажува со помош на пребарувањето на Google.

Тестирајте ја вашата AMP страница на Google


done

Дел од оптимизацијата за времето на вчитување за страниците на Google AMP се состои во зачувување на пребарувањето Google во меморијата за пребарување. AMP-страниците се вчитуваат директно од побрзиот сервер на Google наместо од вистинскиот сервер за веб-страница.

Со AMP-проверувачот на меморија може да проверите дали една од вашите URL-адреси е веќе вклучена во кешот на Google AMP или не.


Реклама