Google AMP Cache Checker

Alat za provjeru AMP predmemorije provjerava je li web stranica već indeksirana u Google AMP predmemoriji te se stoga može brže prikazati pomoću Google pretraživanja.

Testirajte svoju Google AMP stranicu


done

Dio optimizacije vremena učitavanja za Google AMP stranice sastoji se od spremanja Google pretrage u predmemoriju pretraživača. AMP stranice učitavaju se direktno sa bržeg Google servera, umjesto sa stvarnog servera web lokacije.

Pomoću programa za provjeru AMP predmemorije možete provjeriti je li jedan od vaših URL -ova već uključen u predmemoriju Google AMP -a ili nije.


Advertisement