गुगल एएमपी क्यास परीक्षक

एएमपी क्यास चेकरले जाँच गर्दछ कि वेबसाइट पहिले नै गुगल एएमपी क्याचमा अनुक्रमित छ वा छैन त्यसैले गुगल खोजी प्रयोग गरेर अझ छिटो प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।

एएमपी साइड परीक्षण गर्नुहोस्


done

गुगल एएमपी पृष्ठहरूका लागि लोडि time समय अनुकूलनको अंशले खोज ईन्जिन क्यासमा गुगल खोजी बचत गर्दछ। AMP पृष्ठहरू वेबसाईटको वास्तविक सर्वरको सट्टा द्रुत गुगल सर्वरबाट सिधा लोड हुन्छन्।

AMP क्यास परीक्षकको साथ तपाईले तपाइँको URL हरू मध्ये एउटा पहिले नै Google AMP क्यासमा समावेश गरिएको छ वा छैन भनेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।


विज्ञापन